Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Nieuwsbrief Gooise Meren 5 maart 2020

2 mei: regionale viering 75 jaar vrijheid

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd. De gemeenten Hilversum, Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Laren, Weesp en Wijdemeren organiseren op zaterdag 2 mei samen een groot evenement om de bevrijding te vieren. Het evenement vindt plaats in Naarden Vesting.

Op het Adriaan Dortsmanplein is van alles te beleven voor jong en oud. Er staan militaire voertuigen, je kunt een veldkeuken uit de oorlog bekijken, er wordt live muziek gespeeld uit de jaren veertig en kinderen kunnen zich uitleven op een stormbaan. De militaire colonne ‘Het Gooi bevrijd’ (tocht door het Gooi met oude legervoertuigen en bevrijders uit 1945) maakt een tussenstop in de Vesting. In het Stadhuis hangen foto’s van Naarden tijdens de bevrijding en in theater deMess zijn filmpjes te zien van veteranen in gesprek met kinderen.

Programma

Adriaan Dortsmanplein

​​​​​​​Speeddaten met Veteranen
Muziektent: Harperband, 4Sisters  
Kraampjes (o.a. Horeca en Cavalarie museum en meer)
Militaire Veldkeuken
Stormbaan 50 meter voor kinderen
Draaimolen voor de kleintjes 
Militaire voertuigen Static Show  

Grote Kerk

Publiekssteiger buiten: Hemelbestormers

Stadhuis (Markstraat 22)

Burgerzaal: tentoonstelling Naardense leven in WOII 
Schepenenkamer: (trouwzaal) Dilemmaquiz wat zou jij beslissen
Hal: informatiestand Veteranen Instituut  

Arsenaal 

Colonne ‘Het Gooi Bevrijd’ (stop bij het Arsenaal) 
11.15 uur:   aankomst colonne Gooi Bevrijd: aankomst via Marktstraat – Arsenaal  
15.00 uur:   onthulling kanon 

de Mess (Adriaan Dortsmanplein 1b)

13.00 – 16.00 uur 8 filmpjes Kinderen in gesprek met Veteranen. 


Vestingmuseum (Westwalstraat) 

Tentoonstelling  Vive L‘Empereur in kleur         

Galerie Pouloeuff (Turfpoortstraat 36-A)

Kunst-expositie  75 jaar vrijheid jong talent                 

Comeniusmuseum (Kloosterstraat)

Tentoonstelling Vredesactiviteiten Jan Amos Comenius      

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland         
 
 

Coronavirus

Nu het coronavirus ook in Nederland opduikt, willen inwoners, ouders, scholen en bedrijven weten wat zij het beste kunnen doen. De meest actuele informatie over het coronavirus vindt u op de websites van het   RIVM , de   Rijksoverheid  en   de   GGD Gooi en Vechtstreek 

WOZ-waarde

Bepaling WOZ waarde van uw huis

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde van uw huis, dan kunt u bellen met onze taxateurs voor een uitleg. U belt hiervoor naar 035 207 00 00. Mocht blijken dat de WOZ-waarde niet correct is vastgesteld, dan past de gemeente de waarde aan. Komt u er met onze taxateur niet uit? Dan kunt u bezwaar maken.via gooisemeren.nl/belastingen  

Bekijk uw taxatieverslag

Op uw taxatieverslag kunt u zien hoe de WOZ-waarde van uw woning is bepaald. U vindt dit verslag op gooisemeren.nl/belastingen. Kies hiervoor ‘Belastingzaken regelen’. U logt in met DigiD. Bezwaar maken moet binnen 6 weken na de dagtekening die op het aanslagbiljet staat. Als u bezwaar maakt, moet u  toch eerst betalen. Als uw bezwaar terecht blijkt, betaalt de gemeente het teveel betaalde bedrag terug.

WOZ-waarden van woningen in de buurt bekijken

Via wozwaardeloket.nl​​​​​​​ kunt u de WOZ-waarden van woningen bij u in de buurt bekijken.

 

 

De Erwtenschieters schenken appelboom

Op de eerste dinsdag na het carnavalsweekend voeren de Naardense Vestingnarren en de Bussumse Erwtenschieters traditiegetrouw een ‘stuntje’ uit in aanwezigheid van de burgemeester of een wethouder. Meestal wordt met een knipoog een kanttekening geplaatst bij het beleid van de gemeente. 


De Vestingnarren hadden dit jaar een ludieke actie op de Vestinggracht. De Erwtenschieters, die dit jaar hun 55-jarige bestaan vieren, kwamen langs om het gemeentebestuur een appelboom van 55 euro aan te bieden. 
Wethouder Geert-Jan Hendriks nam de boom in ontvangst. Hij kreeg er ook een toelichting bij. “Het beschikbare budget van 500.000 euro is te krap om de mooie plannen voor de herinrichting van de buitenruimte van het gemeentehuis volledig uit te voeren. Met de appelboom gaat dat alsnog lukken.” 


Wethouder Hendriks verving bij deze gelegenheid collega Nico Schimmel, die de herinrichting in zijn portefeuille heeft. Hij pakte in zijn reactie meteen ook even zijn eigen portefeuille mee. “Uw idee om de plannen nu geheel uit te voeren is heel mooi, maar als wethouder financiën zie ik ook nog een andere optie. Ik kan nu een besparing van 55 euro inboeken! Maar sowieso gaan we ons best doen om de boom een mooi plekje te geven.”
 

 

Meetploeg op pad voor metingen van panden

In de komende weken gaat een ploeg van het bedrijf Facto-Geo op pad om metingen te verrichten aan gebouwen en woningen en in de openbare ruimte. Die gegevens heeft de gemeente nodig voor het goed kunnen beheren van de openbare ruimte en een aantal Basisregistraties, zoals de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en de WOZ (Waardering Onroerende Zaken). De gemeente is wettelijk verplicht deze gegevens bij te houden. 
Op recente luchtfoto's is te zien dat er aanbouwen zijn bijgekomen. Deze zijn vaak vergunningsvrij gerealiseerd, maar moeten wel in de BAG en de BGT worden opgenomen. Daarvoor is het nodig om ze te meten. 
De medewerkers van Facto-Geo dragen bedrijfskleding met de naam van het bedrijf. Mochten ze uw terrein willen betreden, dan zullen ze zich legitimeren en de brief van de gemeente laten zien waarin staat wat zij aan het doen zijn. Ze komen niet in uw woning. 


De BAG-gegevens en BGT-gegevens zijn openbaar. U vindt ze op bagviewer.kadaster.nl en op bgtviewer.nl.
Voor vragen kunt u terecht bij onze medewerker J.C. Boomsma; 035 207 07 23 of BAG@gooisemeren.nl.​​​​​​​

12 maart: Duurzaamheidscafé over zwerfafval

Het Duurzaamheidscafé van donderdagavond 12 maart staat geheel in het teken van zwerfafval. Deze keer wordt het café gehouden in podium deMess, Adriaan Dortsmanplein 1b in Naarden-Vesting. Vanaf 19.30 uur kunt u binnenlopen. Het programma begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Er is plek voor maximaal 75 personen, dus reserveer alvast een gratis kaartje via   samen-sneller-duurzaam.nl.​​​​​​​

Vier inspirerende sprekers

Gooise Meren heeft de ambitie om in 2023 geheel zwerfafvalvrij te zijn. In het Duurzaamheidscafé kunnen de bezoekers kennismaken met vier personen die al aan de slag zijn gegaan. Ze hebben gemeen dat ze zich zorgen maken over de ongewenste gevolgen van zwerfvuil, maar hun goede humeur hierdoor niet laten bederven. Met wijsheid, kracht en humor zetten ze zich ieder op hun eigen manier in voor de bestrijding van het probleem. 
Petra Olgers schaaft onze kennis over met name de plastic soep bij. Zorg dat je telefoon goed opgeladen is, want daarmee gaan we aan de slag! Klaas Krook ruimt al een tijd samen met buurtbewoners en leden van de atletiekclub AV Tempo zwerfvuil in buurten op. Dat combineren ze met actief bewegen. 
Ook ‘zwerfinator’ Dirk Groot ruimt al jaren zwerfvuil op. Met de digitale applicatie Litterati legt hij vast wat hij precies tegenkomt. Die data gebruikt hij om producenten ertoe aan te zetten meer duurzame materialen te gebruiken. Karin Hille zet zich er samen met haar organisatie Plastic Circle en Plastic Whale voor in dat plastic wordt hergebruikt of uit het milieu wordt verwijderd.

Zero-waste pakket

Tijdens het Duurzaamheidscafé kun je je opgeven voor de zwerfie-wedstrijd. Je krijgt dan een afvalknijper. Het is wel de bedoeling dat je minstens één #zwerfie maakt; een ludieke selfie op het moment dat je zwerfafval aan het opruimen bent. Wie de leukste selfie maakt, wint een prachtig zero-waste pakket! 
Het Duurzaamheidscafé wordt geleid door de Bussumse Jetske Kalwij (28). Heb je interesse in een gezonde en sportieve 
levensstijl? Neem dan eens een kijkje op haar Youtube Kanaal, genaamd Veganfittie.
 

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden