Gehandicaptenparkeerkaart

Kunt u maximaal 100 meter zelfstandig lopen? Of bent u door uw handicap afhankelijk van anderen voor vervoer? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Wat u moet weten

 • U komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart als u met (hulp)middelen minder dan 100 meter zelfstandig kunt lopen en deze beperking van langdurige aard is
 • De gemeente bepaalt op basis van medisch advies of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart en hoe lang deze geldig is
 • Bij de 1e aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart is een medische keuring noodzakelijk. Argonaut Advies voert deze keuring uit
 • Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig
 • Bij overlijden moet de kaart ingeleverd worden

Soorten gehandicaptenparkeerkaarten

 • Bestuurderskaart: als u met hulpmiddelen maximaal 100 meter zelfstandig kunt lopen en zelf de auto bestuurt
 • Passagierskaart: als u door uw handicap continu afhankelijk bent van anderen voor vervoer van deur tot deur
 • Instellingskaart: voor het collectief vervoer van bewoners van instellingen

Verlenging gehandicaptenparkeerkaarten

 • Als de gehandicaptenparkeerkaart afloopt, vraagt u opnieuw een advies aan
 • Het kan zijn dat de beoordelende instantie heeft aangegeven dat een herkeuring niet nodig is. U heeft dan een permanente gehandicaptenparkeerkaart. Deze kaart is 5 jaar geldig. Hierna vraagt u de gehandicaptenparkeerkaart opnieuw aan
 • Bij de aanvraag van een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart heeft u een recente kleurenpasfoto nodig. Ook levert u de oude kaart in
 • Het kan zijn dat de gemeente niet beschikt over het advies van de beoordelende instantie. Bijvoorbeeld als de gehandicaptenparkeerkaart is uitgegeven door een andere gemeente en u inmiddels in Gooise Meren woont. Vraag in dat geval een kopie van het advies aan bij de gemeente die de aflopende gehandicaptenparkeerkaart heeft uitgegeven

Waar parkeren

 • In alle landen van de Europese Unie (EU) bij gehandicaptenparkeerplaatsen
 • In Gooise Meren gratis bij algemene gehandicaptenparkeerplaatsen
 • In Gooise Meren in vergunninghoudersgebied
 • In Gooise Meren onbeperkt op parkeerplaatsen in blauwe zone
 • In Gooise Meren gratis op betaald parkeerplaatsen

Inleveren gehandicaptenparkeerkaart

Maakt u geen gebruik meer van uw kaart, is de geldigheidsduur verstreken of bent u nabestaande van een overledene? Dan kunt u de gehandicaptenparkeerkaart inleveren bij de gemeente. Opsturen mag ook, naar

Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Verloren of gestolen

Is uw gehandicaptenparkeerkaart zoekgeraakt, gestolen of beschadigd? U kunt bij de gemeente gratis een nieuw exemplaar (duplicaat) aanvragen. U heeft dan een recente pasfoto nodig. Een duplicaat heeft dezelfde einddatum als de originele kaart.

Aanvragen

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart?

Kosten

Kosten gehandicaptenparkeerkaart
Soort kaartPrijs
Gehandicaptenparkeerkaart met noodzakelijke medische keuring - spreekuur€ 97 
Gehandicaptenparkeerkaart met noodzakelijke medische keuring - huisbezoek€ 125

De kosten voor de aanvraag en het medisch onderzoek moet u altijd betalen, ook als blijkt dat u niet in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart.