Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Nieuwsbrief Gooise Meren 6 februari 2020

Bewonersbijeenkomsten over verkeer en parkeren

Onder de titel ‘Goed en veilig op weg’ werken we aan een visie op mobiliteit en parkeren.  Dat doen we graag samen met u.
​​​​​​​Heeft u een mening over verkeer, verkeersveiligheid en parkeren in uw woonkern? Kom dan naar de bijeenkomst! 
Alle bijeenkomsten duren van 19.30 tot 21.30 uur.    

  • Muiden: 24 februari, De Kazerne, Kazernestraat 10
  • Bussum: 25 februari, gemeentehuis, Brinklaan 35
  • Muiderberg: 2 maart, De Rijver, Nienhuis Ruyskade 25
  • Naarden: 3 maart, Stadhuis, Marktstraat

Onderwerpen tijdens de bijeenkomsten 

-    Doorgaand verkeer in Muiderberg niet weer door de woonwijk!
-    Meer ruimte voor voetgangers en fietsers in Naarden. Parkeren aan de  rand  van  de Vesting, wat betekent dat?
-    Muiden autoluw: alleen parkeren buiten de vesting en verkeerscirculatie aanpassen?
-    Aanpassing verkeerscirculatie in centrum Bussum om aan te sluiten bij wensen van nu.
-    Het rijgedrag van automobilisten is in veel wijken een bron van ergernis. Hoe pakken we dit aan?

Bouwstenen voor de visie 

We hebben al bouwstenen opgehaald voor de visie. Eind vorig jaar hebben 3.000 inwoners de enquête over verkeersveiligheid, bereikbaarheid, doorstroming en parkeren ingevuld. In vervolg hierop was er een inspiratiebijeenkomst met inwoners. En we hebben gesprekken gevoerd met de hulpdiensten, bewonersverenigingen en een vervoersorganisatie.
Tijdens de bijeenkomsten bespreken we de bouwstenen met u. Meer informatie over de bouwstenen kunt u vanaf 12 februari vinden op https://bestuur.gooisemeren.nl/plannen-en-projecten/dossier/goed-en-veilig-op-weg/​​​​​​​

Aanmelden

Om het gesprek zo goed mogelijk te kunnen voeren, willen we vooraf weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. Meld u daarom vooraf aan. Ga voor aanmelden naar gooisemeren.nl/goedenveiligopweg​​​​​​​​​​​​​​.

Aan de slag met energie

De gemeente Gooise Meren en energiecoöperatie WattNu hebben afgelopen vrijdag een convenant gesloten over energiebesparing en energieopwekking. Wethouder duurzaamheid Barbara Boudewijnse tekende namens de gemeente. Namens WattNu tekende Miel Janssen, voorzitter van de energiecoöperatie. Voor de symboliek en het ludieke tintje namen zij plaats op roeiapparaten waarop is af te lezen hoeveel energie je opwekt. Het convenant staat in het teken van het nationale Klimaatakkoord. WattNu gaat inwoners gratis advies geven bij het verduurzamen van hun woning. Ook organiseert WattNu collectieve inkoopacties van inwoners bij het nemen van isolatiemaatregelen. Verder stimuleert WattNu de deelname van inwoners aan projecten met collectieve zonnepanelen op openbare gebouwen.

WattNu kan haar werk intensiveren 

De genoemde taken zijn voor WattNu niet nieuw. Maar dankzij het convenant kan zij haar werk intensiveren en een groter deel van Gooise Meren bedienen. Hiervoor krijgt de coöperatie jaarlijks een bijdrage uit het Initiatievenfonds Duurzaamheid. Verder stelt de gemeente daken beschikbaar voor collectieve zonnepanelen.
Wethouder duurzaamheid Barbara Boudewijnse is blij met het convenant. “Door de samenwerking met Wattnu komt op grote schaal kennis beschikbaar voor onze inwoners. Zo kunnen we samen een grote stap zetten om de doelen uit het nationale Klimaatakkoord te realiseren.”

Over Wattnu

Het in 2012 opgerichte WattNu Gooise Meren is een coöperatie voor en door bewoners. Zij functioneert  zonder winstoogmerk en commerciële belangen. In de eerste jaren hield WattNu zich voornamelijk bezig met het realiseren van projecten met collectieve zonnepanelen. Sinds vorig jaar richt zij zich ook op het samen met de inwoners van Gooise Meren realiseren van energiebesparing. WattNu heeft 200 leden en 50 actieve vrijwilligers, onder wie 30 energiecoaches. 

Informatiebijeenkomst Centrumplan Keverdijk   

Onlangs heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Stedelijk Gebied – Centrum Keverdijk’ vastgesteld. Op donderdagavond 13 februari is er een informatieavond over dit plan. Omwonenden zijn van harte welkom. U kunt tussen 18.45-21.00 uur binnenlopen om de plannen te bekijken. Plaats: SCAN-gebouw, Naarden.

Bestemmingsplan ‘Stedelijk Gebied – Centrum Keverdijk 

Op de bijeenkomst zijn tekeningen te zien van het multifunctionele gebouw, waarin een gezondheidscentrum (huisarts, fysio), een bibliotheek en ontmoetingsruimten voor jong en oud worden ondergebracht. Dudok presenteert de eerste schetsen voor de woningbouw (57 woningen en appartementen). Verder komt er een moskee en wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht.

Hoe ziet Gooise Meren er in de toekomst uit?     

Hoe ziet de leefomgeving in onze gemeente er over pakweg tien jaar uit? Wat zijn uw dromen? Waarover maakt u zich zorgen? Laat uw stem horen en kom in de week van 10 tot en met 14 februari naar de Week van de Leefomgeving.

Nu voorbereiden

Het groene en waterrijke Gooise Meren spreekt tot de verbeelding met het Muiderslot, de vesting Naarden, het Goois Natuurreservaat, speelpark Oud-Valkeveen en de Sint Vituskerk. Dat moois willen we behouden.  En we willen ons ook voorbereiden op nieuwe uitdagingen, zoals het woningtekort, bereikbaarheid, extremer weer en de overstap op duurzame energie. Daarom willen we graag met u in gesprek over de toekomst van Gooise Meren. Dit is nu belangrijk, omdat de gemeente het komende jaar een omgevingsvisie gaat opstellen. Dit is een allesomvattende visie op de toekomst van de leefomgeving. Alle gemeenten in Nederland gaan zo’n visie maken.

Meepraten

Samen met haar partners organiseert de gemeente Gooise Meren een Week van de Leefomgeving. Van 10 tot en met 14 februari kunt u deelnemen aan een aantal activiteiten. Zo kunt u bijvoorbeeld meepraten over de omgevingsvisie of over verschillende scenario’s voor het centrum van Bussum.

Het hele programma van de Week van de Leefomgeving vindt u binnenkort op onze website gooisemeren.nl/weekvandeleefomgeving​​​​​​​. Daar kunt u zich ook aanmelden.

Heeft u ideeën of vragen, dan kunt u contact opnemen met Mariska de Koning: m.dekoning@gooisemeren.nl.​​​​​​​

Salomons Oordeel terug in Stadhuis Naarden

Op zaterdag 8 en zondag 9 februari kan in Stadhuis Naarden (Marktstraat 22) het gerestaureerde schilderij ‘Het Oordeel van Salomon’ worden bewonderd. Na een ingrijpende restauratie, die ruim een jaar duurde, ziet het schilderij er weer schitterend uit. Bezoekers zijn welkom tussen 11.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis.

Beroemde bijbelvertelling

Het Oordeel van Salomon is gebaseerd op een beroemde bijbelvertelling. Twee vrouwen die bij elkaar in huis wonen hebben ongeveer tegelijkertijd een kind gekregen. Een van de twee baby’s is overleden. Beide vrouwen beweren dat zij de moeder van het levende kind zijn. Koning en rechter Salomon stelt voor het kind in tweeën te hakken en de helften eerlijk te verdelen. Een van de twee vrouwen barst in huilen uit en smeekt Salomon om het kind in leven te laten en aan de andere vrouw te geven. Dit is voor Salomon het bewijs dat zij zélf de moeder is en hij wijst haar het kind toe. 

Historische waarde  

Het schilderij in Naarden is zeker niet het enige waarop Salomons Oordeel wordt uitgebeeld. Dat er meerdere versies bestaan, is heel begrijpelijk. Want het verhaal verenigt op ontroerende wijze twee eeuwige pijlers van onze samenleving: diepe wijsheid en onvoorwaardelijke moederliefde. Toch zou geen enkele andere versie van het schilderij op deze plek dezelfde sterke emotie kunnen oproepen. Dat heeft alles te maken met het feit dat dit schilderij al sinds 1602 op deze plek hangt, dus vrijwel vanaf de ingebruikname van het gebouw. En dan is er ook nog de bijzondere lijst. Ook die is van historische waarde en is net als het doek gerestaureerd. 

8 februari: Repair Café Bussum   

Zaterdag 8  februari  is  er  weer een Repair Café in het Denksportcentrum aan de Nieuwe Englaan 6, Bussum.
U kunt daar terecht tussen 10.00 en 13.00  

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden