Organisatie en bestuur

Op bestuur.gooisemeren.nl vindt u onder andere de samenstelling van de gemeenteraad en het college van BenW, de vergaderkalender van de gemeenteraad, bekendmakingen, lokale regelgeving, bestemmingsplannen en beleidsnota's. Ook kunt u lezen hoe u invloed kunt uitoefenen op de politieke besluitvorming.