Eenmalige subsidie

U kunt een subsidie aanvragen voor een eenmalige activiteit of een eenmalig project. De activiteit of het project duurt maximaal 4 jaar.

Voert uw organisatie meerdere jaren achter elkaar dezelfde activiteit uit waarvoor geld nodig is? En vraagt u voor het eerst subsidie aan? Stuur dan een e-mail naar initiatieven@gooisemeren.nl.

Nodig bij aanvraag

 • Een beschrijving van de activiteiten en de prestaties waarvoor de subsidie is
 • De doelstellingen en resultaten en hoe de activiteiten daaraan bijdragen
 • De begroting van de organisatie
 • De balans van de organisatie
 • De begroting van de activiteiten
 • Een overzicht van de subsidies die voor dezelfde activiteiten bij andere organisaties of instellingen zijn aangevraagd, inclusief de stand van zaken van deze aanvragen
 • Het werkplan met een toelichting op de activiteiten
 • Voeg een foto of kopie van uw bankpas of bankafschrift toe

Is de aanvrager een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid? Voeg dan ook toe:

 • Een exemplaar van de oprichtingsakte
 • De statuten
 • Het jaarverslag
 • De jaarrekening
 • De inschrijving KvK

Aanvragen

Behandeling

 • Als de aanvraag compleet is, behandelen we uw aanvraag binnen 13 weken
 • De gemeente kan deze termijn maximaal tot 22 weken verlengen
 • U ontvangt ons besluit per post

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar subsidie@gooisemeren.nl.