Gooise Meren Sites

Buurtpreventie: verenigingen, platforms en raden

Via een vereniging, platform of raad werkt u samen met de politie en de gemeente aan een veilige en leefbare woonomgeving. In Bussum kunt u zich aansluiten bij een buurtpreventievereniging, in Naarden bij een buurtplatform, in Muiden bij de stadsraad en in Muiderberg bij de dorpsraad. 

Buurtpreventieverenigingen

In Bussum zijn er verschillende buurtpreventieverenigingen. De meesten hebben een eigen website of facebookpagina.

Buurtplatforms

Naarden kent een aantal buurtplatforms. Buurtplatforms houden zich bezig met veiligheid, maar richten zich ook op andere onderdelen van leefbaarheid in de wijk.

Bekijk de buurtplatforms op buurtplatformsnaarden.nl.

Dorpsraad en stadsraad

Dorpsraad Muiderberg

Muiderberg heeft een dorpsraad. Wat doet deze dorpsraad?

  • Opkomen voor de belangen van de inwoners op het gebied van leefbaarheid, leefomgeving en sociale samenhang. Bijvoorbeeld goed onderhouden en schone openbare ruimte, veilig verkeer en zo min mogelijk overlast van snelwegen en spoorwegen
  • Proberen bij te dragen aan het verminderen van de criminaliteit

Voor meer informatie zie dorpsraadmuiderberg.nl.

Stadsraad Muiden

Muiden heeft een stadsraad. Wat doet deze stadsraad?

  • Opkomen voor de belangen van de inwoners. Bijvoorbeeld goed onderhouden en schone openbare ruimte, veilig verkeer, goede verbindingen openbaar vervoer en zo min mogelijk overlast van snelwegen en vliegverkeer
  • Zorgen voor een gastvrije haven en een levendig stadshart
  • De gemeente goede informatie geven over onderwerpen die de stad, wijk of buurt aangaan

Voor meer informatie zie stadsraadmuiden.nl.

Buurtpreventie starten

Wilt u een buurtpreventievereniging starten in uw buurt? Neem contact op met de gemeente via veiligheid@gooisemeren.nl of 035 207 00 00.