Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Nieuwsbrief Gooise Meren 19 december 2019

U bent van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie

U bent van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie op maandagavond 6 januari in het gemeentehuis te Bussum. Om 19.30 uur gaan de deuren open. Inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kunnen met het college en de gemeenteraad het glas heffen op het nieuwe jaar. Na de nieuwjaarstoespraak reikt de burgemeester de Vrijwilligersprijzen uit. 

Het officiële deel begint om 20.00 uur. Burgemeester Han ter Heegde kijkt in zijn nieuwsjaarspeech terug op 2019 en blikt vooruit op het nieuwe jaar. Dankzij de aanwezigheid van een gebarentolk is de toespraak te volgen voor inwoners die doof zijn en thuis zijn in de gebarentaal.

Na zijn nieuwjaarstoespraak reikt de burgemeester het Naardens Compliment en de Bussumse Kleine Johannes uit. De twee andere vrijwilligersprijzen (Muiderbergse Echo en de Muider Roemer) worden uitgereikt tijdens de nieuwjaarsrecepties van de Dorpsraad Muiderberg (9 januari) en de Stadsraad Muiden (18 januari).

Na het officiële deel is er volop gelegenheid om in een ontspannen sfeer met elkaar te praten.

Vanwege de afbouw van ‘Bussum op IJs’ is het parkeerterrein bij het gemeentehuis op deze avond nog niet beschikbaar.

 

 

 

Bijeenkomsten over regionale energiestrategie in januari 

Ons land bereidt zich voor op de overgang naar een klimaatneutrale manier van produceren, wonen en consumeren. Als tussenstap moet de uitstoot van CO2 in 2030 zijn gehalveerd. Nederland is opgedeeld in dertig Energieregio’s. Om inzichtelijk te krijgen waar kansen liggen voor de opwerk van zon- en windenergie stellen alle regio’s een Regionale Energiestrategie (RES) op. De RES komt tot stand in samenwerking tussen overheden, inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven.

Gooise Meren behoort met 28 andere gemeenten tot de Energieregio Noord-Holland Zuid. Binnen de deelregio Gooi en Vecht onderzoeken we hoe en waar we duurzame energie kunnen opwekken. Per gemeente vinden bijeenkomsten plaats om de inwoners hierbij te betrekken.

RES panel Gooise Meren

Gooise Meren wil de inzichten van inwoners graag meenemen in de ontwikkeling van de RES 1.0 die in 2021 klaar moet zijn. Daartoe brengen we vertegenwoordigers van diverse groepen samen in het RES panel GM. Het panel denkt mee over de mogelijkheden van het duurzaam opwekken van energie in onze gemeente. Er zijn drie mogelijke toekomstbeelden ontworpen voor onze gemeente. Deze scenario’s zijn gemaakt door experts en vertegenwoordigers van overheden en andere partners. Ze hebben daarbij onder andere gekeken naar het huidige energiegebruik, het verwachte energiegebruik tot aan 2030, de mogelijkheden voor het opwekken van elektriciteit en de ruimtelijke kansen en beperkingen.

Bijeenkomsten op 9 en 20 januari

Omdat het om een omvangrijk en complex onderwerp gaat, zijn er twee bijeenkomsten: op donderdagavond 9 januari en op maandagavond 20 januari. Beide bijeenkomsten vinden plaats in het gemeentehuis aan de Brinklaan en beginnen om 19.30 uur. Tijdens de eerste bijeenkomst presenteren we de toekomstbeelden. Tijdens de tweede bijeenkomst gaan we met u over de toekomstbeelden in gesprek.

Aanmelden

Het is noodzakelijk dat u op beide data aanwezig bent. Meld u zich aan vóór 24 december 2019 door een e-mail te sturen naar: energiestrategie@gooisemeren.nl​​​​​​​. Er is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar.

Zie voor meer informatie over de RES de website regionale-energiestrategie.nl en het filmpje op youtu.be/dy0rRvt3dZY​​​​​​​.

 

 

Landmetingen in Gooise Meren

In de komende weken worden in opdracht van de gemeente landmetingen uitgevoerd bij panden. Het gaat om nieuwe panden en om panden waarbij aan de buitenkant iets is verbouwd of aangebouwd (bijvoorbeeld een serre). De metingen zijn nodig voor de actualisering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

De BGT is een gedetailleerde digitale kaart waarop gegevens over gebouwen en infrastructuur staan afgebeeld. Deze kaart wordt gebruikt door het Kadaster, gemeenten, waterschappen, provincies, ProRail, KPN en de nutsbedrijven (elektriciteit, gas, water en CAI).

In de BAG zijn gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland verzameld. Het Kadaster stelt deze gegevens beschikbaar aan overheden, bedrijven, instellingen en burgers.

Alle metingen vinden buiten plaats

De metingen worden gedaan door medewerkers van ingenieursbureau FACTO GEO. Om te kunnen meten, hoeven zij nooit een pand binnen te gaan, maar het kan wel nodig zijn om privéterrein te betreden. Zij zullen dan wel eerst aanbellen en om toestemming vragen. Uiteraard moeten zij zich kunnen legitimeren.

 

 

Sporten in de kerstvakantie

Op vrijdag 3 januari vindt in sportcentrum De Zandzee te Bussum een sportmix plaats voor de jeugd van 6 tot en met 12 jaar. Het duurt van 9.30 tot 14.00 uur. Er is onder andere een clinic volleybal, judo en levend Fortnite! Verder ook een workshop Fruitmania, mede mogelijk gemaakt door de JOGG-regisseur (‘Jongeren op gezond gewicht’).

De organisatie is in handen van Team Gooise Meren Beweegt, in samenwerking met Versa Welzijn, Judoschool van der Hoek en Keizer Otto Trivolley. 

Deelname is €5,50 per kind. Met het ticket kan uw kind tevens in De Zandzee een keer zwemmen in januari of februari. Het aantal kinderen dat maximaal deel kan nemen is 70. Aanmelden kan nu al door een e-mail te sturen aan buurtsportcoach Patrick Compter: p.compter@buurtsportcoachgooisemeren.nl o.v.v. naam en leeftijd. Kijk voor meer informatie op de website gooisemerenbeweegt.nl.

 

 

Openingstijden gemeentehuis rond de feestdagen

Op dinsdag 24 december sluiten we om 16.00 uur.

Op 25, 26 en 27 december 2019 en 1 januari 2020 is het gemeentehuis dicht. U kunt ons op deze dagen ook niet bellen.

Op dinsdag 31 december sluiten we om 13.00 uur.

Aangifte geboorte tijdens de feestdagen

Informatie over de aangifte van kinderen die tijdens de feestdagen worden geboren, kunt u vinden op gooisemeren.nl/geboorte. Klik op aangifte geboorte.

Markt Bussum op 24 december

De wekelijkse markt op het Bussumse Wilhelminaplantsoen vindt normaal gesproken plaats op de donderdag. Vanwege de kerstdagen vindt de markt volgende week plaats op dinsdag 24 december.

 

 

Afvalinzameling rond kerst

Op dinsdag 24 december en dinsdag 31 december sluiten de scheidingsstations in Hilversum, Bussum, Huizen en Weesp om 15.00 uur. Op 25 en 26 december zijn de stations dicht. Op 27, 28 en 30 december gelden de gebruikelijke openingstijden.

De inzameling aan huis die normaal gesproken op woensdag plaatsvindt, wordt gedaan op dinsdag 24 december, dus een dag eerder. De inzameling die normaal gesproken op donderdag plaatsvindt, wordt gedaan op vrijdag 27 december, dus een dag later. Op die dinsdag en vrijdag haalt de GAD bij meer woningen afval op dan normaal. Hierdoor komt de wagen mogelijk later bij u langs dan u gewend bent. Dit kan uitlopen tot 21.00 uur.

 

 

 

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden