Strooien bij gladheid

Als het glad is door bevriezing, sneeuw of ijzel, dan strooit de gemeente op vaste routes in Gooise Meren. De gemeente kan niet op alle plekken, zoals op de stoepen, strooien. Op die plekken kunt u zelf zout strooien. U kunt daarvoor gratis zout ophalen bij de gemeentewerf in Bussum, Naarden en Muiderberg.

Aanpak strooien door gemeente

Prioriteiten bij het strooien

 • Omdat de gemeente niet op alle plekken kan strooien stellen we een aantal prioriteiten. Wegen en fietspaden hebben de 1e prioriteit
 • Stoepen maken geen onderdeel uit van het strooiplan. De capaciteit ontbreekt om alle straten en andere verharde plekken aan te pakken
 • Als we willen afwijken van het beleid dan doen we dit op advies van en in overleg met de politie

De gemeente strooit als 1e, in willekeurige volgorde:

 • Doorgaande hoofdwegen
 • Toegangswegen tot wijken en buurten
 • Busroutes
 • Fietspaden
 • Bij bejaardencentra
 • Bij de markt
 • Winkelgebieden

Bekijk de strooiroutes in Gooise Meren (PDF, 15,6 MB)​​​​​​​ (PDF, 15,2 MB)

Aanpak strooien op gemeentelijke wegen anders

Gemeentelijke wegennetten zijn anders dan autosnelwegen en regionale verbindingswegen, daarom verschilt de aanpak van het strooien ook.

Wat maakt de aanpak van het strooien op gemeentelijke wegen anders?

 • Binnen de bebouwde kom zijn er heel veel wegen op een wat kleinere oppervlakte
 • Binnen de bebouwde kom zijn er heel veel verschillende soorten wegen: hoofdwegen, woonerven, fietspaden
 • Op een wat kleinere oppervlakte komen veel verschillende typen verharding voor: diverse soorten asfalt, betonnen straatstenen, gebakken straatstenen, houten en kunststof brugdekken
 • Er zijn veel verschillende soorten weggebruikers die allemaal andere wensen hebben voor de gladheidbestrijding. Voor doorgaand verkeer en woon-werkverkeer moeten de hoofdverbindingsroutes goed begaanbaar zijn, voor verzorgingsverkeer en sociaal verkeer zijn woonstraten en secundaire wegen belangrijker

Doordat de wegen, de typen verharding en de soorten weggebruikers zo divers zijn kan de gemeente niet alle wegen, paden en straten behandelen tegen gladheid. De gemeente stelt daarom prioriteiten.

Bekijk het Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding Gooise Meren 2018-2019 (PDF, 490,3 KB)​​​​​​​ (PDF, 490 kB)

Zout ophalen bij gemeentewerf

Langdurige gladheid en zouttekort

Zware of langdurige sneeuwval

 • Bij zware of langdurige sneeuwval kan de gemeente besluiten om eerst alleen de grootste hoofdwegen sneeuwvrij te maken. Dit om ervoor te zorgen dat de gemeente zo goed mogelijk bereikbaar blijft
 • Als de hoofdwegen onder controle zijn, strooit de gemeente weer volgens de normale routes
 • Bij aanhoudende hevige sneeuw en langdurige ijzel nemen we overdag ook trappartijen en bushaltes mee

Bekijk het Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding Gooise Meren 2018-2019 (PDF, 490,3 KB) (PDF, 490 kB)

Noodroute bij zouttekort

Als er een zouttekort dreigt, dan stelt de gemeente een noodroute in. De gemeente kort de routes dan in om de gemeente zo goed mogelijk bereikbaar te houden.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden