Eenmalige subsidies verleend 2017

Dit is een overzicht van de organisaties die een eenmalige subsidie hebben ontvangen van de gemeente Gooise Meren in 2017. De subsidies zijn verstrekt op basis van Subsidiebeleidskader gemeente Gooise Meren 2016-2017.

Zorg en Welzijn

Eenmalige subsidies 2017 Zorg en welzijn

Eenmalige subsidies 2017 Zorg en welzijn

Organisatie

Verleend bedrag

Subsidie is verstrekt voor

Doelstellingen

Maatjesproject

€ 10.000

Teens on a Mission 2017

Het bieden van ondersteuning aan met name kwetsbare jongeren en het versterken van de eigen kracht van opvoeders en omgeving

Coke van Jou

€ 5.000

Project verslaafd aan jou (open dagen en workshops organiseren voor naasten van verslaafden)

Ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare inwoners en bevorderen van een optimale gezondheid

Keizer Otto

€ 38.000

Buurtsportcoaches 1e helft 2017

Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk

Versa

€ 28.354

Buurtsportcoaches 1e helft 2017

Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk

LFB

€ 4.990

Activiteiten 2017

Het bevorderen en versterken van preventie en tijdige signalering van kwetsbare inwoners

Bibliotheek Gooi en Meer

€ 6.000

Extra subsidie voorleesexpres

Het bieden van ondersteuning aan met name kwetsbare jongeren en het versterken van de eigen kracht van opvoeders en omgeving

Stichting C’est la Vie-huis ’t Gooi

€ 7.500

Bijdrage huishoudelijke hulp

Het bieden van mantelzorgondersteuning aan mensen die intensief voor hun naaste zorgen.

Versa Welzijn

€ 9.405

Buurtbemiddeling

Het bieden van ondersteuning als inwoners hun vragen niet meer zelf of met hun omgeving kunnen oplossen

Peuterspeelzaal de Stampertjes

€ 2.500

Inrichten speelplein

Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk

Versa Welzijn

€ 9.360

Sport om de hoek

Het stimuleren van bewustzijn en gedragsverandering op het gebied van gezondheid

Turkse Vereniging

€ 6.750

Activiteiten 2016 en 2017

Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk

Twinburgering - Nedwerk

€ 24.780

Anderstaligen met een vraag op het gebied van taal, cultuur, basisvaardigheden, sociale contacten en werk helpen

Het realiseren van een toegankelijk en samenhangend aanbod van informatie en advies en onafhankelijke cliëntondersteuning

Het bevorderen en versterken van preventie en tijdige signalering van kwetsbare inwoners

Stichting Cultureel Educatief Centrum Vefferhuis

€ 1.000

Maken van een film over familie Makkinje die na het helpen van onderduikers verhuizen naar Toronto. De film wordt getoond aan scholen en volwassenen en zal worden aangeboden aan het Filmhuis Bussum en lokale/regionale tv zenders

Het bevorderen van bewustwording en dialoog over de inclusieve samenleving

Stichting Bidaya

€ 12.000

Het verbeteren van het gezinsklimaat met als gevolg voorkomen van zware problematiek in de tweedelijnsgezondheidszorg in 2017, voor gezinnen en jongeren

Het bieden van ondersteuning aan met name kwetsbare jongeren en het versterken van de eigen kracht van opvoeders en omgeving

Viore

€ 3.000

Het bieden van een uitgebreid, laagdrempelig en kwalitatief hoogwaardig aanbod voor ondersteuning van mensen die leven met kanker in 2017

Het realiseren van een toegankelijk en samenhangend aanbod van informatie en advies en onafhankelijke cliëntondersteuning

Van der Horst fysiotherapie

€ 509

Aanbieden van de cursus Balans voor mensen die willen werken aan hun evenwicht en stabiliteit en/of ervaring hebben met vallen of bang zijn om te vallen

Het bevorderen van zelfstandig wonen in de wijk

Kunst, Cultuur, Evenementen

Eenmalige subsidies 2017 Kunst, cultuur, evenementen

Eenmalige subsidies 2017 Kunst, cultuur, evenementen

Organisatie

Verleend bedrag

Subsidie is verstrekt voor

Doelstellingen

Stichting Verhalen Vertellen

€ 2.000

Project Forten vol verhalen

Het bevorderen van de culturele ontplooiing van inwoners

Stichting Go Opera

€ 2.500

Uitvoering op 24-9-17

Het bevorderen van de culturele ontplooiing van inwoners

Stichting fotofestival

€ 7.500

Extra subsidie 2017

Het bevorderen van de culturele ontplooiing van inwoners

Stichting Musica Vita

€ 501

Lunchconcerten

Het bevorderen van de culturele ontplooiing van inwoners

Kunstcollectief Muiden/Muiderberg

€ 1.000

Kunstroute Muiden

Het bevorderen van de culturele ontplooiing van inwoners

Stichting Comenius Museum

€ 500

Boekje viering van 80 jaar Comenius Mausoleum

In stand houden van cultureel/historisch erfgoed

Historische Kring Stad Muiden

€ 1.250

Subsidie 2017

In stand houden van cultureel/historisch erfgoed

Crescendo Muiden

€ 2.500

Subsidie 2017

Het bevorderen van de culturele ontplooiing van inwoners

Stichting Naardens Kamerorkest

€ 400

Met name kinderen in contact brengen met culturele expressie (muziek en dans) tijdens het familieconcert op 16-12-17

Het bevorderen van de culturele ontplooiing van inwoners

Crescendo Muiden

€ 2.500

Instrumentale muziekbeoefening met leden in 2018

Het bevorderen van de culturele ontplooiing van inwoners

De Ronde Tafel Noordelijk Gooi

€ 500

Muziekvoorstelling Snowman voor kinderen en hun ouders

Inwoners maken kennis met een gevarieerd en toegankelijk aanbod van professionele (podium) kunsten

Stichting Art Connects people

€ 1.000

Nieuwjaarsconcert in Muiden

Inwoners maken kennis met een gevarieerd en toegankelijk aanbod van professionele (podium) kunsten

Het bevorderen van het culturele leven

Stichting Open Monumentendag Naarden

€ 2.064

Organiseren Open Monumentendag 2017

Het in stand houden van cultureel/historisch erfgoed

Stichting Wonderfeel

€ 1.500

Organiseren van klassiek muziek festival Wonderfeel in samenwerking met Natuurmonumenten

Het versterken van de toeristische functie van de gemeente

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden