Horeca-exploitatievergunning

U heeft een horeca-exploitatievergunning nodig als u een horecabedrijf start of overneemt of als u nieuwe activiteiten gaat uitvoeren. Start u een horecabedrijf waar u alcohol verkoopt of schenkt? Dan heeft u naast een horeca-exploitatievergunning een drank- en horecavergunning nodig.

Wat u moet weten

In de volgende gevallen heeft u een horeca-exploitatievergunning nodig:

 • U start een horecabedrijf of neemt een horecabedrijf over
 • De rechtsvorm van het horecabedrijf wijzigt
 • U gaat uw bedrijf uitbreiden of verbouwen
 • U start een terras of breidt uw terras uit

Wilt u een nieuw horecabedrijf starten en weet u al waar? Kijk dan eerst op ruimtelijkeplannen.nl of dit kan op dit adres.

Aanvragen

Documenten die u inlevert bij de aanvraag

Uw gegevens

 • Geldig paspoort, id-kaart of verblijfsvergunning van de ondernemer. Geen rijbewijs
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden
 • Een verklaring omtrent het gedrag (VOG), niet ouder dan 3 maanden, van de ondernemer. Dit is alleen noodzakelijk als u geen drank- en horecavergunning aanvraagt. U ontvangt het formulier Verklaring omtrent het gedrag van de gemeente
 • Een koopakte (eigendomsakte) of een pachtcontract of huurcontract van het horecabedrijf
 • Een bewijs waaruit blijkt dat u eigenaar bent van de inboedel van het horecabedrijf

Over uw horecabedrijf

 • Akte van ondernemersvorm
 • Statuten van het horecabedrijf (rechtspersoon)
 • Volmachtverlening waaruit blijkt dat het horecabedrijf voor uw rekening en risico is
 • Jaarverslagen (alleen bij rechtspersonen)
 • Bestuursreglement (alleen door stichtingen of verenigingen)
 • Situatietekening (plattegrond) van het horecabedrijf inclusief de terrassen die daarbij horen (schaal 1:100, met duidelijke vermelding van de maten)
 • Ontruimingsplattegrond (aanduiding vluchtwegen en brandbestrijdingsmiddelen)
 • Ondernemingsplan
 • Aanwezigheid van speelautomaten

Over uw medewerkers

 • Arbeidsovereenkomsten tussen de exploitant en de werknemers 

Uw financiële gegevens

 • Schriftelijke bewijzen van eventuele kredietovereenkomsten of overeenkomsten van leningen
 • Een financieel plan, met:
  • Een investeringsbegroting: een overzicht van de investeringen in het perceel, de inboedel, de voorraad en de bewijzen van betalingen van de investeringen
  • Een liquiditeitsbegroting (rekeningafschriften van de afgelopen 3 maanden)
 • Een schriftelijk bewijs van inschrijving bij de belastingen voor loonbelastingen of omzetbelasting en het BTW-nummer
 • Verklaring van de Belastingdienst over het betalingsgedrag van de nieuwe ondernemer
 • Aangifte inkomstenbelasting

Formulieren die u invult bij de aanvraag

Stuur de formulieren en de documenten naar vergunningen@gooisemeren.nl.

Behandeling aanvraag

 • Pas als u alle documenten en gegevens aangeleverd heeft, kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen
 • Wij nemen contact met u op om een intake te plannen

Kosten

Een horeca-exploitatievergunning kost € 330.