Schil noord

Informatie voor inwoners van huidige schil noord

In grote lijnen blijven de regels voor parkeren in uw straat hetzelfde. Er zijn enkele aanpassingen in de begrenzing van uw vergunningsgebied, de periode wanneer vergunningparkeren van toepassing is en de kosten voor vergunningen.

 • De zone waar uw parkeervergunning geldig is, wordt uitgebreid met het stationsgebied Naarden (het gebied waar nu een blauwe zone geldt) en de straten ten noorden van de Nieuwe ’s-Gravelandseweg in Bussum aan de westzijde van het spoor. De zone heet vanaf 2018 Stationsgebied Naarden-Bussum. Bekijk de kaart met vergunningsgebieden in Gooise Meren (PDF, 193 kB)
 • Op de Lambertus Hortensiuslaan blijft een ‘blauwe zone’ bestaan. Met de parkeervergunning voor uw wijk kunt u ook gebruik maken van deze parkeerplaatsen binnen de blauwe zone (zonder een parkeerschijf te gebruiken)
 • Vergunningparkeren gaat gelden vanaf 9.00 ’s ochtends (in plaats van 7.00 uur). In de meeste gevallen is het parkeren na 18.00 weer vrij. In enkele straten in Bussum geldt de vergunningplicht ook in de avond. Waar dat nu zo is, blijft dat ook in 2018 het geval

Kosten

 • Parkeervergunning inwoners € 35 per jaar
 • Parkeervergunning bedrijven € 150 per jaar
 • Parkeervergunning bezoekers € 25 voor een boekje met 25 dagvergunningen

Al gekochte bonnenboekjes met dagvergunningen waarop de oude zone naam staat blijven geldig tot en met 31 december 2018 voor uw nieuwe zone. U kunt deze dus eerst opmaken voordat u nieuwe koopt.

Schil west en zuid-west

Informatie voor inwoners van huidige schil west en zuid-west

In grote lijnen blijven de regels voor parkeren in uw straat hetzelfde. Er zijn enkele aanpassingen in de begrenzing van het vergunningsgebied, de periode wanneer vergunningparkeren van toepassing is en de kosten voor vergunningen.

 • In de huidige situatie is de Meentweg de grens tussen de vergunningsgebieden ‘schil west’ en ‘schil zuid-west’. Deze grens vervalt. In de nieuwe situatie komt de grens tussen vergunningsgebieden te liggen op (het noordelijke deel van) de Nieuwe ’s-Gravelandseweg:
 • Vergunningparkeren is van toepassing vanaf 9.00 uur ’s ochtends (in plaats van 7.00 uur). In de meeste gevallen is het parkeren na 18.00 uur weer vrij. In enkele straten in Bussum geldt de vergunningplicht ook in de avond. Waar dat nu zo is, blijft dat ook in 2018 het geval

Kosten

 • Parkeervergunning inwoners € 35 per jaar
 • Parkeervergunning bedrijven € 150 per jaar
 • Parkeervergunning bezoekers € 25 voor een boekje met 25 dagvergunningen

Al gekochte bonnenboekjes met dagvergunningen waarop de oude zone naam staat blijven geldig tot en met 31 december 2018 voor uw nieuwe zone. U kunt deze eerst opmaken voordat u nieuwe koopt.

Schil oost en zuid

Informatie voor inwoners van huidige schil oost en schil zuid

In grote lijnen blijven de huidige regels voor parkeren in uw wijk hetzelfde. Er zijn enkele aanpassingen in de periode wanneer vergunningparkeren van toepassing is en de kosten voor vergunningen veranderen.

 • Vergunningparkeren geldt vanaf 9.00 ’s ochtends (in plaats van 7.00 uur). In de meeste gevallen is het parkeren na 18.00 weer vrij. In enkele straten in Bussum geldt de vergunningplicht ook in de avond. Waar dat nu zo is, blijft dat ook in 2018 het geval.

Kosten

 • Parkeervergunning inwoners € 35 per jaar
 • Parkeervergunning bedrijven € 150 per jaar
 • Parkeervergunning bezoekers € 25 voor een boekje met 25 dagvergunningen

Al gekochte bonnenboekjes met dagvergunningen waarop de oude zone naam staat blijven geldig tot en met 31 december 2018 voor uw nieuwe zone. U kunt deze eerst opmaken voordat u nieuwe koopt.

Centrum Bussum

Informatie voor inwoners, bedrijven en abonnementhouders van centrum Bussum

In grote lijnen blijven de huidige regels voor parkeren in het centrum van Bussum hetzelfde. Er zijn wel belangrijke wijzigingen in de kosten en in het aantal vergunningen dat per bedrijf wordt verstrekt.

 • Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in bedrijfsvergunningen en werknemersvergunningen. In beginsel worden per bedrijfsadres maximaal 3 vergunningen verstrekt à € 150 per vergunning
 • Aanvragen voor extra vergunningen worden afzonderlijk beoordeeld en worden alleen verstrekt als hiervoor nog voldoende parkeercapaciteit aanwezig is
 • Aan extra vergunningen kunnen ook aanvullende voorwaarden worden gesteld (zoals beperking van geldigheid tot locaties waar nog voldoende parkeerruimte is)

Kosten

De kosten van de vergunningen in het centrum van Bussum zijn vereenvoudigd en gelijkgetrokken met die van de andere zones.

 • Parkeervergunning inwoners € 35 per jaar
 • Parkeervergunning bedrijven € 150 per jaar
 • Abonnement in een parkeergarage € 250 per jaar
 • Betaald parkeren € 1,20 per uur (20 cent per uur duurder dan in 2017)
 • Parkeren in garages € 0,80 per uur (20 cent per uur goedkoper dan in 2017)

Informatie voor inwoners Burgemeester de Bordesstraat/Gewestlocatie

In de huidige situatie is het voorste deel van de Burgemeester de Bordesstraat een blauwe zone en het achterste gedeelte van de straat parkeren voor vergunninghouders. Ook op de Gooibergstraat komen beide typen regulering voor.

 • In de hele Burgemeester de Bordesstraat geldt vanaf 1 januari 2018 betaald parkeren
 • In de Gooibergstraat geldt vanaf 1 januari 2018 betaald parkeren tussen de Brinklaan en de spoorwegovergang
 • Bewoners kunnen een vergunning aanschaffen waarmee zij (zonder te betalen) op de betaalde parkeerplaatsen mogen parkeren (net als elders in het centrum van Bussum)
 • Parkeren met een vergunning op betaalde parkeerplaatsen is nodig van 9.00 uur tot 18.00 uur

Kosten

Een parkeervergunning voor inwoners kost per 1 januari 2018 € 35 per jaar.