Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Nieuwsbrief Gooise Meren 3 oktober 2019

Muiderslot is er voor iedereen!

Volgende week is het de Week van de toegankelijkheid (7 - 11 oktober). Een mooie aanleiding voor het Muiderslot om de belangenorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking uit te nodigen voor een bezoek. Dat zal plaatsvinden op 10 oktober. Annemarie den Dekker, directeur van het Muiderslot, wil graag met hen van gedachten wisselen over de toegankelijkheid van het kasteel voor hun doelgroep.     
Het Muiderslot wil graag binnen vijf jaar tot de meest inclusieve rijksmusea van Nederland behoren. Het kasteel gaat zich richten op een nog breder en diverser publiek. Er zijn al veel ideeën en die worden in de komende jaren samen met vertegenwoordigers van uiteenlopende doelgroepen en organisaties verder uitgewerkt. 

Voorbeelden van nog uit te werken ideeën

Het Muiderslot wil meer aandacht gaan geven aan de rol van vrouwen op het kasteel en aan kastelen in andere culturen. De bijzondere flora en fauna in de kasteeltuinen bieden aanknopingspunten voor verhalen vanuit diverse perspectieven en culturen. Hetzelfde geldt voor thema’s als koken, eten, muziek en theater. 
Al in de 17e eeuw had het Muiderslot een podiumfunctie en die heeft het nog steeds. Die kan nu worden ingevuld op een manier die de hedendaagse diversiteit weerspiegelt. Bijvoorbeeld met wereldmuziek of rappers.
Het is de bedoeling om jongeren meer bij de programmering te betrekken. Bijvoorbeeld door het aanstellen van een jongerenraad of een kinderdirecteur. En in de tuin kunnen leerlingen van basisscholen zelf ‘vergeten’ groenten verbouwen. Zo doen zij historische, biologische en voedingskennis op. Een ander idee is om ouderen in verzorgingshuizen op te zoeken en te verblijden met verhalen over het Muiderslot. De meesten van hen zijn wel een keer in het kasteel geweest en zo zullen mooie herinneringen weer boven komen. 

Bezoekers met een fysieke beperking

Naast de eerder genoemde belangenorganisatie  ontvangt directeur Den Dekker in de Week van de toegankelijkheid ook vertegenwoordigers van mensen met een fysieke beperking. Ook voor die doelgroep wil het Muiderslot zich openstellen. Maar hoe doe je dat in een eeuwenoud kasteel vol wenteltrappen en torens? Je kunt bijvoorbeeld denken aan een informatieve rolstoelroute door de tuinen. En naast ogen en oren zijn er ook nog andere zintuigen om het kasteel te ervaren en het te proeven, te ruiken en te voelen.
Annemarie den Dekker is optimistisch over de toekomst: “We zien tal van mogelijkheden om ervoor te zorgen dat deze unieke historische plek ook in de toekomst zijn waarde behoudt. En het is onze taak als rijksmuseum om iedereen daarvan te laten meegenieten! “
 

7 - 11 oktober: Week van de Toegankelijkheid

Een hele week aandacht voor toegankelijkheid. Het thema is dit jaar: Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt. Met speciale aandacht voor het beleven van natuur en cultuur.
Zie voor een compleet overzicht van de activiteiten en meer informatie: gooisemeren.nl/iedereendoetmee​​​​​​​.​​​​​​​

7 oktober: Toegankelijke wandeling in het Bilderdijkpark

Van 14.30 tot 16.30 uur. De hekjes bij de ingangen worden weggehaald zodat iedereen kan genieten van de uitleg over de bijzondere planten en bomen in het park. Wethouder Barbara Boudewijnse opent de Week van de Toegankelijkheid en wandelt mee. Verzamelen om 14.30 uur bij Godelinde aan Jozef Israëlslaan 1 in Bussum. Start wandeling 15.00 uur

7-27 oktober: Expositie in Spant!

Mitchell Platje heeft een licht verstandelijke beperking en maakt hele mooie schilderijen. Die zijn te zien in Spant! Wethouder Barbara Boudewijnse opent op 7 oktober om 16.30 uur samen met Mitchell de expositie. 

9 oktober: Wandeling door Naarden-vesting

Van 14.00 tot 15.15 uur. Start en einde van de wandeling is bij VVV Naarden-Vesting, Utrechtse Poort, Ruysdaelplein 6 in Naarden. Neem voor meer informatie contact op met Annemarie van Voorst via e-mail annemarie.rstgv@gmail.com of bel 035 693 19 24 of 06 10 66 76 52.

10 oktober: Bezoek Muiderslot

LFB-werkgroep bezoekt het Muiderslot. De LFB is de landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking. Meer informatie en aanmelden bij Gigi Dingler, g.dingler@lfb.nu of 06 42 15 64 46. Lees o0k het artikel over het Muiderslot op deze pagina.

11 oktober: Wandeling Muiden en Muiderslot

Van 14.00 tot 16.00 uur. Start en einde van de wandeling parkeerterrein P2, Mariahoeveweg, Muiden. Rond half 3 brengen we een bezoek aan het Muiderslot. Directeur Annemarie den Dekker gaat met de groep in gesprek over de toegankelijkheid van het ’Slot’. Neem voor meer informatie contact op met Annemarie van Voorst via e-mail annemarie.rstgv@gmail.com of bel 035 693 19 24 of 06 10 66 76 52.

12 oktober: Seniorenmarkt

Van 9.30 tot 14:30 uur, in en rond het gemeentehuis aan de Brinklaan 5 in Bussum. Ouderen krijgen via workshops, lezingen, demonstraties en stands informatie en tips op het gebied van gezondheid, wonen, zorg, welzijn en vitaal blijven. De organisatie is in handen van Seniorenraad Gooise Meren, Bibliotheek Gooi en meer, GGD Gooi en Vechtstreek , Versa welzijn en de gemeente.

 

12 oktober: Seniorenmarkt Gooise Meren

Onder het motto ‘Ouder worden: kunst of gunst?’ organiseert de Seniorenraad Gooise Meren samen met Bibliotheek Gooi en meer, GGD Gooi en Vechtstreek , Versa welzijn en de gemeente Gooise Meren een grote seniorenmarkt op 12 oktober in en rond het gemeentehuis aan de Brinklaan in Bussum.
Het doel van de markt is oudere bewoners op een aangename manier te informeren welke mogelijkheden er zijn om vitaal oud te worden.

De markt biedt veel informatie op het gebied van gezondheid, wonen, zorg en welzijn. Ook worden demonstraties gehouden en zijn er interessante lezingen en workshops. 

Gastheren en gastvrouwen zorgen voor persoonlijke opvang en verwijzing naar de stands. De lezingen worden afgewisseld met muzikale intermezzo’s.

De markt wordt om 10.00 uur geopend door wethouder Geert-Jan Hendriks. Alle ouderen uit Gooise Meren en natuurlijk ook hun kinderen en eventuele mantelzorgers zijn van harte welkom.
De markt op 12 oktober in het gemeentehuis Gooise Meren begint om 9.30 uur en sluit om 14.30 uur.
Meer informatie: seniorenraadgooisemeren.nl​​​​​​​. 

Welke regels moeten volgens u in de APV? 

Van 8 tot en met 28 oktober kunt u via deelname aan het inwonerpanel ‘Gooise Meren Spreekt!’ meedenken over welke regels er in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) moeten staan en welke niet.

Iedere gemeente heeft regels rondom openbare orde en veiligheid. Ze staan in de APV en zijn bedoeld om de openbare ruimte netjes, heel en veilig te houden. Dan gaat het bijvoorbeeld om het aanlijnen van honden en vergunningen bij evenementen. 
De gemeente wil graag weten hoe inwoners over de APV denken. Welke regels moeten er wat u betreft in en welke niet? Misschien vindt u dat bepaalde zaken die nu in de APV staan beter door inwoners zelf kunnen worden geregeld. Of misschien vindt u dat de gemeente juist nieuwe regels moet maken. 
Om op deze vragen antwoorden te krijgen wordt via het inwonerpanel Gooise Meren Spreekt! een vragenlijst verspreid. De enquête wordt uitgevoerd door Moventem. 

Meepraten

Op dinsdagavond 5 november presenteert Moventem de uitkomsten van het inwonerpanel en gaan we vervolgens samen met u dieper op het onderwerp in. Bij het invullen van de enquête kunt u zich meteen aanmelden voor deze bijeenkomst. Deze duurt van 19.00 tot 20.30 uur. 

Lid worden van Gooise Meren Spreekt

Wilt u óók deelnemen aan de enquête maar bent u nog geen lid van het inwonerpanel? Meld u dan aan via de website gooisemerenspreekt.nl​​​​​​​.​​​​​​​ Als u lid bent, vragen wij u ongeveer vier maal per jaar om uw mening te geven over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Daarnaast wordt u misschien benaderd voor (actuele) onderwerpen die specifiek op u van toepassing zijn.
 

Informatieavond over verleggen Mariahoeveweg en herinrichtig P2 Muiden

In verband met een nieuwe fase in het gebiedsprogramma ‘Verder met de Vesting Muiden’ wordt op maandagavond 14 oktober a.s. een informatiebijeenkomst voor de bewoners van Muiden gehouden. U bent van harte welkom van 19.00 tot 20.30 uur in de Kazerne, Kazernestraat 10 te Muiden.
Binnenkort start het deelproject ‘herinrichting van de schootsvelden, het verleggen van de Mariahoeveweg en het herinrichten van de parkeerplaats P2’. Op 14 oktober informeren wij u over de inhoud van dit plan en over het proces en de planning. 
Om 19.15 start een korte presentatie. Vanaf 19.45 uur heeft u de gelegenheid om u nader te laten informeren of vragen te stellen over drie onderwerpen: Infrastructuur en verkeer, Natuur en Landschap en Initiatieven en kansen.

Van visie naar uitwerking

Het streefbeeld voor de schootsvelden ten zuiden van Muiden is al in 2015 vastgelegd in documenten als ‘Visie op de Vesting Muiden’, ‘Handboek openbare ruimte Vesting Muiden’ en het ‘Integraal Landschapsplan Schootsvelden Zuid Muiden’. Om het streefbeeld daadwerkelijk te kunnen uitvoeren is een nadere uitwerking nodig. Ook moet worden vastgesteld of de bestaande opgaven in de bedachte vorm uitvoerbaar zijn en of er nog ruimte is voor aanvullende eisen, wensen en kansen. Dit alles komt samen in een Nota van Uitgangspunten, waarvan er nu een conceptversie ligt. De definitieve nota van uitgangspunten wordt begin volgend jaar voorgelegd aan de gemeenteraad. Op de informatieavond vertellen we u meer over de conceptversie van de Nota van Uitgangspunten. U vindt dit document ook op de website bestuur.gooisemeren.nl, onder ‘plannen en projecten’; ‘Verder met de Vesting Muiden’; ‘deelproject ‘Verleggen Mariahoeveweg en herinrichting P2’. 

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het gebiedsprogramma Verder met de Vesting en de verschillende deelprojecten? Meld u dan aan voor de Nieuwsbrief Verder met de Vesting Muiden. Aanmelden kan via gooismeren.nl/nieuwsbrieven​​​​​​​.

Duurzaamheidsagenda oktober

Zaterdag 12 oktober Repair Café Bussum

van 10:00 tot 13.00 uur, in het Denksportcentrum, Nieuwe Englaan 6 Bussum.  

26 oktober - 3 november: Landelijke Fairtrade Week. In dit kader in Gooise Meren: 

  • Dinsdag 29 oktober, 20.00 – 22.00 uur: Duurzaamheidscafé over eerlijke mode en cosmetica. Locatie: Fier Bussum (naast theater Spant!), Abraham Kuyperlaan 1-A Bussum. Toegang gratis.
  • Donderdag 31 oktober: Film- en debatavond in het Filmtheater. 

Verder: 

Sinds 10 september kan wekelijks op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur worden nagepraat over de VPRO Tegenlicht uitzending van de zondag ervoor. Ook worden interessante sprekers uitgenodigd. De locatie is afwisselend De Groene Afslag in Laren (8 en 22 oktober) en Bibliotheek Gooi en Meer, vestiging Bussum (15 en 29 oktober).

Vanaf 18 oktober deel Rijksweg Naarden afgesloten voor verkeer

Van vrijdag 18 oktober tot en met 3 november zijn er werkzaamheden op een deel van de Rijksweg Naarden: het stuk tussen de Wilhelminakruising (bij de torenflat) en op- en afrit 5 Naarden-West van de A1. Het betreft de weg langs de wijk Tuindorp Keverdijk. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van een rotonde, een faunapassage en een oversteek voor fietsers en voetgangers. Het weggedeelte tussen de Karnemelksloot en de Wilhelminakruising wordt opnieuw geasfalteerd.

De weg tussen de Wilhelminakruising en op- en afrit 5 van de A1 is gedurende de hele periode (ook in de weekenden) dicht voor het verkeer. Dat geldt ook voor op- en afrit zelf. Met borden wordt ter plekke een omleidingsroute aangegeven. Het verkeer wordt omgeleid via de op- en afritten 6 (Naarden-Vesting) en 7 (bij Bussum). 
In september is reeds het weggedeelte tussen de Wilhelminakruising en de Brediusweg (Bussum) geasfalteerd, verdeeld over 4 fases. De werkzaamheden in oktober zijn de vijfde en afsluitende fase.

Zie voor meer informatie: gooisemeren.nl/rijksweg.

Amersfoortsestraatweg nog 1dag dicht voor voltooien belijning

In de week van 23 september is gewerkt aan de asfaltering van de Amersfoortsestraatweg tussen de rotonde (bij de Albert Heijn) en de Brediusweg in Bussum. Vanwege de aanhoudende regen was het niet mogelijk de nieuwe belijning te voltooien. In de week van 7 tot en met 11 oktober gaat dit alsnog gebeuren. Afhankelijk van de weersomstandigheden gaat dit waarschijnlijk gebeuren op maandag 7 oktober. De Amersfoortsestraatweg zal dan dicht zijn van circa 9.30 uur tot circa 15.30 uur.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden