Over de Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet zorgt ervoor dat mensen met een bijstandsuitkering of met een ziekte of handicap sneller en gemakkelijker aan het werk gaan (participeren).

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De gemeente voert deze wet uit.

Ga naar Rijksoverheid.nl voor meer informatie over de Participatiewet

Arbeidsverplichtingen bij uitkering

Als u een bijstandsuitkering heeft, heeft u meestal ook arbeidsverplichtingen. In de Participatiewet staan onder andere de volgende verplichtingen:

 • U staat ingeschreven bij een uitzendbureau
 • Uw kleding of gedrag werkt niet belemmerend
 • U bent bereid maximaal 3 uur per dag te reizen
 • U bent bereid te verhuizen voor uw werk
 • U werkt mee aan een re-integratievoorziening
 • U aanvaardt of behoudt werk

Voldoen aan arbeidsverplichtingen

 • Als u een bijstandsuitkering krijgt, krijgt u uitgebreide informatie over alle arbeidsverplichtingen
 • Als u niet voldoet aan 1 van de verplichtingen of meerdere verplichtingen krijgt u in 1e instantie 1 maand geen uitkering
 • Als u langdurig niet kunt voldoen aan de verplichtingen wordt uw uitkering voor langere tijd verlaagd

Tegenprestaties / onbetaald werk bij uitkering

Als u een uitkering van de gemeente ontvangt en u volgt geen re-integratietraject, dan kan de gemeente u vragen een tegenprestatie te leveren. De tegenprestatie bestaat uit onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. Bij een tegenprestatie kunt u denken aan bijvoorbeeld koffie schenken in een buurthuis, leesouder zijn op school of speelplekken in de wijk opknappen.

Regels tegenprestaties

 • U mag zelf een voorstel voor een tegenprestatie doen
 • Bent u al actief als vrijwilliger? Vraag de gemeente of het vrijwilligerswerk uw tegenprestatie mag zijn
 • U voert de tegenprestatie voor maximaal 12 uur per week voor een half jaar uit. U mag deze uren ook verdelen over 1 jaar

Werkgevers en de Participatiewet

Werkgevers in Nederland hebben afgesproken dat zij de komende jaren 100.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking: mensen die kunnen en willen werken, maar niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Ook werkgevers in Gooise Meren kunnen daar aan bijdragen. Als uw bedrijf groter is dan 25 medewerkers, is het de bedoeling dat 5% van uw personeelsbestand uit deze doelgroep bestaat.

Samenwerking met MVO Gooise Meren, UWV en Tomingroep

Het benutten van de talenten van mensen die al langer werkzoekend zijn of die een arbeidsbeperking hebben, helpt bedrijven én de maatschappij verder. Wilt u als lokale werkgever mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, raadpleeg dan de informatie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden