Tarieven begraafplaats Nieuw Valkeveen

Begraafrechten

Begraafrechten
Begraven van een overledene van 12 jaar en ouder€ 1.474
Begraven van een overledene in de leeftijd van 1 tot 12 jaar€ 500
Begraven van een overledene beneden de leeftijd van 1 jaar€ 250
Begraven of bijzetten asbus of urn€ 200
Verstrooien van as€ 175
Het uitzoeken van een (urnen)graf of urnennis€ 75
Gebruik van de aula per uur of gedeelte daarvan€ 150
Het gebruik van de aula langer dan 1 uur, per half uur€ 50

Kosten grafruimte

Kosten grafruimte
Eigen graf of keldergraf, 10 jaar (maximaal 3 overledenen)€ 1.370
Verlenging eigen graf of keldergraf voor een extra periode, per 10 jaar (maximaal 3 overledenen)€ 1.100
Eigen kindergraf over een periode van 10 jaar (maximaal 3 overledenen tot 12 jaar)€ 700
Verlenging van eigen kindergraf voor een extra periode, per 10 jaar (maximaal 50 jaar)€ 500
Urnenkelder, 10 jaar (maximaal 3 asbussen)€ 600
Verlenging urnenkelder voor een extra periode van 5 jaar (maximaal 25 jaar)€ 200
Urnenzuil (maximaal 2 urnen, gebruiksrecht voor een periode van 10 jaar)€ 1.000
Reserveren van een graf, 5 jaar€ 250
Verlenging van het gereserveerde graf met 5 jaar€ 50

Vergunningen

Vergunningen
Vergunning voor het aanbrengen of vernieuwen van grafbedekking op een eigen graf, kindergraf, urnengraf, urnennis of keldergraf€ 100
Leveren en plaatsen herdenkingsplaatje, 5 jaar€ 189

Onderhoud grafbedekking per jaar

Onderhoud grafbedekking
Particulier graf€ 110
Particulier urnengraf/ urnennis€ 55

Afkoop onderhoud is op aanvraag mogelijk.

Extra toeslagen

Als de begraving of bijzetting plaatsvindt buiten de gewone uren (maandag tot en met vrijdag na 15.00 uur en zaterdag) wordt een toeslag geheven over de begraafrechten. U betaalt dan een toeslag van 50%.

Volledige tarievenoverzicht

Het volledige tarievenoverzicht voor begraven en cremeren in Gooise Meren vindt u in de Verordening lijkbezorgingsrechten 2017.