Ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende drank

Wilt u zwak-alcoholhoudende dranken verkopen tijdens een evenement of festiviteit, bijvoorbeeld een braderie, muziekfeest of kermis? Of wilt u als buurthuis of sportkantine alcohol schenken bij bijeenkomsten van persoonlijke aard zoals een huwelijksfeest? Dan heeft u een ontheffing nodig.

Wat u moet weten

Voorwaarden

  • Het evenement of de festiviteit duurt niet langer dan 12 aaneengesloten dagen
  • U schenkt of verkoopt alleen dranken met minder dan 15% alcohol
  • Tijdens het verstrekken van de alcohol is altijd een leidinggevende aanwezig
  • De leidinggevende is minstens 21 jaar en van goed gedrag
  • U mag maximaal 6 keer per kalenderjaar een ontheffing aanvragen
  • U vraagt de ontheffing minimaal 8 weken voor de betreffende datum aan

Aanvragen

Vul het Aanvraagformulier ontheffing zwak-alcoholische drank (PDF, 69,6 KB) in.

Documenten die u indient

  • Toelichting op het verzoek tot ontheffing
  • Diploma sociale hygiëne van de leidinggevende
  • Geldig paspoort of id-kaart van de leidinggevende. Geen rijbewijs
  • Als u buiten de gemeente Gooise Meren woont: een uittreksel basisregistratie personen (BRP)

Stuur het aanvraagformulier met de benodigde gegevens via het contactformulier of naar:

Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Behandeling aanvraag

We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken.

Kosten

Een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende drank kost € 160.