Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Nieuwsbrief Gooise Meren 26 september 2019

Iedereen doet mee

De gemeente Gooise Meren is koplopergemeente VN-verdrag Handicap. We willen dat iedereen mee kan doen aan de samenleving.
Van september tot en met december van dit jaar zijn er allerlei activiteiten die gaan over meedoen. Hieronder staan de activiteiten van de komende week.
Voor een compleet overzicht van de activiteiten en meer informatie: gooisemeren.nl/iedereendoetmee.
​​​​​​​Vorige week zat er een poster bij de krant met daarop alle activiteiten. Heeft u de poster niet gekregen? Mail dan naar inclusie@gooisemeren.nl​​​​​​​

Lokale aanpak tegen eenzaamheid

Iedereen voelt zich weleens eenzaam of alleen. Dat is niet direct een probleem. Maar als eenzaamheidsgevoelens van invloed zijn op uw gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven, dan is het goed om er wat aan te doen. Wij gaan graag samen met inwoners en organisaties de strijd tegen eenzaamheid aan.
Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. In Gooise Meren voelt 36 tot 41% van de inwoners zich weleens eenzaam. Door onder andere de vergrijzing en digitalisering is eenzaamheid een groeiend probleem.

We ontwikkelen een lokale aanpak tegen eenzaamheid. We zien graag verbinding in de buurt. Dan staan bewoners met elkaar in contact, maken zij een praatje of zijn zij van betekenis voor elkaar. We geloven erin dat het stimuleren van ontmoetingen en betrokkenheid ervoor kan zorgen dat eenzaamheid minder vaak voorkomt. We zetten in op verbonden buurten in heel Gooise Meren. De aanpak sluit aan bij het landelijke programma Één tegen Eenzaamheid. Zie voor meer informatie eentegeneenzaamheid.nl.

Doe mee!

​​​​​​​In Gooise Meren willen we actiegericht samenwerken. Bent u een inwoner van Gooise Meren en/of kent u iemand of een organisatie die zich graag in wil zetten voor of die mee wil denken in de strijd tegen eenzaamheid, meld u dan aan bij inclusie@gooisemeren.nl.

Filmavond

In het najaar organiseren we i.s.m. Filmhuis Bussum een filmreeks over sociale thema’s. In november staat het thema eenzaamheid centraal.  

 

 

Gratis informatiebijeenkomsten over valpreventie

Van een trapje tuimelen of struikelen over een vloerkleedje; in en rond het huis kun je gemakkelijk vallen. De gevolgen kunnen ernstig zijn. Zeker bij mensen op hogere leeftijd kan het zelfs het einde van het zelfstandig wonen betekenen. Als oudere kun je dus maar beter voorkómen dat je valt. En dat geldt eigenlijk net zo goed voor mensen van middelbare leeftijd.

Gelukkig kunt u veel doen om de kans op een val te verkleinen. Precies daarover gaan de bijeenkomsten die de buurtsportcoaches van Gooise Meren organiseren in het kader van de Week van de Valpreventie. De bijeenkomsten vinden plaats op 30 september en op 1, 3, 4 en 11 oktober. Ze worden gehouden in Bussum, Naarden en Muiderberg. U krijgt informatie en tips en kunt meedoen aan een balanstest.

De bijeenkomsten vinden overdag plaats en de toegang is gratis. Kijk voor alle data, tijdstippen en locaties op onze website gooisemeren.nl/iedereendoetmee.
​​​​​​​Of bel buurtsportcoach Caroline: 06 16 15 81 31.

​​​​​​​

Parkeer je fiets bij station Naarden-Bussum in rek of stalling 

Vanwege de verbouwing van station Naarden-Bussum zijn de fietsenrekken tijdelijk verplaatst naar het stationsplein. Veel reizigers zetten hun fiets echter op een losse plek buiten de rekken. Dit levert veel overlast op voor andere reizigers en voor bedrijven die aan het plein gevestigd zijn. De gemeente neemt daarom in samenwerking met ProRail en NS maatregelen om de overlast te minimaliseren. ProRail zet dagelijks tussen zeven en tien uur ’s ochtends verkeersbegeleiders in. Zij maken de reizigers attent op de bewaakte 24-uurs stalling aan de oostzijde van het station. Hierin is nog ruimschoots capaciteit aanwezig om fietsen te stallen. De eerste 24 uur is de stalling gratis. 

Fout geparkeerde fietsen worden verwijderd

De gemeente Gooise Meren gaat in  oktober over op handhaving. Fietsen die niet in de rekken geparkeerd zijn, worden verwijderd. Tegen betaling van 15 euro administratiekosten zal de fiets dan weer worden vrijgegeven aan de eigenaar. 

Klanten positief over dienstverlening werk en inkomen

De gemeente heeft het afgelopen voorjaar een klanttevredenheidsonderzoek gedaan onder de klanten van ‘werk en inkomen’. Het gaat om mensen met een uitkering, mensen die gebruik maken van een of meerdere minimaregelingen en mensen die worden begeleid naar werk. De dienstverlening van de medewerkers van werk en inkomen wordt als goed tot zeer goed beoordeeld.

Van de 701 klanten die zijn aangeschreven, hebben er 200 de vragenlijst ingevuld. Na controle zijn de antwoorden van 189 respondenten meegenomen in de resultaten.

Klanten voelen zich over het algemeen serieus genomen en met respect behandeld door de gemeente. Ze beoordelen de brieven en beschikkingen als duidelijk, compleet en makkelijk te lezen. Informatie van de gemeente willen klanten het liefst ontvangen per post of via de mail. Als klanten vragen hebben pakken ze het liefst de telefoon of ze zoeken de informatie op de website. Voor de telefonische bereikbaarheid scoort de gemeente 4,13 punten op een schaal van 5.

Verbeterpunten

We zijn blij met deze uitkomsten. De uitdaging is nu om deze hoge score te behouden of zelfs nog verder te verbeteren. Dat laatste kan door werk te maken van de verbeterpunten die door klanten genoemd zijn. We noemen hieronder de drie belangrijkste en geven ook aan wat we eraan (gaan) doen:

  1. Sommige klanten vinden het vervelend als ze meerdere keren hun verhaal moeten doen. Een oplossing hiervoor zal worden gevonden in de verbetering van de telefonische bereikbaarheid en inrichting van het KCC.
  2. Een aantal klanten wil betere informatie en meer duidelijkheid over de financiële regelingen waarop ze aanspraak kunnen maken. De consulenten besteden aandacht aan de regelingen tijdens de intakegesprekken. Sinds eind 2018 vertellen de consulten tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten over rechten en plichten. In de gesprekken met mensen met wie langere tijd niet is gesproken, zijn de regelingen een vast onderwerp. De informatie op de website wordt de komende tijd onder de loep genomen en waar nodig verbeterd.
  3. Enkele klanten willen een vast aanspreekpunt. Dat snappen we en daarom hebben we een vast aanspreekpunt voor klanten die in een traject naar werk zitten en voor klanten met meerdere problemen. Hoe het contact verloopt bespreken we in het eerste contact met een klant. De informatie hierover op de website moet beter.

De klanten die hebben meegedaan aan het onderzoek zijn bedankt voor hun deelname. We vragen onze klanten om het ons te vertellen als ze vinden dat zaken beter kunnen, zodat we kunnen blijven verbeteren.

Adviesraad Werk en Inkomen

Inwoners die graag actief een bijdrage leveren aan een goede dienstverlening door de gemeente, kunnen lid worden van de Adviesraad Werk en Inkomen. Dit adviesorgaan geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over beleid op het gebied van werk en inkomen en is gewaardeerd gesprekspartner bij uiteenlopende onderwerpen.

 

Nomineer iemand voor de Jongerenprijs Gooise Meren

Kent u een jongere (onder de 21 jaar) die op een bijzondere manier bijdraagt aan de (lokale) samenleving? bijvoorbeeld door het helpen van ouderen, het verrichten van vrijwilligerswerk of de inzet  voor een goed doel. Nomineer hem of haar dan voor de Jongerenprijs. 

Bijzondere prestatie

Een jongere komt in aanmerking voor de prijs als hij of zij op een bijzondere manier bijdraagt aan de (lokale) samenleving. Dat kan hij/zij doen door bijvoorbeeld

  • Het langdurig en belangeloos hulp en ondersteuning bieden aan ouderen, zoals boodschappen doen voor een hulpbehoevende buur
  • Het verrichten van bijzonder vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld op een sportvereniging, in een buurthuis of via school, inzet voor ontwikkelingshulp of een ander goed doel
  • Een bijzondere reddingsactie
  • Een bijzondere sportprestatie
  • Het bespreekbaar maken van maatschappelijk belangrijke onderwerpen zoals zinloos geweld, pesten, het milieu of gezondheid.

Nomineren

Kent u via school, sport, vrijwilligerswerk of familie een jongere die waardering verdient voor zijn/haar inzet? Dan kunt u deze jongere voordragen voor de Jongerenprijs Gooise Meren. Het mag ook een groep jongeren zijn die gezamenlijk aan hetzelfde doel hebben gewerkt. Scholen en (sport)verenigingen kunnen ook iemand aanmelden. Men mag ook iemand uit de eigen familie of het eigen gezin voordragen. Die nominatie moet dan wel door twee anderen uit de familie worden ondersteund.
Daarbij moet worden aangegeven om wie het gaat, wat de leeftijd is van de genomineerde en wat zijn of haar bijzondere inzet is.

Voor vragen, meer informatie en aanmelden kan contact worden opgenomen met het secretariaat Kabinetszaken via telefoonnummer 035 207 00 00 of via een mail naar kabinet@gooisemeren.nl.

Expositie van Fotoclub Argentum in gemeentehuis

Vanaf 1 oktober tot aan het einde van dit jaar is in de hal van het gemeentehuis van Gooise Meren een expositie te zien van Fotoclub Argentum. U kunt de expositie bekijken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. 
Argentum viert dit jaar haar 50-jarig jubileum. Het is een club van enthousiaste amateurs. Zowel de beginnende als de ervaren fotograaf kan lid worden. De club telt zo’n 25 leden. Tweemaal per maand is er een clubavond en die vinden plaats in gebouw De Schakel aan de Kolonel Verveerstraat 74 in Naarden. De foto’s die de leden per thema maken worden dan besproken door een beroepsfotograaf. 
 

Inloopavond werkzaamheden Naarderweg en Bussumergrindweg (N524)

De Naarderweg en Bussumergrindweg (N524) tussen de kruising met de Nieuwe Crailoseweg (Hilversum) en de kruising met de Struikheiweg (Bussum) zijn aan groot onderhoud toe. Om omwonenden en belangstellenden te informeren organiseert de provincie Noord-Holland een inloopavond op woensdag 2 oktober. 

Belangstellenden kunnen op woensdag 2 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen bij de Infoschuur ’t Gooi in Hilversum. Zij ontvangen hier informatie over de werkzaamheden, de bereikbaarheid van woningen/bedrijven tijdens de werkzaamheden, de planning en de fasering. Er zijn adviseurs van de provincie en de aannemer VolkerInfra aanwezig om vragen te beantwoorden en toelichting te geven. Om 20.00 wordt er een plenaire presentatie gehouden.

Werkzaamheden eind oktober 2019

Het wegdek en de fundering van de Naarderweg en Bussumergrindweg (N524) moet vervangen worden. Daarnaast komt er om de doorstroming vanaf de kruising met de Franse Kampweg (N236) te verbeteren een extra opstelstrook voor verkeer richting Bussum en worden de verkeerslichten aangepast. Ook komt er een nieuwe faunagoot op de Bussumergrindweg, zodat kleine dieren veilig over kunnen steken. De werkzaamheden starten eind oktober en duren tot medio november. Het fietspad is nog niet aan groot onderhoud toe. Het fietspad is opgenomen in een fietsprogramma, waarbij onderzoek wordt gedaan naar fietspaden en welk onderhoud nodig is. 

Plaats, tijd en adres

Woensdag 2 oktober, vrije inloop van 19.00 tot 21.00 uur met een plenaire presentatie om 20.00 uur.
​​​​​​​Adres: Infoschuur ’t Gooi, Naarderweg 103, 1217 GL Hilversum


​​​​​​​Meer informatie

Voor vragen over de plannen en/of de informatieavond kunnen geïnteresseerden bellen met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland via 0800 – 0200 600 (gratis). Of mailen naar servicepunt@noord-holland.nl.​​​​​​​

 

Informatieavond  Groote Zeesluis Muiden dinsdag 8 oktober

​​​​​​​Dinsdagavond 8 oktober van 20.00 tot 22.00 uur in Stadscafé Gieling, Weesperstraat 82, Muiden.

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht nodigt u uit voor een informatie avond over werkzaamheden aan de Groote Zeesluis en Brug in Muiden. 
Sinds 2018 voert AGV groot onderhoud uit aan de Groote Zeesluis. Tijdens het komende half jaar zullen de sluisdeuren en het metselwerk worden gerenoveerd. Ook wordt het nodige schilderwerk op de brug en de sluis uitgevoerd.
​​​​​​​Het doel van de informatieavond is om de bewoners te informeren over de komende werkzaamheden aan de Groote Zeesluis. Verder willen wij in aanwezigheid van dagelijks bestuurslid Bea de Buisonjé bewoners en betrokkenen de mogelijkheid bieden met ons in gesprek te gaan over de geplande werkzaamheden. 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het stroomgebied van de Amstel, de Vecht en in het Gooi. Alle uitvoerende werkzaamheden worden verricht door
Waternet.Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Postbus 94370, 1090 GJ, Amsterdam, www.agv.nl
 

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden