Uitkering oudere werklozen (IOAW, IOW, IOAZ)

Bent u ouder dan 50 jaar en werkloos? Dan kunt u misschien een uitkering voor oudere werklozen aanvragen. Er zijn 3 soorten uitkeringen: IOAW, IOW en IOAZ. Een IOAW- en IOW-uitkering kunt u via werk.nl aanvragen bij het UWV. Voor een IOAZ-uitkering kunt u terecht bij het Bureau Zelfstandigen Gooi en Vechtstreek.

Online aanvragen bij het UWV

Bellen met Bureau Zelfstandigen Gooi en Vechtstreek 035 629 27 00

Wat u moet weten

IOAW-uitkering

 • U bent geboren voor 1965
 • U bent werkloos geworden toen u 50 jaar of ouder was en heeft daarna minstens 3 maanden een WW-uitkering gehad. U heeft de einddatum van uw WW-uitkering inmiddels bereikt
 • Het inkomen van uw partner telt mee
 • U vraagt uw uitkering aan bij het UWV via werk.nl
 • Komt u er niet uit? Bel dan met de gemeente, 035 207 00 00, voor hulp bij uw aanvraag

IOW-uitkering

 • U bent werkloos geworden toen u 60 jaar of ouder was en heeft daarna minstens 3 maanden een WW-uitkering gehad
 • Het inkomen van uw partner telt niet mee
 • U vraagt uw uitkering aan bij het UWV via werk.nl
 • Komt u er niet uit? Bel dan met de gemeente, 035 207 00 00, voor hulp bij uw aanvraag

IOAZ-uitkering

 • U bent 55 jaar of ouder maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt
 • U heeft minstens 10 jaar als zelfstandige gewerkt of 3 jaar als zelfstandige en daarvoor 7 jaar in loondienst
 • U werkte minstens 1.225 uur per jaar in uw onderneming
 • U stopt met uw eigen onderneming omdat u niet meer voldoende inkomsten heeft
 • U vraagt uw uitkering aan bij het Bureau Zelfstandigen Gooi en Vechtstreek: 035 629 27 00 of zelfstandigenloket@hilversum.nl

Meer informatie

Meer informatie vindt u op onze pagina Bijstand voor zelfstandigen en op de website van de Rijksoverheid.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden