Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Nieuwsbrief Gooise Meren 14 november 2019

Werkzaamheden Rijksweg afgerond

In de afgelopen periode is keihard gewerkt aan de afronding van een aantal ruimtelijke projecten op en in de directe omgeving van Rijksweg Naarden. Ter bevordering van de veiligheid zijn op de Rijksweg een rotonde en een oversteek voor fietsers en wandelaars aangelegd. Onder de weg door zijn twee faunapassages aangelegd voor kleine dieren als de ringslang en de heikikker. Zo wordt hun leefgebied vergroot en kunnen zij zich veilig bewegen tussen het Naardermeergebied en de weilanden aan de andere kant van de Rijksweg. Verder is een wandelpad aangelegd van de Vesting naar de Rijksweg. Wandelaars kunnen nu via een mooie route van de Vesting naar Stadzigt lopen.

Feestelijke opening

Afgelopen vrijdag was Stadzigt de startlocatie van de feestelijke opening van al deze projecten, in het bijzijn van vertegenwoordigers van alle organisaties en ondernemers die aan de realisering hebben bijgedragen, waaronder de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Regio Gooi en Vechtstreek, Dura Vermeer, Van Kessel Bouw, platform Wmo en buurtplatform KTV. Wethouder Jorrit Eijbersen benadrukte in zijn welkomstwoord dat de projecten zonder de inzet van allen niet zo’n mooi resultaat hadden opgeleverd. Ook wees hij erop dat met deze projecten heel uiteenlopende doelen zijn gecombineerd: verbetering van de verkeersveiligheid en versterking van de recreatieve en natuurwaarde van het gebied rond de Rijksweg.

Antieke stoomwals

Na de toespraak van de wethouder en een presentatie in vogelvlucht van de werkzaamheden in de afgelopen weken, begaf het gezelschap zich naar de nieuwe oversteek en het nieuwe wandelpad. Om de opening op te luisteren was een historische stoomwals ingehuurd. Barbara Boudewijnse, wethouder duurzaamheid, nam plaats achter het stuur. De overige vertegenwoordigers van gemeente, provincie en Regio Gooi en Vechtstreek namen plaats in de kar achter de wals. Samen knipten zij bij het nieuwe wandelpad een lint door. 
 

Bewoners kunnen reageren op SPvE BORgronden  

De particuliere eigenaren van de Naardense nieuwbouwlocatie BORgronden hebben onlangs een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) opgesteld. Het SPvE beschrijft de ruimtelijke uitgangspunten voor de te bouwen nieuwe wijk. Tot en met 20 december bestaat de mogelijkheid op het SPvE een inspraakreactie in te dienen. 
Het SPvE is in te zien op onze website gooisemeren.nl/borgronden. Inspraakreacties kunnen worden gemaild naar borgronden@gooisemeren.n​​​​​​​l. 

Informatiemarkt donderdagavond 21 november

Om inwoners te helpen zich een goed beeld te vormen van het SPvE, organiseert de gemeente een informatiemarkt. Deze vindt plaats op donderdagavond 21 november in het gemeentehuis te Bussum. U kunt tussen 19.00 en 21.30 uur binnenlopen. Er staan panelen met informatie over verschillende onderwerpen van het SPvE. Onze beleidsmedewerkers zijn aanwezig om toelichtingen te geven en vragen te beantwoorden. De omwonenden zijn per brief voor deze informatiemarkt uitgenodigd. In de brief wordt ook gewezen op het spreekuur waar men terecht kan wanneer men over het SPvE vragen heeft die via het lezen van het SPvE en/of het bezoek aan de markt nog niet zijn beantwoord. 

Hoe gaat het daarna verder?  

De inspraakreacties kunnen voor het college van burgemeester en wethouders aanleiding zijn om het SPvE op onderdelen aan te passen. Het SPvE wordt door het college ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Bijeenkomst 'Slimmer met geld' woensdag 27 november

Op woensdag 27 november is er in het gemeentehuis een bijeenkomst voor inwoners met een laag inkomen die moeite hebben om rond te komen.  

We vinden het als gemeente belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dat is soms best lastig als je een laag inkomen hebt. Het is elke maand weer een puzzel hoe je rondkomt en dan schieten extraatjes er vaak bij in. Het zorgt voor stress en soms ook eenzaamheid. Kent u iemand die hulp kan gebruiken met rondkomen? Of heeft u zelf moeite met rondkomen? U bent niet de enige! De bijeenkomst op 27 november is voor iedereen van 17 jaar en ouder die het een uitdaging vindt om rond te komen. U mag natuurlijk een familielid, vriend of vriendin, buurman of buurvrouw meenemen.

Inspiratie, informatie, hulp

Er is een informatief programma, waarbij allerlei organisaties* zich presenteren. Medewerkers van de organisaties geven u tips en u kunt ervaringen delen met anderen die met dezelfde uitdagingen te maken hebben. Er zijn workshops en er is informatie over de voorzieningen en regelingen die er in Gooise Meren zijn. U kunt speeddaten met een pensioenconsulent (neem uw laatste pensioenoverzicht mee!) en een CV-dokter (heeft u al een CV, neem deze dan mee). Ook kunt u gratis een professionele foto laten maken voor uw CV of Linkedin-profiel. We eten samen een heerlijke maaltijd en na afloop ontvangt u een ‘goodie-bag’.
De bijeenkomst duurt van 16.00 tot 19.15 uur en vindt plaats in het gemeentehuis, Brinklaan 35 te Bussum. Deelname is gratis. Meer informatie? Stuur een e-mail naar inclusie@gooisemeren.nl.

 

Filmavond 18 november ‘Sorry we missed you’.

Dit najaar brengen we samen met Filmhuis Bussum drie films over meedoen. De tweede film in deze reeks wordt vertoond op maandagavond 18 november en heet ‘Sorry we missed you’. Dit is de nieuwe film van tweevoudig Gouden Palm winnaar Ken Loach. De film vertelt een eerlijk en ontroerend verhaal over een gezin dat zich staande probeert te houden in het ... hedendaagse Engeland. Na de film is er een gesprek over de uitdagingen van rondkomen met weinig geld en de voorzieningen die er in de gemeente zijn.
De film wordt vertoond in Filmhuis Bussum en begint om 19.45 uur.

Voorzieningen voor slechthorenden

De film is Engelstalig met Nederlandse ondertiteling. Er is gehoorondersteuning voor slechthorenden. Bij het nagesprek is een gebarentolk aanwezig.

Kaartjes voor inwoners met een laag inkomen

​​​​Er zijn nog een paar gratis kaartjes beschikbaar voor inwoners die moeten rondkomen met weinig geld. Wil jij deze film graag zien? Ken je iemand die graag mee wil en ervaring heeft met de uitdagingen van leven met een laag inkomen? Stuur dan een email naar: inclusie@gooisemeren.nl.

 

Inspiratieavond ‘Goed en veilig op weg’

De wereld van mobiliteit verandert snel: van de ‘eigen auto voor de deur’ naar zero emissie, zelfrijdende auto’s, elektrisch rijden, het delen van vervoermiddelen en Mobility as a Service (MaaS) waarbij het gebruik van het vervoermiddel belangrijker is dan het bezit. Wat kunnen, willen en moeten we met deze ontwikkelingen? Daar gaat het over op de inspiratieavond ‘Goed en veilig op weg, nu en in de toekomst’.

Datum, tijd en locatie 

Maandag 25 november, van 18:30 tot 22:00 uur, in de Witte Kerk, Kon. Wilhelminalaan 15, Naarden.

Aanmelden

Met het oog op een goede voorbereiding en een goed verloop van de avond willen wij graag
weten op hoeveel deelnemers wij kunnen rekenen. U kunt zich tot en met 21 november 2019   aanmelden​​​​​​​.  
Op de website gooisemeren.nl/goedenveiligopweg.vindt u meer informatie.

Bekijk  online magazine: Veilig op weg in Gooise Meren  
 

Bekijk:  video We maken het plan graag samen met u​​​​​​​. 

 

Wat is uw mening over verkeer en parkeren?

We maken een mobiliteitsplan om ervoor te zorgen dat Gooise Meren goed en veilig bereikbaar blijft. U kunt ons daarbij helpen. We zijn benieuwd naar uw mening over de huidige situatie. Het maakt niet uit of u lopend, per fiets, met de auto of met het openbaar vervoer deelneemt aan het verkeer. Ervaart u veel opstoppingen of overlast door verkeer? Vindt u dat het op bepaalde plekken veiliger moet? Is uw bestemming makkelijk bereikbaar of komt u onderweg of bij het eindpunt obstakels tegen? Kunt u in de buurt parkeren of vindt u het niet erg wat verder te lopen? 

Online enquête

Van 11 november tot 11 december 2019 kunt u via een online enquête op deze en andere vragen reageren.

Op de website gooisemeren.nl/goedenveiligopweg.vindt u meer informatie.

 

Bijeenkomst over stationsgebied 28 november

Het gebied rond station Naarden-Bussum staat voor een ingrijpende transformatie. Doordat afgelopen zomer drie sporen zijn verwijderd, zijn er kansen om het gebied rond het station beter in te richten. We willen dit samen met inwoners en belanghebbenden oppakken. Die samenwerking is al in gang gezet met de ontwikkeling van een plan voor een entree aan de westzijde van het station (Slochterenlaan). Maar daarmee zijn we er nog lang niet. De gemeente wil het parkeren van fietsen beter faciliteren, de verbinding met het centrum versterken en kansen in beeld brengen waar het gaat om woningbouw, kantoorfaciliteiten en andere functies. Samen met belanghebbenden gaan we een integrale gebiedsvisie opstellen.

Op donderdagavond 28 november vindt de aftrap plaats met een openbare bijeenkomst in het gemeentehuis. Om 20.00 uur opent wethouder Jorrit Eijbersen de bijeenkomst. U kunt vanaf 19.30 uur binnenlopen. De gemeente stelt de inbreng en deelname van betrokkenen zeer op prijs. U kunt zich tijdens de avond aanmelden om deel te nemen aan het vervolgproces. Uit de stakeholders zal een kernteam worden gevormd, dat verder aan de slag gaat met de gebiedsvisie.

Bekijk video>>​​​​​​​

  

Avond over Energiebesparing in Muiden en Muiderberg 19 november

Op dinsdagavond 19 november vindt voor de inwoners van Muiden en Muiderberg een themabijeenkomst plaats over energiebesparing in woningen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door WattNu, Duurzaam Bouwloket en de gemeente Gooise Meren.

Duurzaam Bouwloket heeft een analyse gemaakt van het type huizen in Muiden en Muiderberg en de geselecteerde isolatieproducten sluiten daarop aan. Ook krijgt u inzicht in de beschikbare subsidies en financieringsmogelijkheden. En u komt te weten welke oplossing voor u het beste is. Onze energiecoaches zijn aanwezig om u persoonlijk te adviseren. 

De bijeenkomst vindt plaats in De Rijver, Nienhuis Ruyskade 26 in Muiderberg. Inloop vanaf 20.00 uur, om 20.15 beginnen we. Verwachte eindtijd is 22.00 uur. U kunt zich aanmelden via de website wattnu.org/aanmelden/aanmelding-informatiebijeenkomst. Let op dat u daarbij "Thema-avond isolatie Muiden-Muiderberg – 19 november" selecteert.

Parkeervergunning 2020

Heeft u uw parkeervergunning 2020 nog niet verlengd? Doe dit voor 1 december,  dan heeft u uw vergunning voor 1 januari 2020 in huis.

Intochten Sinterklaas Gooise Meren

Hij komt, hij komt.... die lieve goede Sint. Eind november brengt Sinterklaas een bezoek aan alle kinderen in Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg.

Bussum

Op zondag 17 november komt Sinterklaas rond 13.00 uur aan in Bussum bij het podium aan het Wilhelminaplantsoen. Zie voor meer informatie Sinterklaas komt naar Bussum​​​​​​​

Programma

 • Om 12.30 uur start het voorprogramma op het podium aan het Wilhelminaplantsoen in Bussum. Met liedjes en dansjes wordt toegewerkt naar het moment dat Sinterklaas komt
 • Rond 13.00 uur komt Sinterklaas aan op het Wilhelminaplantsoen. Hij wordt dan welkom geheten door onze burgemeester Han ter Heegde
 • Om 14.30 uur stapt Sinterklaas op het paard en volgt een korte rit door het centrum naar het podium op het Julianaplein. Hier kunnen kinderen Sinterklaas ontmoeten
 • Om 16.00 uur is het einde van het feest. Sinterklaas vertrekt met zijn pieten

Muiden

Op zondagmiddag 17 november komt Sinterklaas aan in Muiden. Zie voor meer informatie Sinterklaas komt naar Muiden

Programma

 • Rond 13.45 uur komt Sinterklaas aan bij de Sluis in Muiden. Burgemeester Han ter Heegde wacht hem op samen met alle kinderen en met muziekvereniging Crescendo
 • Om 14.15 uur start de rondrit door Muiden. Er is een mooie verkleedoptocht
 • Rond 15.00 uur komt Sinterklaas aan bij de Kazerne. Hier kunnen kinderen hem een handje geven
 • Rond 16.00 uur is het einde van het feest. Sinterklaas vertrekt dan weer met zijn pieten

Muiderberg

Op zaterdag 23 november brengt Sinterklaas een bezoek aan Muiderberg. Vanaf 13.30 uur kunnen alle kinderen zich verzamelen bij de muziektent op de Brink.

Wil je meer weten over het programma deze middag? Kijk dan op de Facebookpagina van Stichting Muiderbergse Feesten

Naarden

Op zaterdagmiddag 23 november komt Sinterklaas aan in de Nieuwe Haven in Naarden. Zie voor meer informatie Sinterklaas komt aan in Naarden

Programma

 • Vanaf 16.30 uur start het feestelijke voorprogramma op het Arsenaal-terrein in Naarden
 • Rond 17.30 uur komt Sinterklaas met al zijn pieten aan in de Nieuwe Haven
 • Aansluitend rijdt Sint door de Vesting samen met alle basisscholen van Naarden en verschillende muziekverenigingen

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden