Rookoverlast door houtkachels

Ervaart u rookoverlast door houtkachels of vuurkorven van uw buren? Voor de gemeente is het lastig om dan handhavend op te treden, omdat het niet eenduidig is wanneer een stoker teveel hinder veroorzaakt. Probeer daarom eerst om er samen met uw buren uit te komen. Meestal heeft de stoker zelf niet eens door dat hij of zij overlast veroorzaakt. In het stappenplan voor de gehinderde van rookoverlast leest u hoe u dit aan kunt pakken. Heeft u zelf een houtkachel, open haard of vuurkorf? Bekijk dan het stappenplan voor de houtstoker en de stooktips.

Als u rookoverlast ervaart

Wat kunt u doen als u rookoverlast van houtkachels ervaart? 

  1. Voor de gemeente is het lastig om handhavend op te treden, omdat duidelijke regels en normen ontbreken. Probeer daarom eerst om er samen met uw buren uit te komen
  2. Volg het stappenplan voor de gehinderde van rookoverlast en verzamel de gevraagde gegevens
  3. In het stappenplan staat niet dat het ook mogelijk is om een privaatrechtelijke procedure te starten. Dit kunt u overwegen als u er samen met uw buren niet uitkomt
  4. Heeft u alle gevraagde gegevens verzameld en ervaart u na overleg met de stoker nog steeds rookoverlast? Dan kunt u de gemeente vragen handhavend op te treden

Tips voor de houtstoker

Heeft u een houtkachel of open haard of verbrandt u wel eens hout in een vuurkorf? Houd dan rekening met uw buren en volg de tips voor veilig stoken.

Bekijk het stappenplan en de stooktips voor de houtstoker 
 

Wetgeving