Vaststellen subsidie

Heeft u een subsidie van gemeente Gooise Meren ontvangen? Dan moet u tussen 1 april en 1 mei 2018 mogelijk een 'aanvraag tot vaststellen subsidie' indienen. Hiermee verantwoordt u de besteding van de ontvangen subsidie vanaf € 7.500.

Aanvraag vaststellen subsidie indienen

Wat u moet weten

  • U dient een 'aanvraag vaststellen subsidie' in voor subsidies die zijn verleend door gemeente Gooise Meren
  • De aanvraag dient u in tussen 1 april en 1 mei 2018
  • Per activiteit dient u 1 aanvraag in. Als u subsidie voor verschillende activiteiten heeft ontvangen, vult u meerdere malen het formulier in

Vaststellen

  • Het college stelt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag de subsidie vast
  • Het college van burgemeester en wethouders kan deze termijn verlengen tot maximaal 22 weken

Nodig bij aanvraag

Bij uw aanvraag stuurt u documenten mee om uw vaststelling te verantwoorden. U heeft de volgende documenten nodig:

  • Een inhoudelijk verslag met een beschrijving van de prestaties die u heeft geleverd en wat u daarmee heeft bereikt. Indien prestaties niet zijn geleverd geeft u daarvan de reden aan
  • Financieel verslag met een overzicht van de inkomsten en uitgaven, een balans inclusief een toelichting op reserves en voorzieningen
  • Eventueel: accountantsverklaring, voor een subsidie vanaf € 25.000
  • Eventueel: andere bij de verlening bepaalde gegevens (zie beschikking subsidieverlening)

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over de aanvraag vaststellen subsidie? Bel dan met 035 207 00 00 of stuur een e-mail naar subsidie@gooisemeren.nl