Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Nieuwsbrief Gooise Meren 27 november 2019

Verder met de toekomst van de Gooise Kust 

Hoort de Gooise Kust nu als recreatieve badplaats bij de Metropool Regio Amsterdam  (MRA) of juist als natuurlijke klifkust bij Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug? Wordt het een ‘reservaat’ met behoud van rust, ruimte, erfgoed en natuur? Of bepaalt de MRA met het merk ‘Castles and Gardens’ de toekomst van de Gooise Kust? Deze en andere prikkelende vragen zijn belangrijk om te komen tot de visie ‘Aan de Gooise Kust’.

Afwegen

Tot en met de zomer 2019 zijn in fase 1 opvattingen, meningen en ideeën verzameld en in een rapport vastgelegd. Nu start fase 2; het verder uitwerken hiervan om te komen tot een visie. De visie is nodig omdat er allerlei ontwikkelingen op ons afkomen. Hoe gaan we daarmee om? Wat willen we versterken? En wat juist niet? Deze visie biedt straks een kader waarmee belangen kunnen worden afgewogen voor de invulling van het kustgebied.

Gesprekken en Kustateliers

Tot maart 2020 gaan we in gesprek met betrokkenen. Ook vinden er twee Kustateliers plaats. Daarin worden samen kansen, knelpunten en mogelijkheden verkend, belangen afgewogen en keuzes gemaakt. Dit moet uiteindelijk leiden tot een breed gedragen visie voor de toekomst van de Gooise Kust. Dit traject wordt begeleid door OKRA Landschapsarchitecten en Identity Matching Academy.

Meer lezen?

Meer informatie over ‘Aan de Gooise Kust’ kunt u vinden op de website bestuur.gooisemeren.nl, onder Plannen en Projecten​​​​​​​.

 

Invulling Sportakkoord Gooise Meren

Sportakkoord Gooise Meren komt op gang

Eind oktober vond bij voetbalclub BFC de startbijeenkomst plaats in het kader van het opstellen van het Sportakkoord Gooise Meren. Diverse sportverenigingen waren daarbij aanwezig. Lokale Sportakkoorden sluiten aan bij het Nationaal Sportakkoord en hebben als doel een extra impuls te geven aan sport- en beweegactiviteiten. Hoe dat wordt ingevuld kan per gemeente of regio verschillen.

Al op 14 en 20 november vonden vervolgbijeenkomsten plaats met vertegenwoordigers van verenigingen, onderwijs, welzijnsinstellingen en de gemeente. Diverse thema’s werden verkend, zoals ‘inclusief sporten’, ‘vaardig bewegen’, ‘vitale sportaanbieders’, ‘positieve sportcultuur’ en ‘duurzame sportinfrastructuur’. De bijeenkomsten leverden per thema diverse ideeën op.

In januari vinden bijeenkomsten plaats om tot afspraken te komen voor de verdere invulling van deze ideeën. Er is nog alle ruimte voor andere verenigingen om zich aan te sluiten en mee te denken. Heeft uw vereniging interesse om mee te doen? Stuur dan een mail naar coördinator Tomas Rongen: tomas.rongen@bmc.nl.

 

In gesprek met bewoners KTV 

Wethouder Geert-Jan Hendriks en wijkadviseur Corrie Wiegmans waren op 20 november te gast in centrum SCAN voor een informele ontmoeting met bewoners en ondernemers van de Naardense wijken Keverdijk, Thijssepark en Vierhoven (KTV). Hendriks is daar de wijkwethouder.

Sommigen wonen al heel lang in de wijk, anderen nog betrekkelijk kort. De meesten zijn in hun wijk erg actief, variërend van het helpen van wijkgenoten met hun administratie, het geven van naailessen en het organiseren van de kaartclub tot deelname in het bewonersplatform KTV of het verbinden van de Marokkaanse en de Iraanse en Afghaanse gemeenschap.

De ontmoeting stond in het teken van onderlinge kennismaking maar natuurlijk werd ook van gedachten gewisseld over wat in de drie wijken speelt. Bijvoorbeeld het beheer en het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte in het nieuw te ontwikkelen multifunctionele centrum in de Keverdijk, het groenonderhoud in de steegjes en de verkeers(on)veiligheid. Naast zorgen brachten de bewoners ook complimenten over, zoals voor de net aangelegde rotonde op de Rijksweg en de bloemenzee aan de Burgemeester Visserlaan. Wat zeker ook aan de geslaagde en gemoedelijke ontmoeting bijdroeg was de lunch, verzorgd door de in de wijk opgegroeide Lena van de Surinaamse Toko Samuels Place.

 

 

 

3 januari: Sportmix 6 – 12 jarigen in Zandzee te Bussum 

Op vrijdag 3 januari 2020 vindt in het Bussumse sportcentrum De Zandzee de tweede editie plaats van de Sportmix voor jongens en meisjes van 6 tot en met 12 jaar. Tijd: van 9.30 tot 14:00 uur. 

De organisatie is in handen van buurtsportcoach Patrick, vereniging Keizer Otto Trivolley en Judoschool Van der Hoek. Er is onder andere een clinic volleybal, judo en levend Fortnite! Verder ook een workshop Fruitmania, mede mogelijk gemaakt door de JOGG-regisseur (‘jongeren op gezond gewicht’).

Kosten: €5,50 per kind voor een combi-ticket: deelname Sportmix plus zwemvoucher (entree van het zwembad in de maand januari of februari). Het aantal kinderen dat maximaal deel kan nemen is 70. Aanmelden kan nu al door een e-mail te sturen aan buurtsportcoach Patrick Compter:  p.compter@buurtsportcoachgooisemeren.nl onder vermelding van naam en leeftijd.

Kijk voor meer informatie op de website gooisemerenbeweegt.nl​​​​​​​.​​​​​​​

 

 

 

 

 

Maak het ze niet te makkelijk

In de periode december tot en met februari wordt meer ingebroken dan gemiddeld. Het is kouder en al vroeg donker. Daardoor zijn er minder mensen op straat en zijn er  meer mogelijkheden om ongezien weg te komen. De politie geeft hieronder tips om inbraak in uw woning te voorkomen.

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het kan zijn dat het hang- en sluitwerk van uw huis verouderd is en daardoor makkelijk te kraken. Ook het ontbreken van verlichting kan inbrekers aanleiding geven om juist uw huis uit te kiezen. Zorg ervoor dat uw huis voldoende inbraakbestendig is en voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Uit onderzoek blijkt dat er dan 90% minder kans op inbraak is. Een expert van een PKVW-bedrijf kan u hierover adviseren. Kijk voor een PKVW-bedrijf bij u in de buurt op politiekeurmerk.nl.

Simpele maatregelen

U kunt de kans op een inbraak met een paar simpele maatregelen verkleinen:

  • Zorg ervoor dat uw huis altijd een bewoonde indruk geeft. Een tijdschakelaar kan hierbij helpen.
  • Doe ramen en deuren op slot als u niet thuis bent. Ook als u maar heel even weg bent of als u naar boven gaat om bijvoorbeeld de was op te hangen.
  • Leg laptops, mobieltjes en andere waardevolle spullen niet in het zicht.
  • Hang aan uw sleutelbos geen label met uw woonadres.
  • Licht uw buren in als u op vakantie gaat. Zij kunnen op uw huis passen en helpen deze een bewoonde indruk te geven.
  • Laat op sociale media niet weten dat u niet thuis of op vakantie bent.

Bel 1-1-2

De politie is voor aanhoudingen voor woninginbraak afhankelijk van uw oplettendheid. 60% van de aanhoudingen gebeurt op heterdaad. Dus ziet u iets verdachts?  Schroom niet en bel 1-1-2!

Kijk voor meer tips op maakhetzeniettemakkelijk.nl ​​​​​​​of op politiekeurmerk.nl​​​​​​​.

 

Bussum op IJs

Van vrijdagavond 6 december tot en met zondag 5 januari kan weer worden geschaatst op de kleine ijsbaan bij het gemeentehuis. Een groep enthousiaste inwoners zorgt ervoor dat ook dit winterseizoen volop kan worden genoten van het evenement Bussum Op IJs. Op hun website bussumopijs.nl vindt u alle informatie over de openingstijden, het gevarieerde programma, de entreeprijzen, de horeca en de baanregels. Extra vrijwilligers zijn welkom, ook daarover vindt u op hun site meer informatie.

Hieronder zetten wij op een rij wat u moet weten wanneer u in deze periode het gemeentehuis bezoekt.

Gevolgen voor uw bezoek aan het gemeentehuis

  • De opbouw van de baan begint al op maandag 2 december 08.00 uur. De afbouw vindt plaats op maandag 6 en dinsdag 7 januari. Ons advies: als u in de periode december/januari wilt langskomen voor een reisdocument, mijd dan de dagen van opbouw en afbouw. Het is onvermijdelijk dat de bouwactiviteiten het terrein rommeliger en minder overzichtelijk maken.
  • Van 2 december tot en met 7 januari kan op het terrein bij het gemeentehuis niet worden geparkeerd. Ook kunt u niet met uw auto tot aan de trap bij de ingang rijden en iemand afzetten. U kunt uw auto parkeren op de parkeerplaatsen en in de parkeergarages in de directe omgeving.
  • Het gemeentehuis is tijdens het evenement het makkelijkst bereikbaar via de trap pal aan de Brinklaan. Als u geen trappen kunt lopen, kunt u de route langs de andere vleugel nemen. Daar ligt een rode loper en bij de toegangsdeur bevindt zich een hellingbaan. Omdat de situatie anders is dan normaal, adviseren we inwoners die niet (goed) kunnen zien of lopen om een begeleider mee te nemen.

 

Uw mening over verkeer en parkeren

Heeft u de online enquête  over verkeersveiligheid en parkeren al ingevuld? 
​​​​​​​Deze week hielp wethouder Nico Schimmel bezoekers aan het gemeentehuis met het invullen van de enquete op de maptable. Vandaag helpen collega's bewoners in Het Ravelijn met het invullen van de enquête.

U kunt de online enquête invullen tot 11 december 2019.

Op de website gooisemeren.nl/goedenveiligopweg.vindt u meer informatie.

 

Gemeentehuis sluit 5 december om 16.00 uur 

Op donderdag 5 december sluit het gemeentehuis om 16.00 uur.
​​​​​​​
Wij zijn die dag ook telefonisch bereikbaar tot 16.00 uur. 
 
 

 

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden