Meldingen en overlast

Iets in de openbare ruimte dat gemaakt of opgeruimd moet worden meldt u bij de gemeente, bijvoorbeeld losse stoeptegels, gevaarlijke verkeerssituaties, overlast door bomen en planten, kapotte lantaarnpalen, een vernield bankje. 

Melden bij de gemeente

Milieuklachten of milieucalamiteiten, zoals geuroverlast van bedrijven of geluidsoverlast van horeca meldt u bij de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

Milieuklachten of milieucalamiteiten melden

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden