Tarieven begraafplaatsen Muiden en Muiderberg 2018

Begraven

Begraven Bussum, Muiden, Muiderberg en Nieuw Valkeveen Naarden
Het begraven van een overledene van 12 jaar en ouder in een eigen graf€ 1.474
Het begraven van een overledene van 12 jaar en ouder in een algemene grafkelder€ 750
Het begraven van een overledene in de leeftijd van 1 tot 12 jaar€ 500
Het begraven van een overledene beneden de leeftijd van 1 jaar€ 250
Verstrooien van as€ 175
Het begraven of bijzetten van een asbus of urn€ 200
Het uitzoeken van een (urnen)graf of urnennis€ 75
Het gebruik van de aula (maximaal 1 uur)€ 150
Het gebruik van de aula langer dan 1 uur, per half uur€ 50

Kosten grafruimte

Kosten grafruimte Bussum, Muiden, Muiderberg, Nieuw Valkeveen Naarden
Het reserveren van een graf voor een periode van 5 jaar€ 250
Verlenging van het gereserveerde graf met 5 jaar€ 50
Algemeen keldergraf voor een periode van 10 jaar€ 350

Eigen graf in Muiderberg voor maximaal 3 overledenen voor een periode van 10 jaar

€ 1.050

Verlenging eigen graf Muiderberg voor een extra periode per 10 jaar, maximaal 50 jaar

€ 750

Eigen graf in Muiden voor maximaal 2 overledenen voor een periode van 10 jaar

€ 1.050

Verlenging eigen graf Muiden voor een extra periode per 10 jaar, maximaal 50 jaar

€ 750

Vergunningen

Vergunningen begraafplaatsen Bussum, Muiderberg, Muiden, Nieuw Valkeveen
Vergunning aanbrengen of vernieuwen van grafbedekking op een
eigen graf, algemeen graf, kindergraf of urnengraf/urnennis of keldergraf
€ 100
Vervaardigen en plaatsen van een herdenkingsplaatje voor 10 jaar€ 189

Onderhoudsrechten grafbedekking

Onderhoud grafbedekking Bussum, Muiden, Muiderberg, Nieuw Valkeveen Naarden
Eigen (kelder)graf, per jaar€ 110
Algemeen graf (éénmalig voor 10 jaar)€ 400
Eigen urnengraf/ urnennis, per jaar€ 55

Kosten voor asbestemmingen

Kosten voor asbestemmingen Muiden en Muiderberg
Urnennis voor 10 jaar, 2 asbussen€ 600
Verlengen urnennis voor 5 jaar, maximaal 25 jaar€ 200

Overige heffingen

Overige heffingen
Luiden van de klok in Muiden, per halfuur€ 136

Extra toeslagen

Als de begraving of bijzetting plaatsvindt buiten de gewone uren (maandag tot en met vrijdag na 15.00 uur en zaterdag) wordt een toeslag geheven over de begraafrechten. U betaalt dan een toeslag van 50%, op zondagen en feestdagen betaalt u een toeslag van 100%.

Volledige tarievenoverzicht

Bekijk de verordening lijkbezorgingsrechten Gooise Meren 2018 en het volledige tarievenoverzicht