Meepraten over verkeer en parkeren

Onder de titel ‘Goed en veilig op weg’ werken we aan een visie op mobiliteit en parkeren. We maken keuzes voor de gemeente als geheel en per woonkern. Dat doen we graag samen met u. Heeft u een mening over verkeer, verkeersveiligheid en parkeren? Kom dan naar de bijeenkomst in uw woonkern. Alle bijeenkomsten duren van 19.30 tot 21.30 uur.

Plaats en datum bijeenkomsten

  • Muiden: maandag 24 februari 2020 in De Kazerne, Kazernestraat 10
  • Bussum: dinsdag 25 februari 2020 in het gemeentehuis, Brinklaan 35
  • Muiderberg: maandag 2 maart 2020 in de De Rijver, Nienhuis Ruyskade 25
  • Naarden: dinsdag 3 maart 2020 in het Stadhuis, Marktstraat

Aanmelden

Om het gesprek zo goed mogelijk te kunnen voeren, willen we vooraf weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. Meld u daarom vooraf aan via gooisemeren.nl/goedenveiligopweg​​​​​​​.

Onderwerpen tijdens de bijeenkomsten

  • Doorgaand verkeer in Muiderberg niet weer door de woonwijk!
  • Meer ruimte voor voetgangers en fietsers in Naarden. Parkeren aan rand Vesting, wat betekent dat?
  • Muiden autoluw: alleen parkeren buiten de vesting en verkeerscirculatie aanpassen?
  • Aanpassing verkeerscirculatie in centrum Bussum om aan te sluiten bij wensen van nu.
  • Het rijgedrag van automobilisten is in veel wijken een bron van ergernis. Hoe pakken we dit aan?

Bouwstenen voor de visie

We hebben al bouwstenen opgehaald voor de visie. Eind 2019 hebben 3.000 inwoners de enquête over verkeersveiligheid, bereikbaarheid, doorstroming en parkeren ingevuld. In vervolg hierop was er een inspiratiebijeenkomst met inwoners. En we hebben gesprekken gevoerd met de hulpdiensten, bewonersverenigingen en een vervoersorganisatie. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we de bouwstenen met u.

Meer informatie over de bouwstenen vindt u vanaf 12 februari 2020 op gooisemeren.nl/goedenveiligopweg.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden