Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Nieuwsbrief Gooise Meren 9 januari 2020

21 januari: Participatiebijeenkomst over inrichting plein gemeentehuis

Op dinsdagavond 21 januari is er in het gemeentehuis een participatiebijeenkomst over de inrichting van de buitenruimte rond het gemeentehuis. De bijeenkomst duurt van 19.00 tot 21.00 uur.

Ruim een jaar geleden is de participatie van start gegaan. Inmiddels heeft de gemeenteraad het voorlopig ontwerp vastgesteld. Voor de realisatie is een budget van € 500.000 beschikbaar. De raad heeft het college opdracht gegeven om samen met omwonenden en belanghebbenden verder te werken aan een definitief ontwerp. Dat is de inzet van de bijeenkomst op 21 januari. U bent harte welkom om mee te praten.

Meld u aan voor de bijeenkomst via secretariaatmensenomgeving@gooisemeren.nl ​​​​​​​

Onderwerpen op 21 januari

Tijdens de bijeenkomst gaan we samen met u de volgende zaken uitwerken:

  • de plek en vormgeving van de ontmoetingsplaats voor jongeren (JOP)
  • de plek en vormgeving van het pannaveld; een sportief trapveldje voor iedereen
  • de soort bomen en planten
  • de openbare verlichting
  • de steiger
  • bankjes en andere elementen
  • beweegapparaten voor jongeren en zo mogelijk ook voor ouderen

Wij tonen tijdens de avond enkele voorbeelden en opties. U mag ook zelf ideeën en ontwerpen aandragen.

Meer informatie

Het project wordt begeleid door Aveco de Bondt. Kijk voor alle achtergrondinformatie over dit project op de website gemeentehuispleingooisemeren.nl.

 

 

Uitreiking van de vier vrijwilligersprijzen van Gooise Meren

Januari is traditiegetrouw de maand waarin het gemeentebestuur van Gooise Meren de vier vrijwilligersprijzen uitreikt. De Kleine Johannes en het Naardens Compliment zijn uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente afgelopen maandag.

De Kleine Johannes was dit jaar voor mevrouw Rita de Kok, vrijwilligster bij woonzorgcentrum De Zandzee en bij Kinderen in Nood. Dat is een organisatie die goederen inzamelt voor arme gezinnen en kinderen in Oost-Europa.

Mevrouw Dinie Baarda (werkzaam voor de Vrijwillige Thuishulp Gooise Meren en voor de Naardense gemeente van de Protestantse Kerk Nederland) en een vrijwilligersgroep van de Grote Kerk Naarden ontvingen Het Naardens Compliment.

De Muiderberger Echo en de Muider Roemer worden uitgereikt tijdens de nieuwjaarsrecepties van respectievelijk de Dorpsraad Muiderberg ( donderdag 9 januari) en de Stadsraad Muiden (zaterdag 18 januari).

 

 

Holocaustherdenking 27 januari

Op maandag 27 januari is het International Holocaust Remembrance Day. ’s Avonds vindt voor de tweede keer een Holocaustherdenking plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Destijds zijn ruim zeshonderd joodse mensen die woonachtig waren in wat nu Gooise Meren heet, door de Holocaust omgekomen.

De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk en begint om 19.30 uur. De organisatie is in handen van het in 2018 opgerichte Holocaust Comité Gooise Meren. Doel is de herinnering aan de Holocaust ook hier levend te houden, met name onder de schooljeugd.

Hoofdspreekster is Saskia van den Heuvel, maakster van de documentaire ‘Het vergeten getto’. De bekende cellist Hans Roelofsen verzorgt  de muzikale omlijsting.

Rond 20.30 uur wordt in de hal van het gemeentehuis bij de Holocaust-plaquette in aanwezigheid van burgemeester Han ter Heegde een minuut stilte gehouden. Samen met twee jongeren legt hij bloemen ter nagedachtenis van de slachtoffers.

Workshops en reizende tentoonstelling

Net als vorig jaar worden workshops gehouden voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen. Dit jaar ook in Muiden en Muiderberg. Ook is er een reizende expositie (Naarden/Bussum, Muiden, Muiderberg) die zowel door de leerlingen als door andere inwoners van Gooise Meren te bezoeken is. In Muiden: maandagavond 3 februari in Café Gieling. In Muiderberg: woensdagavond 5 februari in De Rijver. Tijd: van 19.30 tot 21.00 uur. Om 20.00 uur geeft Annet Betsalel, maakster van de tentoonstelling, een toelichting.

Zie voor meer informatie de website holocaustcomitegm.nl. U kunt ook contact opnemen via holocaustcomitégm@gmail.com

Vertoning documentaire in Filmhuis Bussum

De documentaire ‘Het vergeten getto’ gaat over de turbulente geschiedenis van het ommuurde Asterdorp in Amsterdam-Noord. Het dorp, dat werd gebouwd als opvoedingsplek voor asocialen, werd in 1940 door de Duitsers geconfisqueerd. Veel  joden uit het Gooi werden in 1942 gedwongen daar te gaan wonen, voordat zij gedeporteerd werden naar Westerbork. Verschillende bewoners van het dorp doen in de documentaire hun aangrijpende verhaal.

Kijk voor meer informatie en het bestellen van kaarten op de website filmhuisbussum.nl.

 

 

 

 

Denk mee over invulling Lokaal Sportakkoord

Sinds een paar maanden zijn vertegenwoordigers van tal van organisaties samen bezig met het opstellen van het Sportakkoord Gooise Meren. Lokale Sportakkoorden sluiten aan bij het Nationaal Sportakkoord en hebben als doel een extra impuls te geven aan sport- en beweegactiviteiten. Hoe dat wordt ingevuld kan per gemeente of regio verschillen.
De gemeente denkt ook mee, maar heeft geen leidende rol. De bedoeling is juist dat de ideeën worden ontwikkeld vanuit sportverenigingen, sportaanbieders en instellingen op het gebied van onderwijs, welzijn, gezondheid en zorg.

Ideeënvorming rond diverse thema’s

Bij de bijeenkomsten in november zaten vertegenwoordigers uit al de genoemde sectoren samen aan tafel.
Diverse thema’s werden verkend, rond uiteenlopende vragen. Hoe kunnen de bestaande sportaccommodaties nog optimaler worden ingezet? Hoe kan de openbare ruimte beter worden ingericht voor sport en beweging? Hoe kunnen we het aanbod van beweegactiviteiten voor kleuters en voor kinderen met een beperking verbreden? Hoe kunnen we bevorderen dat sportverenigingen meer vrijwilligers trekken en deze ook vasthouden? Hierover samen nadenken blijkt goed te werken. De bijeenkomsten hebben al veel ideeën opgeleverd.

Vervolgbijeenkomsten

In januari vinden diverse bijeenkomsten plaats om de ideeën concreter in te vullen. Er is nog alle ruimte voor andere verenigingen en instellingen om zich aan te sluiten en mee te denken. De eerstvolgende bijeenkomst richt zich speciaal op sportaanbieders en onderwijs- , zorg- en welzijnsorganisaties uit Muiden en Muiderberg. Deze bijeenkomst vindt plaats op 16 januari, van 18:00 - 21:30 uur, bij SC Muiderberg. Voor meer informatie en aanmelding kunt u mailen naar bas.van.der.heijden@bmc.nl.

Op 28 januari is er een bijeenkomst bij SDO en op 30 januari in het gemeentehuis. Het programma is hetzelfde, dus men kan kiezen welke datum het beste uitkomt. Uiteraard zijn op beide bijeenkomsten ook niet-Bussumers van harte welkom!

 

Brochure activiteiten Gooise Meren Beweegt

Gooise Meren Beweegt heeft een nieuwe brochure uitgebracht met een breed overzicht van beweegactiviteiten voor volwassenen en senioren. De brochure is gratis af te halen op verschillende openbare locaties: De Kazerne (Muiden), De Rijver (Muiderberg), De Lunet  (Naarden) en sportcentrum De Zandzee in Bussum. Ook is de brochure te vinden op de website gooisemerenbeweegt.nl​​​​​​​.

Verschillende soorten organisaties bieden de beweegactiviteiten aan. Naast sportverenigingen bijvoorbeeld ook partijen die dicht bij de zorg staan. Er zijn dan ook allerlei verschillende soorten activiteiten, variërend van gymnastiek, wandelen, zwemmen en fietsen tot walking voetbal en een scootmobieltocht. Voor mensen met een beperking en voor mensen met Parkinson is er een aanbod op maat.

 

 

 

Repaircafé Bussum 11 januari

Op iedere de tweede zaterdag van de maand kunt u terecht in het Repair Café Bussum.

Bezoekers zijn tussen 10.00 en 13.00 uur welkom om samen met de vrijwillige reparateurs kleine defecten te repareren aan kledingstukken, tassen, huisraad en huishoudelijke apparaten.

Locatie: Denksportcentrum Bussum, Nieuwe Englaan 6.

 

 

Ondersteuning inwoners bij verduurzaming woning

In de komende dertig jaar moeten 115.000 woningen in de regio Gooi en Vechtstreek worden verduurzaamd om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Dat komt neer op 3800 huizen per jaar, oftewel ruim 10 woningen per dag. Om dit aantal te halen, bundelen gemeenten, energiecoöperaties en regionale bouw- en installatiebedrijven hun krachten. Vorige maand hebben zij daartoe een overeenkomst getekend (zie foto). Namens de gemeente Gooise Meren ondertekende wethouder duurzaamheid Barbara Boudewijnse. De samenwerking wordt drie jaar lang met een subsidie van de provincie Noord-Holland ondersteund. Daarmee is het ook een impuls voor bedrijven om te investeren in benodigde kennis en kunde voor de energietransitie.

Onafhankelijk energieloket

Er wordt een onafhankelijk energieloket ingericht. Dit loket brengt huiseigenaren in contact met technisch adviseurs en bedrijven die energiebesparende en energieopwekkende maatregelen kunnen uitvoeren. Er wordt een pakket op maat geboden door bouwbedrijven die gespecialiseerd zijn in aardgasvrije en energie-neutrale renovatie, gewaarborgd met een garantie (de Energie Prestatie Garantie).

Samenwerkende organisaties

De organisaties die gaan samenwerken zijn: Bouwend Nederland, Bouwmensen Gooi en Vechtstreek, Duurzaam Bouwloket, Duurzameaanbieder.nl, Energie Verbonden, Gijs & van Cleef (ver)bouw, Happy Balance, Hogeschool Utrecht, Schipper B.V., Sein Energie, Techniek Nederland, de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren en Regio Gooi en Vechtstreek.

 

Nieuwe expositie in gemeentehuis

In het gemeentehuis aan de Brinklaan in Bussum zijn op werkdagen tot en met eind maart schilderijen te zien van Henriette H.J. van Zwet - de Savornin Lohman. Ze woont in Naarden en schildert sinds 1990. Ze volgde lessen aan de Gooise Kunstacademie in Laren en schildert nu al jaren samen met een groep andere kunstschilders. Dit ervaart zij als een grote stimulans. Op de expositie is werk te zien dat ze in de afgelopen jaren gemaakt heeft.

Ze schildert graag landschappen en interieurs en past daarbij verschillende technieken toe. Onder meer maakt ze gebruik van door haarzelf gemaakte foto’s. Al schilderend herbeleeft ze wat ze op een plek gezien en ervaren heeft op het moment dat ze daar vertoefde. In plaats van met penselen schildert ze bij voorkeur met paletmessen. Want dat maakt het resultaat levendiger en minder voorspelbaar. Meestal maakt zij eerst een compositie in verschillende tonen oranje. In het eindresultaat schemert deze kleur nog door. Dat geeft haar schilderijen een warme kleur.

Indien u met haar in contact wilt komen, kunt u mailen naar van.zwet@ziggo.nl.

 

 

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden