Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Nieuwsbrief Gooise Meren 21 februari 2020

Week van de Leefomgeving 

Vorige week was het de Week van de Leefomgeving. Wethouders en medewerkers van de gemeente Gooise Meren gingen over uiteenlopende onderwerpen in gesprek met ondernemers, inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld was er een themabijeenkomst over de vraag hoe we in Gooise Meren de grote rijkdom en variëteit aan historisch en cultureel erfgoed het beste kunnen behouden.


Het was in feite een opstapje naar het opstellen van een Omgevingsvisie. Elke gemeente stelt zo’n visie op. Met de Omgevingsvisie kunnen gemeenten richting geven aan ruimtelijke plannen. De Omgevingsvisie vormt een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Deze wet gaat volgend jaar in.
De Omgevingswet komt in de plaats van allerlei bestaande wetten en regels op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Doel is om het voor ondernemers, inwoners en organisaties makkelijker te maken om ruimtelijke plannen te realiseren. Minder regels en kortere procedures. Ook krijgen gemeenten meer bevoegdheden om op hun eigen grondgebied zaken te realiseren. Dat is onder andere nodig voor de energietransitie. Maar ook om een goede balans te houden tussen natuur, infrastructuur en economische ontwikkeling. 
 

 

Belastingaanslag 2020 binnenkort bij u in de bus

Inwoners van Gooise Meren ontvangen in de week van 22 t/m 29 februari de gemeentelijke belastingaanslag / WOZ-beschikking 2020. De belastingaanslag bestaat uit de onroerende of roerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de reclamebelasting en het grafrecht. Alleen de belastingen die voor u gelden, vindt u terug op het biljet.

Berichtenbox

Heeft u zich aangemeld bij de Berichtenbox van mijnoverheid.nl, dan ontvangt u de aanslag alleen digitaal. Houd dus uw e-mailbox goed in de gaten. Of download de Berichtenbox app via de AppStore of Google Play. Dan ontvangt u een melding bij nieuwe post. Twijfelt u of u zich heeft aangemeld voor de Berichtenbox? Neem dan contact op via de website MijnOverheid.n​​​​​​​l​​​​​​​ of telefonisch 088 12 36 500.

Regel het online

Via gooisemeren.nl/belastingen kunt u veel zaken zelf regelen:
•    Uw aanslagbiljet bekijken
•    Taxatieverslag van uw woning bekijken
•    Automatische incasso aan- en afmelden
•    Uw rekeninggegevens wijzigen
•    Bezwaar maken

Hoe kan ik automatisch in gedeelten betalen?

U kunt het aanslagbedrag 2020 in 8 delen automatisch van uw bankrekening laten afschrijven. Dit heet automatische incasso. Hiervoor machtigt u de gemeente via gooisemeren.nl/belastingen.
Doe dit binnen 2 weken na dagtekening van de aanslag. Of gebruik hiervoor de QR-code die op de voorzijde van het aanslagbiljet staat.


Bekijk uw taxatieverslag 

Op uw taxatieverslag kunt u zien hoe de WOZ-waarde is bepaald. U vindt dit verslag op gooisemeren.nl/belastingen; log in met DigiD. De WOZ-waarden van woningen bij u in de buurt kunt u inzien via wozwaardeloket.nl.
Bel de taxateur

Heeft u vragen over uw WOZ-waarde, bel dan met onze taxateur: 035 207 00 00. Hij gaat graag met u in gesprek of komt eventueel bij u langs. Mocht blijken dat de WOZ-waarde niet correct is vastgesteld, dan past de gemeente de waarde aan. 

Bezwaar maken 

Als u het niet eens bent met de WOZ-beschikking of aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Dit kan heel makkelijk via onze website. Ga hiervoor naar gooisemeren.nl/belastingen en kies Belastingzaken regelen Dit moet binnen 6 weken na de dagtekening die op het aanslagbiljet staat. Als u bezwaar maakt, moet u  toch eerst betalen. Als uw bezwaar terecht blijkt, betaalt de gemeente het teveel betaalde bedrag terug.

OZB-bedrag blijft gemiddeld gelijk

De onroerende zaakbelasting die u als woningeigenaar voor 2020 moet betalen is gebaseerd op de WOZ-waarde van uw woning. Hierbij geldt als peildatum 1 januari 2019. Ten opzichte van een jaar eerder is de waarde van de woningen in Gooise Meren gemiddeld met 11,5% gestegen. Daar staat een verlaging van de OZB-tarieven tegenover. Gemiddeld betalen de inwoners ongeveer evenveel OZB als vorig jaar. Mocht de waardestijging van uw woning boven het gemiddelde liggen dan gaat dat laatste voor u niet op. 

 

22 februari: carnavalsoptocht in Naarden

Aanstaande zaterdagmiddag vindt in Naarden de jaarlijkse carnavalsoptocht plaats. De Naardense Vestingnarren en de Bussumse Erwtenschieters trekken broederlijk en zusterlijk samen op. 

De optocht start om elf minuten over één en gaat vanaf de wijk Tuindorp Keverdijk via een omweg naar Naarden-Vesting. Daar overhandigt burgemeester Han ter Heegde de sleutel van de stad Naarden aan Prins Ravel en Prinses Cheryl. 
Tijdens de tocht is de route afgesloten voor verkeer.

Route

De route is als volgt: Kruising Amsterdamsestraatweg / Meerstraat, Vaartweg, Churchillstraat, E. de Bruijnstraat, Anna Meursstraat, Keverdijk, Burg. J. Visserlaan, Kon. Wilhelminalaan, Burg. Van Wettumweg, Westwalstraat, Burg. Wesselingplein, Cattenhagestraat, Marktstraat, Adriaan Dortmansplein.

 

 

Praat mee over verkeer en parkeren  

Onder de titel ‘Goed en veilig op weg’ werken we aan een visie op mobiliteit en parkeren. We maken keuzes voor de gemeente als geheel en per woonkern. Dat doen we graag samen met ú. Heeft u een mening over verkeer, verkeersveiligheid en parkeren? Kom dan naar de bijeenkomst in uw woonkern. Alle bijeenkomsten duren van 19.30 tot 21.30 uur. 


-    Muiden: 24 februari, De Kazerne, Kazernestraat 10
-    Bussum: 25 februari, gemeentehuis, Brinklaan 35
-    Muiderberg: 2 maart, De Rijver, Nienhuis Ruyskade 25 
-    Naarden: 3 maart, Stadhuis, Marktstraat 22

 Onderwerpen tijdens de bijeenkomsten

-    Doorgaand verkeer in Muiderberg niet weer door de woonwijk!
-    Meer ruimte voor voetgangers en fietsers in Naarden. Parkeren aan rand Vesting, wat betekent dat?
-    Muiden autoluw: alleen parkeren buiten de vesting en verkeerscirculatie aanpassen?
-    Aanpassing verkeerscirculatie in centrum Bussum om aan te sluiten bij wensen van nu.
-    In woonwijken wordt vaak te hard gereden. Hoe kunnen we dit aanpakken? 

    
Aanmelden

We willen graag vooraf weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. U kunt zich aanmelden via  gooisemeren.nl/goedenveiligopweg.
 

Meedenken over toekomst Diemerscheg  

Tot half maart 2020 kunt u meedoen aan een enquête over het buitengebied de Diemerscheg. De Diemerscheg bestaat uit kleine en grotere groene gebieden die verspreid liggen over de regio Diemen, Weesp en Muiden. 


De gemeenten Diemen, Weesp, Amsterdam en Gooise Meren maken samen met Staatsbosbeheer en Groengebied een plan om het gebied klaar te maken voor de toekomst. Er komen in de directe omgeving van de Diemerscheg veel nieuwe inwoners bij. Meer mensen zullen de Diemerscheg gaan gebruiken als een plek om tot rust te komen, te sporten of van de natuur te genieten. De gebieden moeten straks met elkaar een groene verbindingszone vormen.  

fitheidstest voor senioren

In Gooise Meren kunnen inwoners van 67 jaar en ouder in maart hun fitheid en vitaliteit laten testen. Dit gebeurt onder deskundige leiding van buurtsportcoaches, fysiotherapeuten, diëtisten en andere professionals. Zij testen uw fitheid, balans en kracht. Ook wordt uw bloeddruk, bloedsuiker en cholesterol gemeten. Daarna bespreekt een buurtsportcoach met u welke sport- en beweegmogelijkheden aansluiten bij uw wensen. 

    Muiden: zaterdag 14 maart, tussen 11.00 en 1600 uur, in De Kazerne, Kazernestraat 10.  
-    Naarden: zondag 22 maart, tussen 11.00 en 16.00 uur, in gymzaal De Kroon, Meerstraat 88.
-    Bussum: zaterdag 28 maart, tussen 11.00 en 16.00 uur, in de gymzaal aan de Kwartellaan 2A.


U kunt zich aanmelden via de website gooisemerenbeweegt.nl 

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden