Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Nieuwsbrief Gooise Meren 24 oktober 2019

Online parkeervergunning 2020 aanvragen

lle inwoners en bedrijven die dit jaar gebruik maken van een parkeervergunning ontvangen eind oktober een brief waarin staat hoe zij de parkeervergunning voor 2020 kunnen verlengen. Het is belangrijk dat u uw vergunning vóór 1 december 2019 verlengt dan heeft u uw vergunning voor 1 januari 2020 in huis.

Online parkeervergunning 2020 aanvragen

  • Koopt u de parkeervergunning voor inwoners vóór 1 januari 2020, dan betaalt u € 35. Vanaf 1 januari 2020 betaalt u door indexering € 36. Voor bedrijven betaalt u in 2019  € 150. Vanaf 1 januari 2020 betaalt u door indexering € 153,60
  • Scan de QR-code uit de brief, gebruik de link uit de e-mail of ga naar gooisemeren.nl/parkeervergunning en kies wat u nodig heeft
  • Inwoners loggen in met DigiD en betalen met iDEAL
  • Bedrijven loggen in met eHerkenning (niveau 2+ of hoger) en betalen met iDEAL
  • U krijgt een ontvangstbevestiging per e-mail
  • Als uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden, sturen wij de vergunning per post naar u toe. Als er iets niet klopt dan ontvangt u bericht van ons

Op het gemeentehuis uw parkeervergunning aanvragen

Als u uw aanvraag niet online wilt doen, dan kunt u hiervoor naar het gemeentehuis in Bussum komen. Op maandag van 8.30 tot 13.00 uur kunt u zonder afspraak langskomen. Alle overige dagen werken wij alleen op afspraak. Maak een afspraak via gooisemeren.nl/afspraak. Als u langskomt, neem dan de brief mee die u heeft ontvangen. Kijk voor wat u mee moet nemen op https://gooisemeren.nl/parkeren/​​​​​​​

Heeft u een vraag

Stel uw vraag via gooisemeren.nl/vraagparkeervergunning of kijk voor meer informatie op gooisemeren.nl/parkeervergunning.

Denk mee over regels APV

Iedere gemeente kent een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) met regels om de openbare ruimte netjes en veilig te houden. Tot en met 28 oktober kunt u via het inwonerpanel ‘Gooise Meren Spreekt!’ gooisemerenspreekt.nl.​​​​​​​ meedenken over welke regels er wel en welke er niet in de APV  moeten staan.  

Denk mee 

Tot en met 28 oktober kunt u via het inwonerpanel ‘Gooise Meren Spreekt!’ meedenken over welke regels er in de APV  moeten staan en welke niet. Wilt u óók meedenken maar bent u nog geen lid van het inwonerpanel? Meld u dan aan via de website

Op dinsdagavond 5 november presenteert Moventem de uitkomsten van het inwonerpanel. Bij het invullen van de enquête kunt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst. Deze duurt van 19.00 tot 20.30 uur.

Filmavond ‘De Liefhebbers’

Filmhuis Bussum brengt dit najaar samen met de gemeente Gooise Meren drie films over meedoen. De reeks gaat op maandagavond 28 oktober van start met de film ‘De Liefhebbers’ van Anna van der Heide. De film gaat over een gezin waarin de onderlinge relaties onder druk komen te staan als de familie wordt geconfronteerd met de ziekte van één van de ouders.

Deze film is interessant voor een breed publiek. Vooral voor mensen die te maken hebben met ziekte in hun directe omgeving en de zorg voor een naaste die ziek is. Na de film is er een gesprek over ziek zijn en het geven en ontvangen van mantelzorg. Ook zijn er organisaties aanwezig die mantelzorgers ondersteunen.

Iedereen doet mee

Voor blinde en slechtziende mensen is deze film met audiodescriptie via Earcatch te volgen. Er is gehoorondersteuning voor slechthorende mensen. Voor dove mensen wordt de film door een gebarentolk getolkt. De gebarentolk is ook aanwezig bij het nagesprek. Filmhuis Bussum heeft rolstoelplaatsen, maar voor de voorstelling op 28 oktober zijn die al vergeven.

Gebarentolk

Het is de eerste keer dat de gemeente bij een activiteit een gebarentolk inzet. De tolk die tijdens de film en het nagesprek gaat tolken zegt hierover: “Fantastisch dat de gemeente heeft besloten om met een gebarentolk te werken. Op deze manier kunnen alle deelnemers ervaren hoe het is als ook dove mensen gelijkwaardig mee kunnen doen.”

Informatie 

De film start om 19.45 uur en is Nederlandstalig. Er zijn nog gratis kaarten; aanmelden uiterlijk donderdag 24 oktober door te mailen naar: inclusie@gooisemeren.nl.

Kijk voor meer informatie op filmhuisbussum.nl.​​​​​​​

Extra: podcastserie over de film

In acht delen komen acteurs Jeroen Krabbé, Beppie Melissen, Theo Maassen, Guy Clemens, Jelka van Houten en Sanne Samina Hanssen aan het woord. Ook wordt er gesproken met de makers van de film. Van muziek, montage en design tot productie. Elke tak van film wordt belicht.

De podcasts zijn te beluisteren op Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Soundcloud en/of Google Play.

Bewonersavond ‘energie besparen en duurzaam wonen’

Op dinsdagavond 29 oktober wordt in De Tweemaster een bewonersavond gehouden over het besparen van energie en het verduurzamen van woningen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en is bedoeld voor bewoners van de Naardense wijken Tuindorp Keverdijk, Thijssepark en Vierhoven (KTV). De avond is een initiatief van Duurzaam KTV, een werkgroep van buurtplatform KTV Naarden.

Samenwerking met WattNu

De werkgroep sluit aan bij andere bewonersinitiatieven in Gooise Meren. Enkele weken geleden vonden soortgelijke bewonersbijeenkomsten plaats in Parkwijk Naarden, Muiderberg en Muiden (zie foto). Net als toen wordt samengewerkt met WattNu, de energiecoöperatie in Gooise Meren. WattNu is een coöperatie zonder winstoogmerk, voor en door bewoners en ondersteunt bewoners actief bij het proces van de energietransitie. Onder andere door de inzet van vrijwillige energiecoaches in de wijken. Samen komen we verder, is het leuker en makkelijker.

Samenwerking met Duurzaam Bouwloket

De werkgroep Duurzaam KTV heeft samen met Duurzaam Bouwloket vijf woningtypen geselecteerd die model staan voor de woningen in deze wijken. Van deze woningen is een energiescan gemaakt en is gekeken welke maatregelen voor welk type woning interessant zijn. De energiescans worden op de bewonersavond toegelicht. Om bewoners te faciliteren bij het nemen van isolatiemaatregelen organiseert de werkgroep samen met Duurzaam Bouwloket  een collectieve inkoopactie.

Samenwerking met de gemeente

In heel Nederland moet in ondernemingen en in woningen worden overgegaan van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen. Een belangrijke eerste stap in woonwijken is het gezamenlijk verlagen van het energieverbruik. De gemeente Gooise Meren vindt het belangrijk om inwoners hierbij op weg te helpen. De gemeente ondersteunt dit buurtinitiatief dan ook van harte.

Woningcorporaties werken ook aan duurzaamheid

Naast de werkgroep is ook Woningstichting Naarden (WSN) aan de slag gegaan. WSN heeft in de wijken KTV zo’n 400 woningen en is bezig om deze te verduurzamen naar label A. De woningen op de Frisolaan en in het Thijssepark zijn hier een inspirerend voorbeeld van. Ook de woningen van Dudok Wonen in het vernieuwde centrum van de Keverdijk zullen duurzaam zijn.

Aanmelding

Bewoners van de wijken Tuindorp Keverdijk, Thijssepark en Vierhoven zijn op dinsdagavond 29 oktober a.s. van harte welkom in De Tweemaster aan de Van Limburg Stirumlaan 105. Meer informatie over de avond en hoe u zich kunt aanmelden kunt u vinden op buurtplatformktvnaarden.nl/aanmelden.

Fair Fashion week Gooise Meren 

Van zaterdag 26 oktober tot en met zaterdag 2 november is het Fair Fashion Week In Gooise Meren. Hoe fair is jouw outfit?

Dinsdag 29 oktober 20.00 uur, 'Fier' Bussum.
Discussieer mee tijdens het duurzaamheidscafé over Fair Fashion en cosmetica

Donderdag 31 oktober 20.00 uur, De Groene afslag
Laat je 'Fairleiden' tijdens de filmavond

Zaterdag 2 november, Julianaplein Bussum
Kom naar de Fair Fashion markt!

Het volledige programma vind u op  https://www.fairtradegooisemeren.nl/2018/10/10/herfsteditie-fairtrade-week/

 

​​​​​​​

Raadsvergadering 30 oktober: Begroting 2020

Bent u benieuwd waar de gemeente in 2020 het geld uit de begroting aan besteedt?  Hoe komt het geld bij de gemeente binnen, hoe wordt het besteed en wat zijn de speerpunten?    
Bekijk het filmpje​​​​​​​. De hele begroting vind u op https://begroting.gooisemeren.nl​​​​​​​​​​​​​​

2 november wilgen knotten langs de Naardertrekvaart

Samen wilgen knotten langs de Naardertrekvaart in Naarden. Het is inmiddels een traditie, georganiseerd door Buurtplatform KTV. Dit jaar gebeurt het knotten op zaterdag 2 november, vanaf 10.00 uur.

De gemeente zorgt voor het gereedschap, zoals zagen, snoeischaren en vuilniszakken. Als u een eigen (keuken-)trapje kunt meenemen, is dat welkom.

De deelnemers verzamelen zich bij de geitenweide achter in het J.P. Thijssepark, langs de Vaart. De koffie staat dan klaar. Halverwege de werkzaamheden is er een eenvoudige lunch.

Het buurtplatform hoopt op net zoveel vrijwilligers als vorig jaar. U kunt zich aanmelden via een mail naar info@buurtplatformnaarden.nl. Bellen kan ook: 06 57 22 00 95.

 

Op- en afrit 5 van A1 gesloten

Tot en met 3 november zijn er werkzaamheden gepland op het van de Rijksweg Naarden (het stuk tussen de Wilhelminakruising bij de Torenflat en de op- en afrit 5 van de A1 Naarden-West). Afrit 5 is gedurende de werkzaamheden afgesloten.
Actuele informatie: gooisemeren.nl/rijksweg.  

 

Hou de huismus in Bussum

Wat kunnen we doen om de aanwezigheid van de huismus in het centrum van Bussum te versterken? Op uitnodiging van de gemeente, Pro Bussum en Natuurmonumenten deed student Freek Bulten hier via een stage onderzoek naar. Hij verdiepte zich in literatuur over het onderwerp en ging regelmatig het centrum in om de mussen van nabij te bekijken en te tellen. Tussen eind mei en begin juli heeft hij in de vroege ochtend op verschillende plekken twintig keer een mussentelling uitgevoerd.

Aanleiding voor het onderzoek

De gemeente en Pro Bussum werken eraan om het centrum nog aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers. Meer groen kan daaraan bijdragen en de vraag kwam op of dat ook ten goede komt aan de diversiteit en de omvang van de fauna (insecten, vogels). De huismus is daarbij een goede graadmeter. De mus behoort in ons land tot de meest voorkomende stadsvogels, maar sinds de jaren zeventig is de populatie wel gehalveerd.

Uitkomsten van het onderzoek

Uit de tellingen van Freek bleek dat in het centrum van Bussum de huismus de meest voorkomende vogel is. Interessant is de vraag in welk deel van het centrum veel mussen leven en in welk deel niet. De vervolgvraag is dan: kunnen we op de plekken waar weinig of geen mussen zijn iets doen wat het voor hen aantrekkelijk maakt om zich daar wél te vestigen?

In zijn algemeenheid geldt voor alle vogels dat zij hun leefgebied uitkiezen op basis van de volgende voorwaarden: 1. er moet voldoende te eten zijn; 2. ze moeten er kunnen rusten en 3. ze moeten er veilig zijn.

Voor huismussen betekent dat:

- Voldoende inheems groen, want dat kan zorgen voor eiwitrijkvoedsel (insecten) voor de jongen.

- Groenblijvende hagen en of struiken waarin ze zich kunnen verschuilen voor vijanden.

- Plekken waar ze kunnen nestelen, zoals gevelbegroeiing, nestkastjes en daken met de juiste typen pannen.

Op basis van de tellingen heeft Freek nauwkeurig kunnen bepalen welke plekken nu niet aan die voorwaarden voldoen. Dat zijn de winkelstraten, de gebiedjes met flatgebouwen en de parkeerplaatsen. Het Wilhelminaplantsoen is hierop een gunstige uitzondering. 

Aanbevelingen

Het bijzondere van huismussen is dat ze zelden verder dan een paar honderd meter van hun nest vliegen. Alles wat ze nodig hebben moet zich dus in de zeer nabije omgeving bevinden. Om de drie genoemde plekken aantrekkelijker te maken voor huismussen beveelt Freek het volgende aan.

  • Winkelgebied: het aanbrengen van groenblijvende planten die insecten trekken of een schuilplek bieden (zoals de hazelaar, haagbeuk, klimop). De daken bieden al voldoende plek voor nesteling.
  • Flatgebouwen: het plaatsen van struiken en het ophangen van nestkastjes. Door de aanwezigheid van veel mensen is de voedselvoorziening al in orde.
  • Parkeerplaatsen: het aanbrengen van nestkastjes aan of op de omringende gebouwen. Meer groen is ook hier nodig. Het lastige is wel dat dit ten koste kan gaan van de parkeerruimte, zo merkt Freek in zijn rapport op.

Bij de vergroeningsopgave van het centrum van Bussum nemen we de aanbevelingen van Freek mee.

 

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden