Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Nieuwsbrief Gooise Meren 7 november 2019

Burgemeester ontbijt bij De Globe

In de week van  het Nationaal schoolontbijt heeft burgemeester Han ter Heegde woensdag 6 november ontbeten met kinderen van ITS De Globe in Bussum. De burgemeester maakte uitgebreid kennis met de kinderen. ITS De Globe is een taalschool waar kinderen die net in Nederland zijn goed Nederlands leren praten, lezen en schrijven. In een gezellige sfeer genoten zij samen van een gezond en lekker ontbijtje. Daarna gingen de kinderen sportief buiten bewegen met de buurtsportcoach.   

Werving pleegouders  

Ook in onze regio worden pleegouders gezocht 

Soms kan een kind door omstandigheden niet meer bij zijn of haar eigen ouders wonen. Dan is het heel fijn wanneer het voor korte of langere tijd kan worden opgevangen door een pleegouder of een pleeggezin. Op dit moment is er een landelijke campagne om nieuwe pleegouders en pleeggezinnen te vinden. In onze regio zoeken pleegzorgaanbieders, Regio Gooi en Vechtstreek en de gemeenten samen naar geschikte pleegouders en pleeggezinnen. Op woensdagavond 13 november vindt een informatiebijeenkomst plaats voor inwoners die hierin geïnteresseerd zijn.

Getrouwd, met of zonder eigen kinderen, samenwonend of single, hetero of homo, dat maakt niet uit. Wat telt is dat u een kind structuur, aandacht en veiligheid kunt bieden. En u moet minimaal 21 jaar zijn.  Daarnaast is het van belang dat de pleegouder en het pleegkind goed bij elkaar passen. Mensen die zich aanmelden, ondergaan een screening en worden zorgvuldig en persoonlijk begeleid.

Pleegouders kunnen verschillende soorten opvang bieden: zeven dagen per week, af en toe een weekend, een aantal dagen of dagdelen in de week of een vakantie.

Informatiebijeenkomst 

De regionale informatiebijeenkomst op woensdag 13 november vindt plaats in Bussum en duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Diverse pleegouders en pleegzorgaanbieders uit de regio geven informatie over pleegzorg en beantwoorden graag uw vragen. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via de website pleegoudergv.nl .

 

 

 

Geen paspoort of identiteitskaart op maandag 11 november

Geen paspoort of identiteitskaart op maandag 11 november
Op maandag 11 november kunt u geen paspoort of identiteitskaart aanvragen via onze website of aan de balie in het gemeentehuis. Ook kunt u dan geen pasfoto inleveren of een paspoort of identiteitskaart ophalen. Dit heeft te maken met het vervangen van het systeem voor reisdocumenten. Excuses voor het ongemak.
 

'Goed en veilig op weg’; een plan voor mobiliteit  

'Goed en veilig op weg’; een plan voor mobiliteit  


Gooise Meren is een aantrekkelijke plek om te wonen en te werken. Dat willen we natuurlijk zo houden. Daar hoort bij dat bestemmingen in Gooise Meren goed en veilig bereikbaarheid zijn per fiets, openbaar vervoer en auto. Mobiliteit moet ook hand in hand gaan met duurzame oplossingen voor verkeer en een gezonde leefomgeving. We gaan een plan maken waarin de onderwerpen verkeer, parkeren, doorstroming, bereikbaarheid en duurzaamheid samenkomen. Een plan waarmee we de knelpunten van vandaag oplossen én de komende jaren vooruit kunnen. We maken het plan graag samen met u​​​​​​​. 

Meedenken en meepraten

Op drie momenten kunt u over dit onderwerp meedenken en meepraten.
•    11 november tot 11 december 2019: online enquête en dialogen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden
•    25 november 2019: inspiratieavond 'Goed en veilig op weg, nu en in de toekomst'
•    Begin 2020: bijeenkomsten in Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg

Wat is uw mening over verkeer en parkeren? 

We zijn benieuwd naar uw mening over de huidige situatie. Het maakt niet uit of u lopend, per fiets, met de auto of met het openbaar vervoer deelneemt aan het verkeer. Ervaart u veel opstoppingen of overlast door verkeer? Vindt u dat het op bepaalde plekken veiliger moet? Is uw bestemming makkelijk bereikbaar of komt u onderweg of bij het eindpunt obstakels tegen? Kunt u in de buurt parkeren of vindt u het niet erg wat verder te lopen? Van 11 november tot 11 december 2019 kunt u via een online enquête op deze en andere vragen reageren. Ga naar de enquête 

Besluitvorming

Medio zomer 2020 wordt een concept mobiliteitsplan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad besluit dan wat we gaan uitvoeren en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is. 

 

Fout geparkeerde fietsen bij station worden verwijderd    

De gemeente Gooise Meren start in de week van 11 t/m 17 november bij station Naarden-Bussum met het verwijderen van fietsen die niet in de rekken staan.  
Vanwege de verbouwing van het station Naarden-Bussum is de bestaande fietsenstalling met rekken tijdelijk verplaatst naar het plein voor het station. Veel treinreizigers zetten hun fiets echter buiten deze rekken en maken ook geen gebruik van de bewaakte stalling ,die de eerste 24 uur gratis is. De buiten de rekken geparkeerde fietsen leveren veel overlast op voor andere reizigers, bewoners en voetgangers. 
De gemeente heeft in samenwerking met ProRail en NS maatregelen genomen om de overlast te minimaliseren. Dit heeft onvoldoende geholpen. Daarom gaat de gemeente de fout geparkeerde fietsen verwijderen. 

Ophalen verwijderde fietsen

Mocht u uw fiets missen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via de website gooisemeren.nl of telefonisch: 035 207 00 00. Tegen betaling van €15,- administratiekosten zal de fiets dan weer worden vrijgegeven aan de rechtmatige eigenaar. 
Bakfietsen verplaatsen we naar de voormalige fietsenwinkel van Fakkeldij aan de rechterzijde van het station. Aan deze verplaatsing zijn vooralsnog geen kosten verbonden. Het is wel de plek waar voortaan de bakfietsen gestald moeten worden!
 

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden