Door werkzaamheden online dienstverlening beperkt op 23 februari 2019

Door werkzaamheden is het op zaterdag 23 februari 2019 van 13.00 tot 19.00 uur niet mogelijk om online bepaalde aanvragen of meldingen te doen.​​​​​​​

Vaststellen subsidie

Heeft u een subsidie van gemeente Gooise Meren ontvangen? Dan moet u tussen 1 april en 1 mei 2018 mogelijk een 'aanvraag tot vaststellen subsidie' indienen. Hiermee verantwoordt u de besteding van de ontvangen subsidie vanaf € 7.500.

Aanvraag vaststellen subsidie indienen

Wat u moet weten

  • U dient een 'aanvraag vaststellen subsidie' in voor subsidies die zijn verleend door gemeente Gooise Meren
  • De aanvraag dient u in tussen 1 april en 1 mei 2018
  • Per activiteit dient u 1 aanvraag in. Als u subsidie voor verschillende activiteiten heeft ontvangen, vult u meerdere malen het formulier in

Vaststellen

  • Het college stelt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag de subsidie vast
  • Het college van burgemeester en wethouders kan deze termijn verlengen tot maximaal 22 weken

Nodig bij aanvraag

Bij uw aanvraag stuurt u documenten mee om uw vaststelling te verantwoorden. U heeft de volgende documenten nodig:

  • Een inhoudelijk verslag met een beschrijving van de prestaties die u heeft geleverd en wat u daarmee heeft bereikt. Indien prestaties niet zijn geleverd geeft u daarvan de reden aan
  • Financieel verslag met een overzicht van de inkomsten en uitgaven, een balans inclusief een toelichting op reserves en voorzieningen
  • Eventueel: accountantsverklaring, voor een subsidie vanaf € 25.000
  • Eventueel: andere bij de verlening bepaalde gegevens (zie beschikking subsidieverlening)

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over de aanvraag vaststellen subsidie? Bel dan met 035 207 00 00 of stuur een e-mail naar subsidie@gooisemeren.nl

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden