Wob-verzoek indienen

De gemeente geeft informatie over haar beleid op het internet, in de krant enzovoort. Wilt u meer weten? Dan kunt u vragen om die informatie openbaar te maken. Dit heet een Wob-verzoek. In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is geregeld of informatie geschikt is om openbaar te maken. Een Wob-verzoek kunt u alleen schriftelijk indienen.

Wat u moet weten

Een Wob-verzoek dient u schriftelijk in. Stuur uw brief naar:

Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
1400 HA Bussum

  • Iedereen kan een Wob-verzoek indienen
  • Uw verzoek moet gaan over beleid van de gemeente, uitvoering van dat beleid of plannen daarvoor
  • De gemeente handelt uw verzoek binnen 4 weken af. Deze termijn kan de gemeente met 4 weken verlengen
  • Soms wordt een Wob-verzoek geweigerd. Bijvoorbeeld als het om vertrouwelijke informatie gaat

Kosten

Het indienen van een Wob-verzoek is gratis. Voor het maken van kopie├źn brengen we wel kosten in rekening (0,30 eurocent per kopie).

Meer informatie

De Rijksoverheid geeft meer informatie over de Wet openbaarheid van bestuur.