Uitkering oudere werklozen (IOAW, IOW, IOAZ)

Bent u ouder dan 50 jaar en werkloos? Dan kunt u misschien een uitkering voor oudere werklozen aanvragen. Er zijn 3 soorten uitkeringen: IOAW, IOW en IOAZ. Een IOAW- en IOW-uitkering kunt u via werk.nl aanvragen bij het UWV. Voor een IOAZ-uitkering kunt u terecht bij het Bureau Zelfstandigen Gooi en Vechtstreek.

Online aanvragen bij het UWV

Bellen met Bureau Zelfstandigen Gooi en Vechtstreek 035 629 27 00

Wat u moet weten

IOAW-uitkering

 • U bent geboren voor 1965
 • U bent werkloos geworden toen u 50 jaar of ouder was en heeft daarna minstens 3 maanden een WW-uitkering gehad. U heeft de einddatum van uw WW-uitkering inmiddels bereikt
 • Het inkomen van uw partner telt mee
 • U vraagt uw uitkering aan bij het UWV via werk.nl
 • Komt u er niet uit? Bel dan met de gemeente, 035 207 00 00, voor hulp bij uw aanvraag

IOW-uitkering

 • U bent werkloos geworden toen u 60 jaar of ouder was en heeft daarna minstens 3 maanden een WW-uitkering gehad
 • Het inkomen van uw partner telt niet mee
 • U vraagt uw uitkering aan bij het UWV via werk.nl
 • Komt u er niet uit? Bel dan met de gemeente, 035 207 00 00, voor hulp bij uw aanvraag

IOAZ-uitkering

 • U bent 55 jaar of ouder maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt
 • U heeft minstens 10 jaar als zelfstandige gewerkt of 3 jaar als zelfstandige en daarvoor 7 jaar in loondienst
 • U werkte minstens 1.225 uur per jaar in uw onderneming
 • U stopt met uw eigen onderneming omdat u niet meer voldoende inkomsten heeft
 • U vraagt uw uitkering aan bij het Bureau Zelfstandigen Gooi en Vechtstreek: 035 629 27 00 of zelfstandigenloket@hilversum.nl

Meer informatie

Meer informatie vindt u op onze pagina Bijstand voor zelfstandigen en op de website van de Rijksoverheid.

Bekijk de uitkeringsbedragen 2016