Stimuleringssubsidie

Heeft u plannen om de uitstraling van uw bedrijfspand op het bedrijventerrein Gooimeer Noord of Gooimeer Zuid te verbeteren? Of wilt u maatregelen nemen om uw bedrijf minder milieubelastend te maken? Dan kunt u mogelijk een financiële bijdrage krijgen vanuit het Stimuleringsfonds van de gemeente Gooise Meren en de provincie Noord-Holland. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig.

Stimuleringssubsidie aanvragen

Wat u moet weten

Soorten maatregelen

De stimuleringssubsidie is voor ingrepen waarbij het aanzicht van uw pand en terrein vanaf de openbare weg verbetert of voor voorzieningen die leiden tot een lagere milieubelasting. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Verfraaien van de entree, oprit en parkeervoorzieningen
 • De aanleg of verbetering van uw tuin
 • Het isoleren van de spouwmuur of leidingen
 • Energiezuinige warmteopwekking

Behandeling

 • Als u de benodigde documenten heeft verzameld, vraagt u de Stimuleringssubsidie aan
 • U hoort binnen 8 tot 12 weken of uw aanvraag is goedgekeurd
 • Als u de werkzaamheden heeft afgerond, laat u de subsidie vaststellen. In het formulier Vaststellen subsidie voegt u de facturen en foto's van de nieuwe situatie toe. Eventueel levert u ook tekeningen aan. De subsidie stellen we binnen 6 weken na uw verantwoording vast. U ontvangt de subsidie binnen 4 weken op de opgegeven rekening.

Vragen

Heeft u vragen over de voorwaarden of het invullen van het aanvraagformulier? Neem dan contact op via het contactformulier.

Nodig bij aanvraag

 • Een offerte van de werkzaamheden. Als de uitvoering opgesplitst is in meerdere deelprojecten, stuurt u per deelproject een offerte mee
 • Een gedetailleerde werkomschrijving of bestek van het plan
 • Tekeningen en foto’s van de bestaande situatie (verplicht) en tekeningen en/of foto’s van te realiseren nieuwe toestand (optioneel)
 • Een ingevulde de-minimisverklaring (PDF, 171 kB) als de aanvrager in de afgelopen 3 belastingjaren subsidie(s) of een andere vorm van overheidsbijdrage heeft ontvangen
 • Een schriftelijke volmacht als u de aanvraag namens de eigenaar van het pand doet
 • Schriftelijke aanwijzing penvoerderschap als men optreedt namens meerdere eigenaren

Voorwaarden

 • U vraagt subsidie aan voor een bedrijf op het bedrijventerrein Gooimeer Noord of Gooimeer Zuid
 • De maximale bijdrage is 25% van de totale investering met een maximum van € 10.000
 • Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanvragen en hebben van de vergunningen die u nodig heeft
 • U mag met de werkzaamheden beginnen na goedkeuring van de gemeente
 • U gebruikt het logo/de naam van de provincie Noord-Holland en de gemeente Gooise Meren op eventuele bouwborden en in communicatie over de uitvoering van het project en u vermeldt dat de maatregelen tot stand komen met hulp van deze organisaties
 • U voert de werkzaamheden binnen 6 maanden uit na het besluit op de aanvraag. Als deze termijn niet haalbaar blijkt te zijn, neemt u zo snel mogelijk contact op met de gemeente
 • Zonder toestemming van de gemeente mag u niet afwijken van de ingediende aanvraag
 • U geeft toestemming om na uitvoering van de werkzaamheden te controleren of de werkzaamheden volgens de aanvraag zijn uitgevoerd
 • U bent verplicht te melden of u andere inkomsten, premies of subsidies heeft gekregen of zal krijgen voor de uitvoering van het plan
 • Pandeigenaren mogen een derde (bijvoorbeeld een huurder van de bedrijfsruimte) toestemming verlenen om een subsidieaanvraag in te dienen
 • U bent zelf verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten, inclusief de kwaliteit daarvan
 • U geeft toestemming uw duurzaamheidsmaatregelen te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van de gemeente

Bekijk alle voorwaarden en regels van de Stimuleringssubsidie (PDF, 236 kB)

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden