Stimuleringssubsidie inloop GGZ

Als u een idee heeft voor een activiteit of inloopvoorziening met aandacht voor mensen met een psychische beperking of psychiatrische problemen, dan kunt u een stimuleringssubsidie inloop GGZ aanvragen bij de gemeente. De stimuleringssubsidie is een eenmalige subsidie en eindigt op 31 december 2018.

Voorwaarden

De stimuleringssubsidie is een eenmalige subsidie. Als u deze subsidie wilt aanvragen, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 • U maakt een ontwikkelplan voor uw activiteit of inloopvoorziening
 • In uw ontwikkelplan neemt u evaluatiemomenten op. U geeft daarbij aan wanneer en hoe u de informatie terugkoppelt
 • De inloopvoorziening of activiteit richt zich op een diverse doelgroep, maar heeft aandacht voor mensen met een psychische beperking of psychiatrische problemen
 • De inloopvoorziening of activiteit is goed bereikbaar en voor iedereen toegankelijk. Bij voorkeur heeft de locatie een aparte ruimte, waar mensen zich kunnen terugtrekken
 • Professionele begeleiding en ervaringsdeskundigen zijn aanwezig, zo nodig met GGZ-expertise
 • U werkt samen met andere partijen in de ontwikkeling van uw activiteit of inloopvoorziening. Het kan hierbij gaan om welzijn- en zorgorganisaties, vrijwilligersorganisaties, ondernemers- of inwonerplatforms, maar ook om de doelgroep zelf zoals ervaringsdeskundigen
 • U geeft aan welke samenwerkingsafspraken er met deze partijen zijn
 • Uw aanvraag voldoet aan de Voorwaarden voor het aanvragen van eenmalige subsidies
 • De subsidieaanvraag voldoet aan de Algemene Subsidieverordening Gooise Meren 2018 en het Subsidiebeleidskader Gooise Meren 2018

Aanvraagprocedure

 • Neem contact op met de gemeente als u een aanvraag wilt indienen. U kunt mailen naar subsidie@gooisemeren.nl 
 • Dien de subsidieaanvraag uiterlijk 13 weken in voordat de activiteit of inloopvoorziening van start gaat