Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Nieuwsbrief Gooise Meren 30 januari 2020

Indrukwekkende Holocaust herdenking

Op maandagavond 27 januari legde burgemeester Han ter Heegde samen met Boaz Rietveld (13) en Bibi Schwartz (12), bloemen bij de Holocaust-herdenkingsplaquette in de hal van het gemeentehuis.

Holocaust Comité Gooise Meren 

Net als vorig jaar werd de herdenking georganiseerd door het Holocaust Comité Gooise Meren. Voorafgaand aan de bloemenlegging vond een samenzijn plaats in een volle raadzaal. Hoofdspreker was Saskia van den Heuvel, maakster van ‘Het Vergeten Getto’, een documentaire over Asterdorp. Dit was een heropvoedingskamp in Amsterdam-Noord, waar in de oorlog veel statenloze Joden uit het Gooi waren ondergebracht. Indrukwekkend was ook de bijdrage van Annet Betsalel over het Vefferhuis in Bussum, waar in de oorlog de familie Veffer was ondergedoken.

​De bijeenkomst werd omlijst met stemmige muziek door cellist Hans Roelofsen en pianist Vaughan Schlepp. ‘Het Vergeten Getto’ werd later op de avond vertoond in Filmhuis Bussum.
 

Open dag Crailo

Kom zaterdag 1 februari  tussen 11.00 en 14.00 uur naar de open dag Crailo. Het toekomstig woon- en werkgebied op de grens van Gooise Meren, Laren en Hilversum. U kunt onder andere het stedenbouwkundig plan bekijken en per huifkar op ontdekkingstocht door het gebied.  De ingang van het terrein is aan de Amersfoortsestraatweg 85A, Bussum.

De gemeenten Gooise Meren, Laren en Hilversum gaan het gebied samen ontwikkelen. Er komen ongeveer 500 woningen. Een derde deel daarvan betreft sociale huurwoningen. De helft van het gebied wordt een combinatie van bestaande en nieuwe natuur. Er is 5 hectare terrein voor bedrijven.

Programma

Tussen 11.00 en 14.00 uur vertrekt elk uur een huifkar op ontdekkingstocht door het gebied. Stap in en kom op plekken waar u normaal geen toegang heeft. Opgeven hiervoor kan bij de ingang. Het aantal deelnemers is beperkt. Dus wie het eerst komt …..

Verder is er een film te zien waarin u virtueel door het nieuwe buurtschap Crailo loopt. Elk uur geeft de stedenbouwkundige persoonlijk een toelichting op het plan. Deskundigen geven tekst en uitleg over het energieconcept, de duurzaamheid, het landschapsontwerp en beantwoorden uw vragen. Er is overigens nog geen informatie over inschrijving voor woningen.

 

 

Denk mee over het Stationsgebied

Afgelopen zomer is er gestart met de restauratie van het monumentale stationsgebouw en is het aantal treinsporen teruggebracht naar twee. Zo is er ruimte ontstaan om de omgeving van het station te verbeteren. In maart en april gaan we aan de slag om met bewoners en ondernemers gezamenlijk de visie te ontwikkelen. Denkt u met ons mee?

In samenspraak met omwonenden

We gaan de visie in nauwe samenspraak met omwonenden, ontwikkelaars en andere betrokkenen en belanghebbenden ontwikkelen. Belangrijke aspecten zijn de verbetering van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid en de verbetering van  de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Ook is er aandacht voor ambities en wensen op het gebied van wonen, werken, recreatie en toerisme. Al die doelen en aspecten moeten in de visie in samenhang worden beschreven. Het moet een ‘ambitiedocument’ worden dat antwoord geeft op de vraag hoe we de vitaliteit en de leefbaarheid van de stationsomgeving gaan verbeteren.

Bijeenkomsten in maart en april

In maart en april gaan  we in verschillende bijeenkomsten aan de slag om gezamenlijk de visie te ontwikkelen. Op 14 mei vindt een afsluitende bijeenkomst plaats.

Heeft u interesse om bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn? Stuur dan een mail naar stationsgebied@gooisemeren.nl. Vermeld hierin uw naam en de aard van uw betrokkenheid (bewoner, ondernemer, ontwikkelaar, belangenorganisatie). Na uw aanmelding ontvangt u een uitnodiging met informatie over de bijeenkomsten.

Aanmelden kan tot 1 maart. Indien u zich al eerder heeft aangemeld, hoeft u dit niet nogmaals te doen.

Hoe gaat het daarna verder?

Op basis van de opbrengst van de bijeenkomsten stelt een werkgroep na de zomer een concept op voor een integraal ambitiedocument. De gemeenteraad stelt vervolgens de definitieve versie vast. Vanaf 2021 wordt gestart met de uitvoering van deelprojecten.

Meer informatie over het project vindt u op gooisemeren.nl/stationsgebied​​​​​​​.

 

Duurzaamheidslening

Investeren in een energiezuinige woning is goed voor het milieu en voor uw energierekening. Veel mensen willen die stap wel zetten maar hebben hier niet de financiële middelen voor. Sinds 1 januari is er een landelijke subsidieregeling: de duurzaamheidslening. Aanvragen kan via de gemeente.

Hoogte en duur van de lening

Het leenbedrag is landelijk vastgelegd: minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000. De lening betaalt u in tien tot vijftien jaar terug. De termijn hangt af van de hoogte van de lening. U kunt de lening vaak aflossen met het geld dat u bespaart op uw energierekening. Wilt u tussentijds meer aflossen? Dit kan boetevrij vanaf € 250. Informatie over het rentepercentage vindt u op de website svn.nl.

Welke maatregelen

U kunt de lening gebruiken voor de volgende maatregelen: zonnepanelen; zonneboilers; warmtepompen; vloer-, gevel-, raam- en dakisolatie; de installatie van lage temperatuur verwarming; douches met warmteterugwinning; het afkoppelen van regenwater; het aanleggen van een groen dak of polderdak; het opstellen van een energiebesparingsadvies.

Aanvragen

In totaal heeft de gemeente Gooise Meren een budget van €400.000 beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidslening. De aanvraag vindt digitaal plaats. Bij uw aanvraag moet u een offerte toevoegen van de  maatregelen die u wilt (laten) uitvoeren. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Nadat u van ons een toewijzingsbrief heeft ontvangen, kunt u binnen acht weken de lening aanvragen bij het SVn. Dit fonds voert een krediettoets uit. Als daarna de lening is goedgekeurd kunt u aan de slag.      

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: gooisemeren.nl/duurzaamheid/duurzaamheidslening

U kunt ook bellen naar: 035 207 00 00.

 

 

Energiezuiniger maken woningen Naarden-Vesting    

De werkgroep 'Duurzaam Wonen in de Vesting', onderdeel van het bewonersplatform Naarden-Vesting, organiseert op dinsdagavond 4 februari een bijeenkomst over het energiezuiniger maken van monumentale en historische woningen in de Vesting. Plaats: Grote Kerk, Naarden. Aanvang 20.00 uur.

Verduurzaming monumentale en historische woningen

Het energiezuiniger maken van woningen is de eerste stap. Maar hoe pak je dat aan in een monumentale en historische  omgeving als Naarden-Vesting? Wat kan er technisch wel, en wat niet? Waar is vanwege het beschermd stadsgezicht een vergunning voor nodig en waarvoor niet? Op dit soort vragen krijgt u op 4 februari antwoord.

Op initiatief van de werkgroep is de Groene Grachten benaderd om mee te denken. Dit is namelijk de specialist voor het verduurzamen van historische gebouwen. Zij heeft van drie historische woningen (1680, 1800, 1906), waaronder een Rijksmonument, een energiescan gemaakt en gekeken naar de mogelijkheden. De uitkomsten worden op 4 februari gedeeld.

Aanmelden

Interesse in deze avond? Meldt u zich dan vooraf aan via  bewonersplatformnaardenvesting.nl/4-feb  
​​​​​​​Meer informatie over de bijeenkomst staat in de flyer die vorige week huis-aan-huis is verspreid of kunt u vinden op bewonersplatformnaardenvesting.nl​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Informatieavond voor naasten van verslaafden 11 februari  

Op  11 februari vindt in het gemeentehuis van Gooise Meren een informatieavond plaats voor naasten van mensen met een verslaving. De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.30 uur. (inloop vanaf 19.00 uur). 

Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over de hulp die er voor naasten is en waar u die kunt vinden. Ook is er ruimte voor ontmoeting en gesprek. De organisatie is in handen van het GGZ netwerk Gooise Meren.

Wilt u graag bij de informatieavond aanwezig zijn? Dan kunt u zich aanmelden door te mailen naar: elindhout@versawelzijn.nl​​​​​​​ o.v.v. ‘aanmelding 11 februari’. Vermeld in de mail uw naam en met hoeveel personen u komt. Deelname is gratis.

 

GGZ netwerk Gooise Meren is een praktisch samenwerkingsverband van vrijwilligers en professionals. Aan deze informatieavond werken mee: Stichting Naast, Herstelnetwerk Gooi en Vechtstreek, Versa Welzijn, Maatjesproject, Jellinek, gemeente Gooise Meren, Stichting MEE, Leger des Heils, Spoor 6 Verslavingshulp , GGZ Centraal, Al-Anon, Familie vertrouwenspersoon, Kwintes.

 

Uw leefomgeving in de toekomst

Hoe ziet de leefomgeving in onze gemeente er over pakweg tien jaar uit? Wat zijn uw dromen? Waarover maakt u zich zorgen? Laat uw stem horen en kom in de week van 10 tot en met 14 februari naar de Week van de Leefomgeving.

Nu voorbereiden

Het groene en waterrijke Gooise Meren spreekt tot de verbeelding met het Muiderslot, de vesting Naarden, het Goois Natuurreservaat, speelpark Oud-Valkeveen en de Sint Vituskerk. Dat moois willen we behouden.  En we willen ons ook voorbereiden op nieuwe uitdagingen, zoals het woningtekort, bereikbaarheid, extremer weer en de overstap op duurzame energie. Daarom willen we graag met u in gesprek over de toekomst van Gooise Meren. Dit is nu belangrijk, omdat de gemeente het komende jaar een omgevingsvisie gaat opstellen. Dit is een allesomvattende visie op de toekomst van de leefomgeving. Alle gemeenten in Nederland gaan zo’n visie maken.

Meepraten

Samen met haar partners organiseert de gemeente Gooise Meren een Week van de Leefomgeving. Van 10 tot en met 14 februari kunt u deelnemen aan een aantal activiteiten. Zo kunt u bijvoorbeeld meepraten over de omgevingsvisie of over verschillende scenario’s voor het centrum van Bussum.

Het hele programma van de Week van de Leefomgeving vindt u binnenkort op onze website gooisemeren.nl/weekvandeleefomgeving​​​​​​​. Daar kunt u zich ook aanmelden.

Heeft u ideeën of vragen, dan kunt u contact opnemen met Mariska de Koning: m.dekoning@gooisemeren.nl.

 

Gemeentelijke belastingaanslag

In februari ontvangen inwoners van Gooise Meren de gemeentelijke belastingaanslagen en/of WOZ-beschikking 2020 in de bus. Op de aanslag vindt u de onroerendezaakbelasting (ozb), de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de reclamebelasting en het grafrecht. 

Berichtenbox

Heeft u zich aangemeld bij de Berichtenbox van mijnoverheid.nl, dan ontvangt u de aanslag alleen digitaal. Houd dus uw e-mailbox goed in de gaten. Of download de Berichtenbox app via de AppStore of Google Play. Dan ontvangt u een melding bij nieuwe post. Twijfelt u of u zich heeft aangemeld voor de Berichtenbox? Neem dan contact op via de website MijnOverheid.nl of telefoon: 088 12 36 50 00.

Gemiddelde woonlasten

De gemiddelde woonlasten in 2020 bedragen:
•    Rioolheffing € 204,49
•    Onroerendezaakbelasting (ozb) € 319,85
•    Afvalstoffenheffing € 290,35 (meerpersoonshuishoudens) en € 184,75 (eenpersoonshuishouden)

Wijzigingen online doorgeven​​​​​​​

Heeft u een nieuw bankrekeningnummer? Of wilt u zich aanmelden voor automatische betaling (incasso)? Dat regelt u heel gemakkelijk via de website gooisemeren.nl/belastingen. 

 

​​​​​​​

Gezonde jeugd, gezonde toekomst 

JOGG is een onderdeel van Gooise Meren Beweegt en organiseert allerlei activiteiten om ouders, kinderen, scholen en sportkantines te informeren over gezond(er) leven en gezonde voeding.  

Gezonde leefstijl begint op jonge leeftijd

Je bent nooit te oud om gezonder te gaan leven. Maar het beste is natuurlijk wanneer je je al op jonge leeftijd een gezonde leefstijl eigen maakt. Daarvoor is het belangrijk dat kinderen het goede voorbeeld krijgen van ouders, onderwijzers en andere volwassenen in hun omgeving. Verder helpt het enorm wanneer de omgevingen waarin kinderen verkeren (zoals de school en de sportclub) uitnodigen tot gezond gedrag. En wat zeker ook helpt is wanneer kinderen zelf weten wat gezond is.

Op al de genoemde punten speelt het landelijke project JOGG in. Gooise Meren is sinds oktober 2017 bij dit project aangesloten. Kinderen in Gooise Meren doen het al tamelijk goed op het gebied van gezondheid, maar er valt altijd nog iets te verbeteren. JOGG-regisseur Miek van Setten heeft daartoe contact gelegd met basisscholen, kinderdagverblijven, buurthuizen en peuterspeelzalen.

Wat doet de JOGG-regisseur?

JOGG-regisseur Miek van Setten richt zich op kinderen, onderwijzers, begeleiders, ouders en organisaties. Er zijn vier hoofdthema’s:

  • Gratis bewegen… Gewoon doen!
  • Groente… Zet je tanden er in!
  • Drink water!
  • Slaap lekker!

Veel scholen zijn betrokken bij projecten ‘beweegstimulering’, uitgevoerd door Gooise Meren Beweegt, waarvan JOGG een onderdeel is. Tijdens sportevenementen als de Sportmix en Move-It verzorgt Miek de workshop FruitMania, onder meer om het drinken van water te promoten. Daarnaast brengt zij bij sportclubs het belang van een gezond aanbod in hun kantines onder de aandacht. Vorig jaar zijn er drie van zulke ‘gezonde kantines’ bijgekomen. Twee andere kantines zitten nog in het traject om zo ver te komen.

Vorig jaar zijn op haar initiatief drie trajecten gestart voor het verkrijgen van een Gezonde school Vignet voor Beweging, Voeding en Welzijn. Verder wijst zij scholen op de subsidies voor Jong Leren Eten of voor de aanleg van Watertappunten. En om nog een laatste punt te noemen: zij promoot de gratis (zelf te vullen) speeltuin App ROOTSJ.

Zie voor meer informatie over het werk van de JOGG-regisseur de website gooisemerenbeweegt.nl​​​​​​​.

 

Repaircafé Naarden 1 februari

Zaterdag 1 februari, is er weer een Repair Café Naarden.  U kunt daar terecht tussen 10.00 en 12.30 uur.in Wijkpost De Schakel aan de Kolonel Verveerstraat 74.

Forteiland Pampus ontvangt Award

Forteiland Pampus heeft de 2019 Linie-Award als meest ondernemende fort van Nederland gewonnen! 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Stichting Liniebreed Ondernemen mocht Pampus, als kroon op zijn recordjaar 2019, de Linie-award in ontvangst nemen. Het forteiland kreeg de prijs voor zijn nieuw ontwikkelde presentatie over de Stelling van Amsterdam (de belevingsroute Het geheime Wapen van Amsterdam, waarbij je in een luchtballon een virtuele reis over de stelling maakt), de initiatieven op het gebied van duurzaamheid, het succesvolle initiatief met zomerse kampeernachten en het recordaantal bezoekers dat alle activiteiten samen wisten te trekken.

Namens de organisatie heeft Pampus Events-ondernemer Diederik Bots de prijs in ontvangst genomen. Forteiland Pampus bedankt alle bezoekers en zijn medewerkers en vrijwilligers die dit samen mogelijk gemaakt hebben.

 

 

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden