Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte

Gemeente Gooise Meren maakt gebruik van het digitale systeem Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR). Netbeheerders en aannemers die werkzaamheden plannen, moeten een vergunning aanvragen of een melding doen via het MOOR platform.

Wat moet u weten

Sinds 17 mei 2016 bent u als bedrijf of aannemer verplicht om MOOR te gebruiken voor het aanvragen van een vergunning of instemmingsbesluit en voor het melden en afhandelen van werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente. De gemeente handhaaft daar ook op.

Vergunning of melding

Groot werk

Voor groot werk (tracélengte groter dan 10 meter) moet u een vergunning of instemmingsbesluit via MOOR aanvragen. Daarnaast moet u minimaal 5 werkdagen voor de start van alle graafwerkzaamheden voor het leggen, (onder)houden en verwijderen van kabels en leidingen een melding doen via het centraal meldpunt MOOR.

Klein werk

Voor klein werk (tracélengte kleiner dan 10 meter) en calamiteiten is een melding van de start van werkzaamheden voldoende.

Meer informatie

Heeft u een vraag voor de gemeente over MOOR? Neem dan contact op via het contactformulier of bel naar 035 207 00 00. Meer informatie over MOOR vindt u op de website van MOOR.