Rioolaansluiting melden

Woont u in het J.P. Thijssepark of Keverdijk-West in Naarden en is uw woning op het riool aangesloten? Zodra uw huisaansluiting aan het Bouwbesluit voldoet, geeft u dit vóór 1 mei 2019 aan ons door via het online formulier. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Rioolaansluiting melden

Wat u moet weten

  • Gemeente Gooise Meren heeft nieuwe riolering aangelegd in de wijken J.P. Thijssepark en Keverdijk-West in Naarden
  • De nieuwe riolering is aangelegd om het hemelwater af te koppelen van het vuilwater en het riool aan te sluiten op woningen
  • U bent als woningeigenaar verplicht om te zorgen dat uw huisaansluiting voldoet aan de eisen uit afdeling 6.4 van het Bouwbesluit. Dit betekent dat u een eventueel aanwezige septic tank, beerput of rottingsput buiten gebruik moet stellen
  • Uw woning moet uiterlijk vóór 1 mei 2019 voldoen aan het Bouwbesluit. Lukt het u niet om voor deze datum aan het Bouwbesluit te voldoen? Dan kunt u schriftelijk een verzoek doen om de periode 1 keer met 6 maanden te verlengen

Wat u moet doen

  • Zodra uw huisaansluiting voldoet aan het Bouwbesluit meldt u dit via het formulier Rioolaansluiting melden
  • Bracht u veranderingen in uw huisaansluiting aan om te voldoen aan het Bouwbesluit? Laat dit dan altijd controleren door een medewerker van de gemeente. Neem hiervoor contact op met de heer F. Roos, telefoonnummer 035 207 00 00
  • Het is mogelijk dat uw huisaansluiting al voldoet aan het Bouwbesluit. U hoeft dan geen veranderingen meer aan te brengen. Het is belangrijk dat u dit aan ons laat weten via het formulier Rioolaansluiting melden

Vragen

  • Heeft u vragen over het melden van uw rioolaansluiting? Neem dan contact op met de heer T. Kamer, telefoonnummer 035 207 00 00.
  • Heeft u technische vragen? Bijvoorbeeld over het buiten gebruik stellen van uw septic tank, beerput of rottingsput. Neem dan contact op met de heer F. Roos, telefoonnummer 035 207 00 00.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden