Steun voor organisaties welzijn, cultuur en sport

Organisaties die werken op het gebied van welzijn, cultuur of sport en het financieel moeilijk hebben door de coronacrisis kunnen financiële steun aanvragen. Steun aanvragen was mogelijk  tot en met 8 juli 2022.

Wat u moet weten

Voorwaarden voor aanvragen

 • De periode waarover u steun kunt ontvangen is het 2e halfjaar 2021 en het 1e kwartaal van 2022
 • Zowel organisaties die eerder geen steun hebben gekregen van de gemeente, als organisaties die wel steun hebben gekregen in de eerdere rondes, kunnen een aanvraag indienen
 • De steun die organisaties hebben gehad in de eerste en/of tweede ronden worden meegewogen in de beoordeling van de aanvraag voor de derde ronde. Uiteindelijk kunnen organisaties dus niet meer steun ontvangen dan maximaal 10% van de exploitatie
 • Uw organisatie is werkzaam In Gooise Meren op het gebied van welzijn, cultuur of sport
 • Uw organisatie is belangrijk voor onze gemeente en het welzijn van inwoners
 • U kunt aantonen dat de coronacrisis de oorzaak is van de financiële problemen van uw organisatie
 • U heeft andere (landelijke of provinciale) regelingen of samenwerking met anderen onderzocht en van alle mogelijke bestaande steunmaatregelen gebruikgemaakt
 • U vraagt voor uw organisatie niet meer steun dan nodig is om te blijven bestaan
 • De steun draagt bij aan duurzaam herstel of het blijven bestaan van de organisatie

Lees de vastgestelde kaders voor verzoeken om steun in het Afwegingskader Steunmaatregelen Corona (PDF, 312 kB)

Aanvragen

 • Vraag de steun online aan en stuur bijlagen mee
 • Steun aanvragen was mogelijk van 1 juni tot en met 8 juli 2022. De aanvraagperiode was  met 2 weken verlengd, tot  en met 8 juli 2022
 • U mag per organisatie 1 aanvraag doen voor deze derde ronde aan steunmaatregelen
 • De gemeente behandelt de aanvragen na de aanvraagtermijn, vanaf 9 juli 2022
 • U krijgt in juli 2022 bericht over uw aanvraag

Bijlagen die u meestuurt

 • Beschrijving gevolgen corona voor uw organisatie
 • Financieel overzicht 2021 (alleen de cijfers van uw organisatie van toepassing op de locatie binnen gemeente Gooise Meren)
 • Jaarcijfers 2019 en 2021
 • Begroting 2022 indien beschikbaar
 • Werkplan 2021/2022
 • Een accountantsverklaring 2019 en 2021 indien beschikbaar (alleen voor organisaties met meer dan € 100.000 aan totale kosten)
 • Eventueel bewijsstukken van afwijzing andere regelingen
 • Foto of kopie van bankpas met het rekeningnummer waarop u de steun wilt ontvangen

Vragen

Heeft u vragen over het aanvragen van financiële steun? Neem dan contact op via subsidie@gooisemeren.nl.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden