Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona goed in de gaten!

Vacatures Gooise Meren Marketing

Gooise Meren Marketing is op zoek naar een Manager Marketingorganisatie (24 uur), een Manager Vitale Kernen (20 uur), een Manager Content en Communicatie (20 uur) en een Evenementenmanager (24 uur).

Over Gooise Meren Marketing

De marketingorganisatie is een nieuwe stichting die in opdracht van de gemeente Gooise Meren het rijke aanbod van de 4 kernen Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg samenbrengt, toegankelijk maakt en promoot. Ze brengt de geschiedenis, cultuur, natuur en lifestyle van de gemeente actief onder de aandacht van inwoners en bezoekers. Per kern, per activiteit, per dienst, per product én als geheel. De marketingorganisatie heeft een initiërende en ondersteunende rol: ze verbindt, informeert, activeert, inspireert en amuseert.

De gemeente streeft naar een levendig Gooise Meren waar werken en ondernemen hand in hand gaan met wonen en ontspanning. De marketingorganisatie brengt op een professionele manier het tot nu toe gefragmenteerde aanbod bij elkaar en presenteert het aanbod overzichtelijk. Ze organiseert en stimuleert de samenwerking tussen belanghebbende organisaties om optimale synergie te bereiken met de bestaande middelen.

Manager Marketingorganisatie

Functie Manager Marketingorganisatie

Als Manager Marketingorganisatie ben je verantwoordelijk voor een goede start van de organisatie en het uitzetten van marketing- en communicatiedoelstellingen in overleg met het bestuur en de belanghebbende organisaties. Je bent bevlogen en ondernemend met kennis van marketing, communicatie en toerisme op hbo-niveau, kent het bedrijfsleven en de publieke sector en legt makkelijk verbindingen tussen beide werelden. Als Manager Marketingorganisatie ben je het gezicht en de belangrijkste woordvoerder van de organisatie en leg je verantwoording af aan het bestuur op basis van vooraf goedgekeurde strategische en financiële (jaar)plannen.

De marketingorganisatie in oprichting biedt de Manager Marketingorganisatie een uitdagende en dynamische werkplek. Met veel vrijheid, maar ook verantwoordelijkheid om de organisatie en de functie professioneel vorm te geven en slagvaardig te maken. Je hebt de dagelijkse leiding over het team dat ook bestaat uit een Manager Vitale Kernen, een Manager Content en Communicatie en een Evenementenmanager. Het is een deeltijdfunctie (24 uur).

Werkzaamheden

 • Verantwoordelijk voor de opstart van de organisatie en het bewaken van de voortgang
 • Houdt het overzicht over de dagelijkse werkzaamheden en geeft leiding aan de organisatie waar je het 1e aanspreekpunt bent
 • Aanjagen van toeristische samenwerking, vanuit de kernen en kernwaarden van het gebied
 • Ontwikkelen van goede contacten met de pers, free publicity genereren
 • Fondsenwerving voor de uitvoering van de plannen
 • Representatie in relevante lokale en regionale netwerken (o.a. Regio Gooi en Vecht, Metropool Regio Amsterdam)
 • Hoofdverantwoordelijke richting het stichtingsbestuur betreffende de organisatie en het behalen van doelstellingen

Eigenschappen

 • Enthousiasmerend en inspirerend
 • Een teamspeler en doener die anderen meekrijgt en weet aan te jagen
 • In staat draagvlak bij stakeholders te creëren
 • Strategisch denker die een vertaalslag weet te maken naar de uitvoering en dit kan omzetten in resultaten
 • Inlevingsvermogen in politieke, bestuurlijke verhoudingen en belangen
 • Analytisch, integer, klantgericht, resultaatgericht
 • Uitstekende communicatieve en taalvaardigheden

Wensen achtergrond en ervaring

 • Ervaring met (city)marketing, communicatie, evenementenorganisatie en fondsenwerving
 • Beschikt over een strategisch netwerk zowel lokaal als in de bredere regio
 • Aantoonbare ervaring met het opstarten van en werken in een publiek-private organisatie
 • Strategische marketing- en communicatie ervaring
 • Inzicht in financiële processen
 • Woont bij voorkeur in de gemeente Gooise Meren

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 15 maart 2021. Stuur een mail waarin je uitlegt waarom je gemotiveerd en geschikt bent voor deze rol, met je CV als bijlage, naar Gulay van Bijleveld, via g.vanbijleveld@gooisemeren.nl.

Manager Vitale Kernen

Functie Manager Vitale Kernen

Als Manager Vitale Kernen ben je (mede) verantwoordelijk voor het economisch vitaal houden van het vastgoedmanagement van de 4 kernen. Vanuit die hoedanigheid neem je deel aan het centrummanagement, een publiek-private samenwerking tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij een centrumgebied. Het doel is een aantrekkelijk(er) centrum voor al haar bezoekers en gebruikers creëren.

De marketingorganisatie als startende organisatie biedt de Manager Vitale Kernen een prettige, dynamische werkplek. Je krijgt veel vrijheid, maar ook verantwoordelijkheid om deze functie in te vullen. Het is een deeltijdfunctie van 20 uur.

Werkzaamheden

 • Per kern een vitaliteitsplan voor vastgoedmanagement opstellen, waarbij de bestaande visies van de gemeente Gooise Meren leidend zijn
 • Voor de winkelcentra in de kernen diverse deelprojecten uitvoeren, voortvloeiend uit deze visies
 • In samenwerking met de gemeente en betrokken partijen verantwoordelijk voor een vitaliteitsplan voor de bedrijventerreinen. In de plannen in ieder geval opnemen hoe de leegstand – waar nodig – passend ingevuld kan worden. De plannen worden samen met de stakeholders (ondernemers)-(verenigingen) en gemeente) gemaakt en na goedkeuring door de Manager Vitale Kernen uitgevoerd
 • Samenwerking initiëren tussen de ondernemers onderling, de kernen onderling en overige stakeholders in de gemeente
 • Economisch relevante projecten initiëren
 • Actieve sparringpartner van het Economisch team binnen de gemeente

Eigenschappen

 • Organisatorisch en communicatief sterk op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau
 • Spreekt de taal van ondernemers, eigenaren en gemeente en krijgt het vertrouwen
 • Kan omgaan met een speelveld waarin tegengestelde belangen voorkomen
 • Verbinder, bruggenbouwer
 • Zelfstarter, enthousiasmerend, resultaatgericht
 • Proactief, slagvaardig en doortastend, maar ook een teamspeler

Wensen achtergrond en ervaring

 • Kennis van het ruimtelijke economisch en sociaal-maatschappelijk functioneren van gebieden
 • Affiniteit en ervaring met het bedrijfsleven (MKB en boven MKB) en vastgoedontwikkeling
 • Goed ontwikkeld netwerk in deze takken van bedrijf of kan dat snel opbouwen
 • In staat om snel een netwerk met lokale ondernemers op te bouwen
 • Is bekend met gemeentelijke regelgeving en procedures
 • Heeft ervaring in het omgaan en samenwerken met overheidsorganisaties
 • Ervaring in een soortgelijke functie is zeer gewenst
 • Woont bij voorkeur in de gemeente Gooise Meren

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 15 maart 2021. Stuur een mail waarin je uitlegt waarom je gemotiveerd en geschikt bent voor deze rol, met je CV als bijlage, naar Gulay van Bijleveld, via g.vanbijleveld@gooisemeren.nl.

Manager Content en communicatie

Functie Manager Content en Communicatie

Als Manager Content en Communicatie ben je verantwoordelijk voor de online- en later de offlinecommunicatie van de marketingorganisatie. Je bent creatief, overtuigend en vasthoudend in het bewaken en doorontwikkelen van de (deel)identiteit van de gemeente en kernen. De marketingorganisatie als startende organisatie biedt de Manager Content en Communicatie een uitdagende en dynamische werkplek. Met veel vrijheid, maar ook verantwoordelijkheid om deze functie in te vullen. Het is een deeltijdfunctie van 20 uur.

Werkzaamheden

 • Leidende rol bij de ontwikkeling van de website van Gooise Meren Marketing
 • Invulling geven aan, beheer en up-to-date houden van website, social mediapagina’s en evenementenkalender (online), in nauwe samenwerking met de Evenementenmanager en overige stakeholders
 • Zorgdragen voor vlotte, toegankelijke en aantrekkelijke (online) content
 • Doorontwikkeling van online profilering Gooise Meren Marketing op basis van een strategisch plan

Eigenschappen

 • Is proactief, zelfstandig, maar ook een teamspeler
 • Ziet kansen en speelt in op de actualiteit, met oog voor het grotere plaatje/ de lange termijn
 • Legt gemakkelijk verbindingen en contacten en is altijd goed geïnformeerd over wat er speelt
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. Kan heldere, wervende teksten schrijven voor de communicatiekanalen en doelgroepen die voor de kernen van belang zijn
 • Analytisch, integer, klantgericht, resultaatgericht, creatief

Wensen achtergrond en ervaring

 • Opleiding en werkervaring op het gebied van (online) communicatie op hbo-niveau
 • In de afgelopen 5 jaar ervaring met het realiseren van onlineprojecten, zoals websites, digitale platformen en webapplicaties
 • Ervaring in aansturing van de bouw en invulling van een redactieconcept of content creatie
 • Bekend met werken volgens de toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1, niveau A + AA
 • Gevoel voor webdesign voor beoordeling en geven van feedback op uitgewerkte designs
 • Ervaring met het werken met diverse CMS-systemen
 • Woont bij voorkeur in de gemeente Gooise Meren

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 15 maart 2021. Stuur een mail waarin je uitlegt waarom je gemotiveerd en geschikt bent voor deze rol, met je CV als bijlage, naar Gulay van Bijleveld, via g.vanbijleveld@gooisemeren.nl.

Evenementenmanager

Functie Evenementenmanager

Als Evenementenmanager ondersteun je de organisatoren van evenementen in Gooise Meren. Evenementen die de levendigheid en aantrekkelijkheid van de kernen vergroten voor bewoners, ondernemers en bezoekers. De Evenementenmanager is het aanspreekpunt voor alle organisaties die evenementen plannen in de gemeente. Je speelt daarbij een belangrijke coördinerende rol. Als Evenementenmanager houd je het overzicht (‘kalender’), communiceer je helder en eenduidig met de diverse organisatoren en ondersteun je hen bij de uitvoering van hun taken. Je ziet kansen en verbindt (nieuwe) evenementen met de stakeholders in de kernen.

De marketingorganisatie als startende organisatie biedt de Evenementenmanager een uitdagende en dynamische werkplek. Met veel vrijheid, maar ook verantwoordelijkheid om deze functie in te vullen. Het is een deeltijdfunctie van 24 uur.

Werkzaamheden

 • Afstemmen met en ondersteunen van evenementenorganisaties om tot verbeterde, nieuwe en gewaardeerde evenementen te komen, goed gespreid in tijd en ruimte (verdeeld over de kernen)
 • Opstellen en afstemmen jaarprogrammering evenementen in de gemeente
 • Bedenken en starten van nieuwe, passende evenementconcepten en activiteiten
 • Verbeteren van processen rondom aanvragen evenementen
 • Verbeteren kwaliteit van vergunning- en subsidieaanvragen door evenementen-organisatoren (o.a. door standaardisatie van processen, verstrekken informatie, digitaal platform)
 • Begeleiden van het vergunningenproces
 • Meedenken over en opzetten van een centraal vrijwilligersnetwerk voor de evenementen
 • Gezicht van de organisatie bij evenementen

Eigenschappen

 • Enthousiasmerend, stimulerend, communicatief sterk en overtuigend, maar ook een teamspeler
 • Proactief en creatief
 • Resultaatgericht
 • Behoudt onder alle omstandigheden het overzicht
 • Praktisch en flexibel ingesteld, realiteitszin
 • Legt gemakkelijk verbindingen en contacten en is als beste geïnformeerd over wat er speelt

Wensen achtergrond en ervaring

 • Aantoonbare ervaring in de evenementensector
 • Aantoonbare kennis van landelijke wet – en regelgeving op het gebied van evenementen (waaronder veiligheid)
 • Bekend met de activiteiten in en het toeristisch/recreatief profiel van de gemeente Gooise Meren
 • Woont bij voorkeur in de gemeente Gooise Meren

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 15 maart 2021. Stuur een mail waarin je uitlegt waarom je gemotiveerd en geschikt bent voor deze rol, met je CV als bijlage, naar Gulay van Bijleveld, via g.vanbijleveld@gooisemeren.nl.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden