Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Gooise Meren

Steeds meer werkgevers ondernemen met een maatschappelijk missie. Bijvoorbeeld door een werkplek te bieden aan mensen die aan de zijlijn van de samenleving staan. Denk daarbij aan werkzoekenden met een uitkering, arbeidsgehandicapten of 50-plussers.
 

Gemeente Gooise Meren neemt een actieve rol in als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Bijvoorbeeld met het intensiveringsprogramma MVO Gooise Meren en via het Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek (WSP).

MVO Gooise Meren

MVO Gooise Meren is een samenwerking tussen bedrijven, de gemeente en maatschappelijke organisaties rondom de Participatiewet. Het doel van MVO Gooise Meren is om zoveel mogelijk mensen die aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan aan werk te helpen. Via werk kunnen zij actiever deelnemen in de samenleving binnen Gooise Meren. Daarnaast helpt MVO Gooise Meren mee om het lokale ondernemersklimaat te verbeteren.

Bij alles wat MVO Gooise Meren doet staan altijd de vraag van de ondernemers en de mogelijkheden van de kandidaten centraal.

WSP Gooi en Vechtstreek

Het Werkgevers Servicepunt Gooi en Vechtstreek (WSP) werkt namens alle gemeenten en het UWV in de regio en helpt werkgevers om de juiste kandidaten te vinden voor hun organisatie. Daarnaast kan het WSP werkgevers adviseren over voorzieningen en subsidies waarvoor zij in aanmerking komen.

WSP geeft advies over subsidie, coaching, voorzieningen, proefplaatsing

  • Bedrijfsadvies: een adviseur spoort samen met de werkgever eenvoudige werkzaamheden binnen de organisatie op, die te combineren zijn tot een takenpakket voor de toekomstige werknemer
  • Loonkostensubsidie: als een werknemer vanwege een arbeidsbeperking geen hoge productie kan leveren, dan heeft de werkgever recht op een tegemoetkoming in de loonkosten
  • Werkvoorzieningen: iemand die ziek of gehandicapt is, heeft soms wat extra's nodig om een functie goed te kunnen vervullen. Denk hierbij aan een speciaal computerscherm of een aangepaste stoel
  • Jobcoaching: een jobcoach ondersteunt de nieuwe werknemer bij zaken die hij/zij lastig vindt, zoals wennen aan een werkritme
  • No-riskpolis: de werkgever krijgt compensatie tijdens ziekte van de werknemer
  • Proefplaatsing: de nieuwe werknemer werkt de 1e tijd met behoud van uitkering. Zo kunnen werkgever en werknemer allebei kijken of de match bevalt

Meer informatie

MVO Gooise Meren

Zoekt u een baan in Gooise Meren en heeft u ondersteuning daarbij nodig, neem dan contact met de gemeente op.

WSP Gooi en Vechtstreek

Werkgevers die personeel zoeken voor hun organisatie kunnen ook terecht op de website van Werkgevers Servicepunt Gooi en Vechtstreek.