Starterslening

De starterslening is een extra lening bovenop uw hypotheek, om de koop van een 1e huis mogelijk te maken. Om een starterslening te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Neem contact op met de gemeente, dan bekijken wij of u in aanmerking komt voor de starterslening.

Wat u moet weten

De starterslening is bedoeld voor mensen die voor het eerst een woning kopen in Gooise Meren.

Voorwaarden starterslening

 • Het is de 1e keer dat u een woning koopt
 • U gaat zelf in de woning wonen
 • U bent maximaal 40 jaar oud op het moment dat u de aanvraag indient
 • U maakt niet al gebruik van een ander koopinstrument, een andere (rente)kortingsregeling of financiële regeling
 • De koopsom van de woning is niet hoger dan de maximale actuele grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Daarnaast moet u aan 1 van de volgende eisen voldoen. Vraagt u de starterslening samen met iemand anders aan, dan geldt dat voor 1 van u.

 • U woont minimaal 1 jaar zelfstandig in een huurwoning in Gooise Meren
 • U woont minimaal 1 jaar bij iemand anders in in Gooise Meren
 • U bent student en uw ouders of verzorgers wonen in Gooise Meren. U heeft zelf ook minimaal 3 jaar achter elkaar in Gooise Meren gewoond vóórdat u ging studeren. Binnen 1 jaar nadat u uw studie heeft afgerond, wilt u ook weer in Gooise Meren gaan wonen

Bekijk alle voorwaarden in de verordening starterslening Gooise Meren 2017 (geldt in 2019)

Bekijk de informatie van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting over starterslening Gooise Meren​​​​​​​

Aanvragen

 1. Neem contact op met de gemeente via het contactformulier​​​​​​​ of 035 207 00 00
 2. Wij bekijken of u in voldoet aan de voorwaarden voor een starterslening
 3. Als u in aanmerking komt voor een starterslening krijgt u van ons na het aanleveren van de benodigde gegevens de ‘toewijzingsbrief’ voor de starterslening
 4. Vraag bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) de starterslening aan en voeg hierbij de toewijzingsbrief toe
 5. SVn voert een financiële toets uit en bepaalt of u in aanmerking komt
 6. SVn stelt de definitieve hoogte van de starterslening vast

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden