Gooise Meren Sites

Bijzondere bijstand

Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien extra geld van de gemeente krijgen. Dit heet bijzondere bijstand. Voor een aanvraag kunt u contact opnemen met de afdeling van de gemeente die zich richt op zorg en ondersteuning.

Vraag bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt.

Contact opnemen

Wat u moet weten

  • De kosten moeten echt noodzakelijk zijn
  • De kosten worden nergens anders vergoed
  • De kosten moeten bijzonder zijn: het moeten kosten zijn die niet iedereen maakt of kosten die u door bijzondere omstandigheden moet maken (bijvoorbeeld de kosten van beschermingsbewind, bepaalde medische kosten zoals dieetkosten en in uitzonderlijke situaties uitvaartkosten)

Antwoord van de gemeente

De gemeente besluit binnen 8 weken nadat u de volledige aanvraag heeft gedaan. U krijgt een brief met de beslissing.

Voor wie is bijzondere bijstand

Het ligt eraan wat u zelf kunt betalen. De gemeente kijkt naar de hoogte van uw inkomen en hoeveel vermogen u heeft. U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te kunnen krijgen. Ook met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunt u soms bijzondere bijstand krijgen.

Per 1 juli 2017 is de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand verruimd. Twijfelt u of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met de gemeente.