Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Nieuwsbrief Gooise Meren 21 november 2019

Ruiming gevallen bladeren

De medewerkers van ons team Beheer & Service en medewerkers van Tomingroep zijn druk in de weer met het ruimen van gevallen bladeren. Vallen er in uw tuin bladeren van gemeentelijke bomen? Dan mag u deze naar de berm, de stoeprand of een openbaar gazon vegen. Zorg er wel voor dat er geen onveilige situaties ontstaan.

Wanneer en waar wordt blad geruimd?

We ruimen de bladeren in meerdere rondes op. We houden rekening met het aantal en de soort bomen in een straat. Daardoor komen we op de ene locatie wat vaker dan op de andere. Als door gevallen bladeren de veiligheid in het gedrang komt, grijpen we snel in. We kunnen vooraf niet precies aangeven wanneer we in welke straat bladeren ruimen.Het ruimen duurt tot en met vrijdag 13 december. Weersomstandigheden, zoals sneeuw, kunnen de planning beïnvloeden.

Bladafval uit uw eigen tuin

Heeft u veel bladafval van bomen uit uw eigen tuin? Dan kunt u:

  • de bladeren in uw groene container doen;
  • hiervan een composthoop maken om uw tuin hier later mee te bemesten;
  • de bladeren naar een GAD-scheidingsstation brengen.

Oppassen!

Bladeren kunnen tot gladheid leiden, vooral bij nat weer. Houd als automobilist ook extra rekening met andere weggebruikers.

 

Fiets gratis in stalling bij station Naarden-Bussum

Als de fietsenrekken buiten bij station Naarden-Bussum vol zijn, kun je je fiets overdag gratis parkeren in de overdekte stalling bij station Naarden-Bussum

Je hebt daarvoor wel een OV-pas nodig, maar de eerste 24 uur zijn gratis. Dus wie zijn fiets stalt en dezelfde dag weer ophaalt hoeft niets te betalen.

Fietsen die buiten de rekken bij het station staan worden door de gemeente geruimd en afgevoerd naar een depot. Vorige week heeft de gemeende meer dan 500 losse fietsen van een waarschuwingssticker voorzien. Fietseigenaren werden via de sticker opgeroepen hun fiets in de stalling te parkeren of weg te halen. Een kleine honderd fietsen zijn vorige week geruimd en elders opgeslagen. De eigenaren van deze fietsen kunnen hun rijwiel terugkrijgen door de gemeente te bellen. Tegen betaling van 15 euro krijgen ze dan hun fiets terug bij het depot.

Bespaar jezelf de ergernis dat je fiets wordt weggehaald en parkeer hem in de rekken of in de stalling!

 

 

 

 

Zaterdag 23 november Sinterklaas in Naarden

Op zaterdagmiddag 23 november komt Sinterklaas aan in de Nieuwe Haven in Naarden.
​​​​​​​Zie voor meer informatie    Sinterklaas komt aan in Naarden

Komende zaterdag komt de Sint naar Naarden-Vesting. Bij de intocht worden vanwege de bijzondere omstandigheden (de aankomst na zonsondergang en de relatief smalle straten) altijd extra maatregelen genomen om de intocht soepel te laten verlopen. We zetten de maatregelen hieronder op een rij.

Grens aan aantal bezoekers in de haven

De Vesting is vanaf 16.00 uur alleen lopend of per fiets bereikbaar. Zodra het te druk begint te worden op de kade in de haven, verwijst de organisatie bezoekers die op dat moment de Vesting binnenkomen naar een andere plek in de stad. Zij kunnen alvast een mooie plek uitzoeken langs de route waar de Sint vanaf 18.00 uur met zijn gevolg passeert. Kom op de fiets of lopend!

Overige maatregelen

De toegangswegen tot de Vesting zijn van 16.00 tot 19.30 uur afgesloten voor autoverkeer. Tussen 14.00 en 20.00 uur moet de route van de Sint autovrij zijn. Dat geldt ook voor de Alexanderlaan, de Anna van Burenlaan en de Pastoorstraat, met het oog op de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Op een deel van de Kooltjesbuurt en op de Nieuwe Haven geldt een parkeerverbod vanaf vrijdag 23.00 uur tot zaterdag 22.00 uur.

Er zijn verkeersregelaars aanwezig om alles in goede banen te leiden. Wij rekenen erop dat u hun aanwijzingen respecteert en opvolgt. Dan wordt het zoals altijd een prachtige intocht.

Programma

  • Vanaf 16.30 uur start het feestelijke voorprogramma op het Arsenaal-terrein in Naarden
  • Rond 17.30 uur komt Sinterklaas met al zijn pieten aan in de Nieuwe Haven
  • Aansluitend rijdt Sint door de Vesting samen met alle basisscholen van Naarden en verschillende muziekverenigingen

Bijeenkomst 'Slimmer met geld' woensdag 27 november

Op woensdag 27 november is er in het gemeentehuis een bijeenkomst voor inwoners met een laag inkomen die moeite hebben om rond te komen.  

We vinden het als gemeente belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dat is soms best lastig als je een laag inkomen hebt. Het is elke maand weer een puzzel hoe je rondkomt en dan schieten extraatjes er vaak bij in. Het zorgt voor stress en soms ook eenzaamheid. Kent u iemand die hulp kan gebruiken met rondkomen? Of heeft u zelf moeite met rondkomen? U bent niet de enige! De bijeenkomst op 27 november is voor iedereen van 17 jaar en ouder die het een uitdaging vindt om rond te komen. U mag natuurlijk een familielid, vriend of vriendin, buurman of buurvrouw meenemen.

Inspiratie, informatie, hulp

Er is een informatief programma, waarbij allerlei organisaties* zich presenteren. Medewerkers van de organisaties geven u tips en u kunt ervaringen delen met anderen die met dezelfde uitdagingen te maken hebben. Er zijn workshops en er is informatie over de voorzieningen en regelingen die er in Gooise Meren zijn. U kunt speeddaten met een pensioenconsulent (neem uw laatste pensioenoverzicht mee!) en een CV-dokter (heeft u al een CV, neem deze dan mee). Ook kunt u gratis een professionele foto laten maken voor uw CV of Linkedin-profiel. We eten samen een heerlijke maaltijd en na afloop ontvangt u een ‘goodie-bag’.

Voor wie?

Iedereen van 17 jaar en ouder die het een uitdaging vindt om rond te komen is welkom. Kent u iemand die worstelt met rondkomen? Kom dan samen!

Aanmelden

Het is fijn als u zich vooraf aanmeldt, dan weten we op hoeveel personen we mogen rekenen. Alleen uw voornaam doorgeven is voldoende. Geef ook aan met hoeveel mensen u komt. Als u dieetwensen heeft kunt u die ook doorgeven. Stuur voor 22 november een e-mail naar: inclusie@gooisemeren.nl o.v.v. Slimmer met geld!

De bijeenkomst duurt van 16.00 tot 19.15 uur en vindt plaats in het gemeentehuis, Brinklaan 35 te Bussum. Deelname is gratis. Meer informatie? Stuur een e-mail naar inclusie@gooisemeren.nl.

 

 

 

28 november: Startbijeenkomst visie stationsgebied

Het gebied rond station Naarden-Bussum staat voor een ingrijpende transformatie. Doordat afgelopen zomer drie sporen zijn verwijderd, zijn er kansen om het gebied rond het station beter in te richten. We willen dit samen met inwoners en belanghebbenden oppakken. Die samenwerking is al in gang gezet met de ontwikkeling van een plan voor een entree aan de westzijde van het station (Slochterenlaan). Maar daarmee zijn we er nog lang niet. De gemeente wil het parkeren van fietsen beter faciliteren, de verbinding met het centrum versterken en kansen in beeld brengen waar het gaat om woningbouw, kantoorfaciliteiten en andere functies. Samen met belanghebbenden gaan we een integrale gebiedsvisie opstellen.

Op donderdagavond 28 november vindt de aftrap plaats met een openbare bijeenkomst in het gemeentehuis. Om 20.00 uur opent wethouder Jorrit Eijbersen de bijeenkomst. U kunt vanaf 19.30 uur binnenlopen. De gemeente stelt de inbreng en deelname van betrokkenen zeer op prijs. U kunt zich tijdens de avond aanmelden om deel te nemen aan het vervolgproces. Uit de stakeholders zal een kernteam worden gevormd, dat verder aan de slag gaat met de gebiedsvisie.

Bekijk video>>​​​​​​​

  

Inspiratieavond ‘Goed en veilig op weg’

De wereld van mobiliteit verandert snel: van de ‘eigen auto voor de deur’ naar zero emissie, zelfrijdende auto’s, elektrisch rijden, het delen van vervoermiddelen en Mobility as a Service (MaaS) waarbij het gebruik van het vervoermiddel belangrijker is dan het bezit. Wat kunnen, willen en moeten we met deze ontwikkelingen? Daar gaat het over op de inspiratieavond ‘Goed en veilig op weg, nu en in de toekomst’.

Datum, tijd en locatie 

Maandag 25 november, van 18:30 tot 22:00 uur, in de Witte Kerk, Kon. Wilhelminalaan 15, Naarden.

Aanmelden

Met het oog op een goede voorbereiding en een goed verloop van de avond willen wij graag
weten op hoeveel deelnemers wij kunnen rekenen. U kunt zich tot en met 21 november 2019   aanmelden​​​​​​​.  
Op de website gooisemeren.nl/goedenveiligopweg.vindt u meer informatie.

Bekijk  online magazine: Veilig op weg in Gooise Meren  
 

Bekijk:  video We maken het plan graag samen met u​​​​​​​. 

 

Wat is uw mening over verkeer en parkeren?

We maken een mobiliteitsplan om ervoor te zorgen dat Gooise Meren goed en veilig bereikbaar blijft. U kunt ons daarbij helpen. We zijn benieuwd naar uw mening over de huidige situatie. Het maakt niet uit of u lopend, per fiets, met de auto of met het openbaar vervoer deelneemt aan het verkeer. Ervaart u veel opstoppingen of overlast door verkeer? Vindt u dat het op bepaalde plekken veiliger moet? Is uw bestemming makkelijk bereikbaar of komt u onderweg of bij het eindpunt obstakels tegen? Kunt u in de buurt parkeren of vindt u het niet erg wat verder te lopen? 

Online enquête

Van 11 november tot 11 december 2019 kunt u via een online enquête op deze en andere vragen reageren.

Op de website gooisemeren.nl/goedenveiligopweg.vindt u meer informatie.

 

Doe mee met Gooi on Stage 2020

Net als afgelopen voorjaar organiseert Gooi On Stage in het voorjaar van 2020 twee dagen waarop honderden VMBO-leerlingen in aanraking worden gebracht met beroepen in onze regio. Deze succesvolle formule wordt ook op andere plekken in Nederland toegepast. De organisatoren in onze regio zijn weer op zoek naar ondernemers en instellingen die het leuk vinden om de leerlingen een korte blik in de praktijk van hun beroep te geven. De leerlingen zitten op VMBO-scholen in onze regio, onder andere op het Wellantcollege (Naarden), De Fontein (Bussum), de Vitus Mavo (Naarden), het Casparus College en Vechtstede College (beide Weesp).

Wat houdt meedoen in?

Tijdens het Beroepenfeest op donderdag 19 maart in de Grote Kerk van Naarden houdt u korte gesprekken met leerlingen die geïnteresseerd zijn in uw beroep.

Op de Doe Dag op donderdag 2 april ontvangt u de leerlingen die er nog meer over willen weten op uw werkplek. U laat hen daar zien wat het werk concreet inhoudt. De leerlingen moeten een goed beeld krijgen van het beroep. Het mooist is wanneer zij aan de hand van een opdracht echt even kunnen ervaren wat het vak inhoudt.

Wat krijgt u ervoor terug?

Het geeft enorm veel voldoening om jonge leerlingen te helpen in hun oriëntatie op beroepen. En in sectoren waarin het momenteel moeilijk is om voldoende personeel te vinden, is het een mooie manier om jongeren voor uw vak te interesseren.

Neemt u de uitnodiging aan?

Aanmelden of meer informatie vragen kan via een mailtje naar: mail@hetgooionstage.nl t.a.v. projectleiders Eleonore de Vette en Kyra van Opijnen. Zie ook de website gooionstage.nl​​​​​​​.

Gemeente kapt risicovolle bomen

Bomen die eigendom zijn van de gemeente laten we inspecteren door een gecertificeerd bedrijf. Dit is de zogeheten Boom Veiligheid Controle. Ieder jaar wordt een deel van Gooise Meren geïnspecteerd. Uit deze inspectie blijkt onder andere welke bomen een zodanig risico vormen voor omwonenden en/of weggebruikers dat ze verwijderd moeten worden. Dan worden ze gemerkt met een geel kruis.

Een aantal van deze bomen is ‘vergunningplichtig. Dat  dat voorafgaande aan de kap eerst een vergunning moet worden aangevraagd en verleend. In de tweede helft van november start de gemeente met het kappen van bomen waarvoor geen vergunning nodig is.

De rooilijsten van zowel de vergunningplichtige als niet-vergunningplichtige bomen treft u aan op onze website: gooisemeren.nl/kaplijst.​​​​​​​ 

'Attentie-bomen’

Er zijn ook bomen die gebreken vertonen maar nog geen risico vormen. Deze bomen krijgen wel speciale attentie en worden jaarlijks gecontroleerd. Het is mogelijk dat de boom er overheen groeit of dat door andere maatregelen het risico kan worden voorkomen.

In wijken waar geen Boom Veiligheid Controle is uitgevoerd, inventariseren onze eigen medewerkers welke bomen dood zijn of zich in slechte staat bevinden.

Herplant

Bij de meeste bomen die worden verwijderd volgt herplant. Enkele bomen worden niet herplant. Bijvoorbeeld wanneer een nieuwe boom vanwege gebrek aan ruimte geen goede kans heeft om te groeien.

De bomenrooilijsten vindt u op gooisemeren.nl/kaplijst​​​​​​​.​​​​​​​ 

 

 

Orange the world

Op maandag 25 november is de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Van die dag tot 10 december wordt wereldwijd actie gevoerd. In heel onze regio worden diverse markante gebouwen zoals kerken, zwembaden, gemeentehuizen en forten in deze periode oranje uitgelicht. Daarmee vragen we aandacht voor het geweld tegen vrouwen in heel de wereld maar ook in onze eigen regio. Jaarlijks worden hier naar schatting ruim 2000 vrouwen slachtoffer van ernstig fysiek of seksueel geweld in huiselijke kring.

Steun de strijd. Ga naar orangetheworld.nl​​​​​​​ en ontdek wat jij kan doen.

Oranje verlichte gebouwen in Gooise Meren

In Gooise Meren zijn vijf gebouwen 16 dagen lang oranje: de Grote Kerk van Naarden, Fort C (Muizenfort) in Muiden, sportcentrum de Zandzee in Bussum, De Lunet in Naarden en Kerk aan Zee in Muiderberg. Het Muiderslot is op 25 november oranje uitgelicht.

Info: gooisemeren.nl/iedereendoetmee​​​​​​​

Vragen: inclusie@gooisemeren.nl.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden