Gooise Meren Sites

Eenmalige subsidies verleend voor 2016

Dit is een overzicht van de organisaties die een eenmalige subsidie hebben ontvangen van de gemeente Gooise Meren in 2016. De subsidies zijn verstrekt op basis van Subsidiebeleidskader gemeente Gooise Meren 2016-2017.

Zorg en Welzijn

Eenmalige subsidies 2016 Zorg en welzijn
Eenmalige subsidies 2016 Zorg en welzijn

Organisatie

Verleend bedrag

Subsidie is verstrekt voor

Doelstellingen

Twinburgering

€ 95.000 (voor 3 jaar)

Nedwerk in 2015-2016-2017 (taalondersteuning, inburgering)

Ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare inwoners/versterken van de inclusieve samenleving

Coke van Jou

€ 5.000

Project verslaafd aan jou (open dagen en workshops organiseren voor naasten van verslaafden)

Ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare inwoners en bevorderen van een optimale gezondheid

Versa Welzijn

€ 6.680

Sporten om de hoek (laagdrempelige voorziening om met of zonder beperking gezamenlijk te bewegen)

Het bevorderen van bewustwording en dialoog over de inclusieve samenleving

Versa Welzijn

€ 5.369

Inloopfunctie GGZ (voor mensen met psychische en/of psychiatrische problemen)

Het bevorderen van bewustwording en dialoog over de inclusieve samenleving

Versa Welzijn

€ 4.500

Buurtsportcoach Naarden (sport en beweeg activiteiten in de wijk voor ouderen)

Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk

Stichting Samen Doen

€ 1.000

Koken met kinderen voor ouderen

Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk

Knoest, RIWB en Vernissage

€ 2.000

Moestuinproject Fort Werk IV (voor kinderen en jongeren van Knoest en bewoners van het RIBW)

Het versterken van de sociale samenhang en leefbaarheid, bevorderen van een optimale gezondheid, milieu en duurzaamheid

Bibliotheek Gooi en Meer

€ 3.750 (voor 3 jaar)

Voorleesexpres in 2016-2017-2018 (voor gezinnen met kinderen die een leesachterstand hebben)

Het bieden van ondersteuning aan met name kwetsbare jongeren en het versterken van de eigen kracht van opvoeders en omgeving

Roeivereniging Cornelis Tromp

€ 335

Jubileumactiviteit waar landelijk, gehandicapte sporters voor worden uitgenodigd

Het bevorderen van bewustwording en dialoog over de inclusieve samenleving

Stichting Bidaya

€ 12.000

Project samen oplopen (begeleidingen van complexe allochtone probleem gezinnen)

Bieden van ondersteuning aan met name kwetsbare kinderen en jongeren en het versterken van de eigen kracht van opvoeders en hun omgeving

Vereniging Cultureel Steunpunt

€ 2.500

Culturele activiteiten voor Marokkaanse inwoners

Ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare inwoners

Maraban

€ 3.500

‘Welkom in Muiderberg’

Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk

Stichting Mantelzorgelijk

€ 2.557

Website mantelzorgers

Het bieden van mantelzorgondersteuning aan mensen die intensief voor hun naaste zorgen

Amalia

€ 500

Activiteiten ontmoeten

Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk

Wmo adviesraad BNMB

€ 2.000

Werkbudget 2016

Het bevorderen en versterken van preventie en tijdige signalering van kwetsbare inwoners

Kunst, Cultuur, Evenementen

Eenmalige subsidies 2016 Kunst, cultuur, evenementen

Eenmalige subsidies 2016 Kunst, cultuur, evenementen

Organisatie

Verleend bedrag

Subsidie is verstrekt voor

Doelstellingen

Stichting Kunstkring Naarden

€ 1.000

Festival uit de kunst in het kader van Annie MG Schmidt week

Het bevorderen van een gevarieerd en toegankelijk aanbod van professionele podiumkunsten

Stichting Amateurtoneel

€ 2.000

Opera Faust op 3 juli 2016

Het bevorderen van de culturele ontplooiing van inwoners

Basisscholen Muiden

€ 700

Koningsspelen

Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk

Wonderfeel

€ 1.500

3 daags klassiek evenement

Het bevorderen van de culturele ontplooiing van inwoners

Stichting Kultuurbrigade

€ 2.000

Gluren bij de buren in 2017

Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk

AV Tempo

€ 2.000

Gooise Merenloop

Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk

Noot voor Noot

€ 550

Valentijn concert Muiden

Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk

Vereniging Gebroeders de With

€ 500

Optreden koor

Het bevorderen van de culturele ontplooiing van inwoners

Comeniusmuseum

€ 2.780

Extra subsidie voor Comeniusdag 2016

Het in stand houden van cultureel/historisch erfgoed

Historische Kring Stad Muiden

€ 800

Open monumentendag

Het beschikbaar stellen van toegankelijke informatie en informatiedragers voor inwoners van Gooise Meren