Stimuleringssubsidie inloop GGZ

Als u een idee heeft voor een activiteit of inloopvoorziening met aandacht voor mensen met een psychische beperking of psychiatrische problemen, dan kunt u een stimuleringssubsidie inloop GGZ aanvragen bij de gemeente. De stimuleringssubsidie is een eenmalige subsidie en eindigt op 31 december 2018.

Voorwaarden

De stimuleringssubsidie is een eenmalige subsidie. Als u deze subsidie wilt aanvragen, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 • U maakt een ontwikkelplan voor uw activiteit of inloopvoorziening
 • In uw ontwikkelplan neemt u evaluatiemomenten op. U geeft daarbij aan wanneer en hoe u de informatie terugkoppelt
 • De inloopvoorziening of activiteit richt zich op een diverse doelgroep, maar heeft aandacht voor mensen met een psychische beperking of psychiatrische problemen
 • De inloopvoorziening of activiteit is goed bereikbaar en voor iedereen toegankelijk. Bij voorkeur heeft de locatie een aparte ruimte, waar mensen zich kunnen terugtrekken
 • Professionele begeleiding en ervaringsdeskundigen zijn aanwezig, zo nodig met GGZ-expertise
 • U werkt samen met andere partijen in de ontwikkeling van uw activiteit of inloopvoorziening. Het kan hierbij gaan om welzijn- en zorgorganisaties, vrijwilligersorganisaties, ondernemers- of inwonerplatforms, maar ook om de doelgroep zelf zoals ervaringsdeskundigen
 • U geeft aan welke samenwerkingsafspraken er met deze partijen zijn
 • Uw aanvraag voldoet aan de Voorwaarden voor het aanvragen van eenmalige subsidies
 • De subsidieaanvraag voldoet aan de Algemene Subsidieverordening Gooise Meren 2018 en het Subsidiebeleidskader Gooise Meren 2018

Aanvraagprocedure

 • Neem contact op met de gemeente als u een aanvraag wilt indienen. U kunt mailen naar subsidie@gooisemeren.nl 
 • Dien de subsidieaanvraag uiterlijk 13 weken in voordat de activiteit of inloopvoorziening van start gaat

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden