Starterslening

Als je voor het eerst een huis in gemeente Gooise Meren koopt, kun je een starterslening aanvragen. Een starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en het bedrag dat je bij de bank kunt lenen. Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om een starterslening aan te vragen.

Voorwaarden

 • Je koopt voor het eerst een woning
 • Je gaat zelf in de woning wonen
 • Je bent maximaal 40 jaar oud op het moment dat je starterslening aanvraagt
 • Je maakt niet al gebruik van een andere korting,- of financiële regeling voor het kopen van je woning
 • Je woont minimaal 1 jaar zelfstandig in een huurwoning in Gooise Meren of je woont minimaal 1 jaar bij iemand anders in Gooise Meren
 • De prijs van de woning die je koopt mag niet hoger zijn dan de maximale actuele grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
 • Of je bent student en je ouders (verzorgers) wonen in Gooise Meren. Je hebt zelf ook minimaal 3 jaar achter elkaar in Gooise Meren gewoond vóórdat je ging studeren. Binnen 1 jaar nadat je je studie hebt afgerond, wil je ook weer in Gooise Meren gaan wonen

Aanvragen

Stuur een brief naar: Gemeente Gooise Meren, Postbus 6000, 1400 HA Bussum.

Ook meesturen:

 • Kopie identiteitsbewijs
 • Kopie (voorlopige) koopakte
 • Het adres waar je nu woont

Behandeling van je aanvraag

 • We beoordelen of je voldoet aan de voorwaarden voor een starterslening
 • Kom je in aanmerking dan krijg je van ons, na het aanleveren van de juiste gegevens, de toewijzingsbrief voor de starterslening
 • De toewijzingsbrief stuur je dan samen met de aanvraag naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)
 • SVn voert een financiële toets uit en bepaalt of je in aanmerking komt voor de starterslening
 • SVn stelt vast hoe hoog de lening wordt

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden