Uitzoeken graf niet mogelijk

Op dit moment kunt u niet zelf een graf kiezen op de begraafplaatsen in Muiden en Muiderberg. De graven worden hier in volgorde van aanmelding uitgegeven.

Kosten begraafplaatsen Muiden en Muiderberg 2019

Kosten begraven of bijzetten urn of asbus

Begraven Bussum, Muiden, Muiderberg en Nieuw Valkeveen Naarden
Het begraven van een overledene van 12 jaar en ouder in een eigen graf€ 1.230
Het begraven van een overledene in een algemene grafkelder€ 769
Het begraven van een overledene in de leeftijd van 1 tot 12 jaar€ 512
Het begraven van een overledene beneden de leeftijd van 1 jaar€ 256
Verstrooien van as€ 179
Het begraven of bijzetten van een asbus of urn€ 205
Het uitzoeken van een graf€ 79
Het gebruik van de aula (maximaal 1 uur)€ 154
Het gebruik van de aula langer dan 1 uur, per half uur€ 51

Extra toeslagen

Als de begraving of bijzetting plaatsvindt buiten de gewone uren (maandag tot en met vrijdag na 15.00 uur en zaterdag) wordt een toeslag geheven over de begraafrechten en het gebruik van de aula. U betaalt dan een toeslag van 50%, op zondagen en feestdagen betaalt u een toeslag van 100%.

Kosten graf

Kosten grafruimte Bussum, Muiden, Muiderberg, Nieuw Valkeveen Naarden
Het reserveren van een graf voor een periode van 5 jaar€ 256
Verlenging van het gereserveerde graf met 5 jaar€ 51
Algemeen keldergraf voor een periode van 10 jaar€ 359

Eigen graf in Muiderberg voor maximaal 3 overledenen voor een periode van 10 jaar, maximaal 50 jaar

€ 923

Eigen graf in Muiden voor maximaal 2 overledenen voor een periode van 10 jaar, maximaal 50 jaar

€ 923

Vergunningen

Vergunningen begraafplaatsen Bussum, Muiderberg, Muiden, Nieuw Valkeveen
Vergunning aanbrengen of vernieuwen van grafbedekking op een
eigen graf, algemeen graf, kindergraf of keldergraf
€ 103
Leveren en aanbrengen van een herdenkingsplaatje voor 10 jaar€ 195

Onderhoud grafbedekking

Onderhoud grafbedekking Bussum, Muiden, Muiderberg, Nieuw Valkeveen Naarden
Eigen enkel graf, per jaar€ 115
Algemeen graf voor 10 jaar€ 420
Eigen urnengraf/ urnennis, per jaar€ 57

Kosten voor asbestemmingen

Kosten voor asbestemmingen Muiden en Muiderberg
Urnennis voor 10 jaar, 2 asbussen€ 461
Verlengen urnennis voor 5 jaar, maximaal 25 jaar€ 154

Overige heffingen

Overige heffingen
Luiden van de klok in Muiden, per halfuur€ 139

Volledige kostenoverzicht

Bekijk het volledige kostenoverzicht van de verordening lijkbezorgingsrechten Gooise Meren 2019​​​​​​​

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden