Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Nieuwsbrief Gooise Meren 11 juni 2020

Ruimte rond gemeentehuis krijgt facelift

De ruimte rondom het gemeentehuis krijgt een facelift. Het definitieve ontwerp is vorige maand door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Met bomen en beplanting wordt het veel groener, ook aan de zijde van de Landstraat. Tevens komen op verschillende plekken bankjes waar je lekker kunt zitten en ook voor jongeren komt er een aantrekkelijke plek in de lage strook langs de lange gevel van het voorplein. ‘Er lag een uitdaging om de ruimte  – samen met de participanten - binnen het beschikbare budget om te vormen tot een aantrekkelijke multifunctioneel gebied, met meer groen, behoud van parkeerplekken en een plek voor jongeren. Ik ben heel tevreden over dit bereikte resultaat en dank alle betrokkenen voor hun inzet’, aldus wethouder Nico Schimmel.

Plek voor jongeren

In januari vond een laatste participatiebijeenkomst plaats met belanghebbenden over het voorlopige ontwerp. Belangrijk discussiepunt was de locatie voor een plek voor jongeren, dat ook onderdeel is van het plan. Samen met jongeren en jongerenwerk is gezocht naar mogelijkheden voor een plek waar omwonenden én de jongeren zelf achter staan. Dit is gelukt. Deze komt nu in het verlaagde deel voor het gemeentehuis ter hoogte van de oude ingang. Zo hebben jongeren een mooie plek die niet direct in het zicht ligt. De jongeren mogen zelf nadenken over de precieze inrichting.

Veel groen en voor elk wat wils

De reacties die uit de laatste bijeenkomst voortkwamen zijn benut om het definitieve ontwerp te optimaliseren. Dit ging vooral om de toepassing van materialen, openbare verlichting, soorten bomen en planten, de vlonder en de fontein. Aan de buitenranden van het plein komen veel meer bomen, ook in het verlaagde deel langs het gemeentehuis aan de voorkant komt veel groen. Het aantal parkeerplekken op het plein vermindert iets en er komen meer laadpalen voor elektrische auto’s. Er blijft ruimte voor de ijsbaan en de kermis. De poffertjeskraam krijgt een nieuwe plek tussen de bestaande kastanjebomen nabij de rotonde. De bestaande stenen blijven voor een groot deel behouden, maar op de looproute komen vlakke tegels die de toegang naar het gemeentehuis veel toegankelijker maakt. Ook wordt de hellingbaan halverwege iets verruimd zodat deze voor rolstoelgebruikers of mensen met een kinderwagen beter te gebruiken is. Nabij de ingang van het gemeentehuis en aan de randen komen verschillende bankjes. De zijde langs de Landstraat krijgt een groene parkachtige uitstraling met een jeu de boulesbaan, sporttoestel, pannaveldje met een hoog hek en bij het water een kleine vlonder met een smalle fontein.

Uitvoering

De werkzaamheden starten waarschijnlijk in het vierde kwartaal van dit jaar. De beplanting wordt dan in het voorjaar van 2021 als laatste aangebracht.

Eikenprocessierups is terug

De eikenprocessierups kan met zijn brandharen vervelende lichamelijke klachten veroorzaken. In de openbare ruimte is de bestrijding van de rups een taak van de gemeente. Eiken met de rups krijgen een rood-wit lint. Een aannemer zuigt de nesten weg.  In bosgebieden plaatsen we hekken met waarschuwingsborden.  

Meer informatie over de eikenprocessierups en het aanmelden van bomen met eikenprocessierupsen​​​​​​​
 

11 juni webinar mobiliteit buurtschap Crailo

Vanavond (11 juni) 20.00 uur kan iedereen aanschuiven bij een online presentatie over verkeer en parkeren in het toekomstige buurtschap Crailo. Wilt u actief deelnemen aan deze livestream of alleen luisteren naar de uitleg van het concept? Beide is mogelijk. Zie voor meer details de website crailo.nl​​​​​​​.

Tijdens de presentatie kunnen online vragen gesteld worden. Deze vragen worden gebundeld en hiervan worden er vijf beantwoord tijdens de uitzending. Verder wordt  bekeken welke van de ingebrachte ideeën meekunnen in de uitwerking van dit thema.

Mobiliteit is één van de duurzame bouwstenen uit het stedenbouwkundig- en landschapsplan voor Crailo.

 

Snoeien bomen voor veiligheid

Elke boom in de openbare ruimte in Gooise Meren wordt eens in de vier jaar gecontroleerd op veiligheid. Met name willen we hiermee voorkomen dat bomen omvallen of dat er takken breken. Vandaar de naam van de controle: de Boom Veiligheid Controle (BVC). Uit de controle kunnen diverse acties voortvloeien. Dat kan uiteenlopen van snoeien en het innemen van de kroon tot het kappen van de hele boom.

Voor het uitvoeren van de BVC is Gooise Meren opgedeeld in vier gebieden. In april en mei is een BVC uitgevoerd in het gebied waaronder Muiden, Muiderberg en het Naarderbos vallen. In de zomer van 2020 gaan we de werkzaamheden voor het kappen van bomen uit deze BVC-ronde voorbereiden. De te kappen bomen markeren we met een geel kruis. Daarna gaan we de kaplijst samenstellen. Daarin staat ook aangegeven voor welke bomen bij het kappen een vergunning nodig is. De kaplijst komt in augustus op onze website gooisemeren.nl te staan. De planning is om de kap nog dit jaar uit te voeren. Waar mogelijk worden nieuwe bomen geplant.

Op dit moment is onze aannemer volop bezig met snoeiwerkzaamheden. Begin volgend jaar voeren we een BVC uit in het westelijke deel van Naarden en het westelijke deel van Bussum. In 2022 en 2023 volgen de overige delen van Bussum en Naarden.

Enquête marketingorganisatie 

Eén organisatie op het gebied van marketing en promotie voor heel Gooise Meren. Daarover wordt door Milou Aarts en Karen Sprangers op dit moment volop nagedacht. Ondernemers, inwoners en organisatoren van evenementen kunnen meedenken. Denkt u mee? Ga naar de Enquête over nieuwe marketingorganisatie Gooise Meren.

 

Testen op corona

Bij GGD Gooi en Vechtstreek kan iedereen met  klachten die mogelijk wijzen op het coronavirus zich gratis laten testen. Dus bij neusverkoudheid, keelpijn, hoest, verhoging, koorts of kortademigheid.   Het aanvragen van een test kan via de landelijke afsprakenlijn 0800 -1202, dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.    Lees meer>>

GAD maandagavond gesloten

Met ingang van deze week vervallen bij alle scheidingsstations van de GAD de tijdelijk ingestelde avondopeningen op de maandagen. Kijk voor de actuele openingstijden en informatie op    gad.nl/corona-updates

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden