Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Nieuwsbrief Gooise Meren 24 december 2019

Sprookjesachtige Buurtbieb  

De wijk Naarderwoonbos heeft sinds vorige week een prachtige buurtbieb. Dit is een initiatief van het bewonersplatform. Wijkwethouder Alexander Luijten was uitgenodigd om in het bijzijn van buurtbewoners de officiële opening te verrichten. De bewoners kunnen nu hun boeken uitwisselen en delen.

Geheel in lijn met de naam van de wijk zou de bieb zo in een sprookjesbos passen. Hij is gemaakt van lokaal hout dat is vrijgekomen door werkzaamheden voor natuurontwikkeling. De plankjes zijn afkomstig van dezelfde boom. Dit natuurlijke kunstwerk is gemaakt in de AltijdWerkplaats bij de Groene Afslag in Laren. Deze werkplaats biedt altijd werk voor iedereen. Bijvoorbeeld voor gepensioneerden, startende kleine ondernemers, arbeidsongeschikten, statushouders en  jongvolwassenen die net van school komen en nog niet precies weten wat voor werk ze willen gaan doen.

 

Geen vuurwerk in winkelgebied Keverdijk

Tijdens de aanstaande jaarwisseling is het winkelgebied Keverdijk in Naarden een vuurwerkvrije zone. Het gebied wordt met borden aangegeven. Van 27 december tot en met 3 januari is er bovendien cameratoezicht. De camera’s worden op hoge masten neergezet en zijn duidelijk zichtbaar. De beelden worden gebruikt als extra toezicht.

Het doel is verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in het winkelgebied. In de vuurwerkvrije zone is het verboden om knal- en siervuurwerk af te steken. Het verbod geldt in de hele zone, zowel op straat en de stoep als in tuinen en op balkons. Er mag alleen vuurwerk worden afstoken buiten de vuurwerkvrije zone. Dat mag in Nederland tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.

 

 

Nieuw horecabeleid Gooise Meren

Terrasjes, cafés en restaurants dragen in hoge mate bij aan de levendigheid en het plezier in Gooise Meren, zowel voor de bezoekers als voor de inwoners zelf. Voor een goede balans tussen levendigheid en rust en voor ieders gezondheid is het natuurlijk wel van belang dat er regels zijn. Tot voor kort golden voor de horeca in Naarden, Bussum en Muiden/Muiderberg verschillende regels en waren deze ook nog eens versnipperd over meerdere documenten. Dat was niet prettig voor de inwoners en de handhavers en ook niet voor de horeca-eigenaren zelf. Dat is nu opgelost. Na een intensief participatietraject met horecaondernemers en inwoners is het Horecabeleid Gooise Meren 2019 - 2023​​​​​​​​​​​​​​ vastgesteld.

Er is geen sprake van een sterke koerswijziging. Wel is er meer samenhang gekomen tussen de regels in de verschillende woonkernen. Vanzelfsprekend wordt in het nieuwe beleid rekening gehouden met de verschillen in omstandigheden tussen de uiteenlopende plekken waar de horeca is gesitueerd. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in de sluitingstijden. Verder is de landelijke nieuwe regel opgenomen dat in de horeca geen rookruimtes meer zijn toegestaan. De minister heeft bepaald dat hierop vanaf 1 april a.s. moet worden gehandhaafd. Daarmee gunt hij de ondernemers en de gemeenten tijd om zich hierop voor te bereiden.

 

 

 

16 januari vervolgbijeenkomst Sportakkoord Gooise Meren  

Eind oktober vond bij voetbalclub BFC de startbijeenkomst plaats in het kader van het opstellen van het Sportakkoord Gooise Meren. Lokale Sportakkoorden sluiten aan bij het Nationaal Sportakkoord en hebben als doel een extra impuls te geven aan sport- en beweegactiviteiten.
Op 14 en 20 november vonden vervolgbijeenkomsten plaats met vertegenwoordigers van verenigingen, onderwijs, welzijnsinstellingen en de gemeente.

De eerstvolgende bijeenkomst richt zich speciaal op sportaanbieders en onderwijs- , zorg- en welzijnsorganisaties uit Muiden en Muiderberg. Deze bijeenkomst vindt plaats op 16 januari, van 18:00 - 21:30 uur, bij SC Muiderberg. Voor meer informatie en aanmelding kunt u mailen naar bas.van.der.heijden@bmc.nl.

Gratis bollenmengsel tegen de eikenprocessierups

De gemeente Gooise Meren gaat in het nieuwe jaar met een milieuvriendelijke methode door met de strijd tegen  de eikenprocessierups. We planten op diverse plekken in bermen een speciaal bollenmengsel. Dit bollenmengsel trekt al vroeg in het seizoen insecten aan, waaronder sluipwespen. Sluipwespen zijn de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups, ze leggen eitjes in de rups die vervolgens van binnenuit wordt opgegeten. Door het vergroten van de biodiversiteit creëren we betere omstandigheden voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Hierdoor zal het aantal rupsen afnemen en de plaag beter te beheersen zijn.

Dit speciale bollenmengsel is niet alleen toepasbaar in de openbare ruimte, maar ook in particuliere tuinen. Het zijn bollen die vroeg in het voorjaar kleurrijk bloeien. We hebben bij wijze van proef gratis zakjes bollen beschikbaar voor bewoners die in de directe omgeving van eikenbomen wonen.

Deze bollen kunnen zij in hun eigen tuin planten, zodat we samen de strijd tegen de rupsen aangaan.

Wilt u van dit gratis aanbod gebruik maken? Stuur dan een mail met uw naam en adres naar onze medewerker José Hoeve: j.hoeve@gooisemeren.nl. Zij bericht u dan wanneer en waar (in ieder geval in  uw eigen woonplaats) u het zakje kunt ophalen.

 

Koninklijke onderscheiding brandweermannen post Naarden

Pieter de Vries en Sebastiaan Kruijswijk van brandweerpost Naarden, ontvingen vrijdagavond 20 december  uit handen van burgemeester Han ter Heegde een Koninklijke onderscheiding. Zij werden vanwege hun jarenlange, intensieve inzet als vrijwilliger bij de brandweer benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Afvalinzameling rond kerst

Op dinsdag 24 december en dinsdag 31 december sluiten de scheidingsstations in Hilversum, Bussum, Huizen en Weesp om 15.00 uur. Op 25 en 26 december zijn de stations dicht. Op 27, 28 en 30 december gelden de gebruikelijke openingstijden.

De inzameling aan huis die normaal gesproken op woensdag plaatsvindt, wordt gedaan op dinsdag 24 december, dus een dag eerder. De inzameling die normaal gesproken op donderdag plaatsvindt, wordt gedaan op vrijdag 27 december, dus een dag later. Op die dinsdag en vrijdag haalt de GAD bij meer woningen afval op dan normaal. Hierdoor komt de wagen mogelijk later bij u langs dan u gewend bent. Dit kan uitlopen tot 21.00 uur.

 

 

 

Openingstijden gemeentehuis rond de feestdagen

Op dinsdag 24 december sluiten we om 16.00 uur.

Op 25, 26 en 27 december 2019 en 1 januari 2020 is het gemeentehuis dicht. U kunt ons op deze dagen ook niet bellen.

Op dinsdag 31 december sluiten we om 13.00 uur.

Aangifte geboorte tijdens de feestdagen

Informatie over de aangifte van kinderen die tijdens de feestdagen worden geboren, kunt u vinden op gooisemeren.nl/geboorte. Klik op aangifte geboorte.

U bent van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie

U bent van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie op maandagavond 6 januari in het gemeentehuis te Bussum. Om 19.30 uur gaan de deuren open. Inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kunnen met het college en de gemeenteraad het glas heffen op het nieuwe jaar. Na de nieuwjaarstoespraak reikt de burgemeester de Vrijwilligersprijzen uit.

Het officiële deel begint om 20.00 uur. Burgemeester Han ter Heegde kijkt in zijn nieuwsjaarspeech terug op 2019 en blikt vooruit op het nieuwe jaar. Dankzij de aanwezigheid van een gebarentolk is de toespraak te volgen voor inwoners die doof zijn en thuis zijn in de gebarentaal.

Na zijn nieuwjaarstoespraak reikt de burgemeester het Naardens Compliment en de Bussumse Kleine Johannes uit. De twee andere vrijwilligersprijzen (Muiderbergse Echo en de Muider Roemer) worden uitgereikt tijdens de nieuwjaarsrecepties van de Dorpsraad Muiderberg (9 januari) en de Stadsraad Muiden (18 januari).

Na het officiële deel is er volop gelegenheid om in een ontspannen sfeer met elkaar te praten.

Vanwege de afbouw van ‘Bussum op IJs’ is het parkeerterrein bij het gemeentehuis op deze avond nog niet beschikbaar.

 

 

 

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden