Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Nieuwsbrief Gooise Meren 12 september 2019

Open Monumentendag in Gooise Meren

Komend weekend wordt in heel Nederland Open Monumentendag gevierd. Het landelijke thema is dit jaar ‘Plekken van plezier’. Er zijn weer heel veel activiteiten en bezoekers kunnen een kijkje nemen in tal van historische gebouwen. Meestal gratis en in veel gevallen met een rondleiding door een gids. Ook in Naarden, Muiden en Bussum valt weer veel te beleven. 

Naarden

De officiële opening vindt plaats op zondag 15 september 12.00 uur. Burgemeester Han ter Heegde onthult een kanon bij het Nederlands Vestingmuseum. ’s Middags verwacht het museum hoog bezoek van Duke of Wellington, held van de slag bij Waterloo in 1815. Hij wordt begeleid door soldaten van het toenmalige Britse leger. In en bij de haven kunt u historische schepen en historische auto’s bekijken en kennismaken met oude ambachten. In de Marktstraat zijn er oudhollandse kinderspelen en muzikale optredens. De toren van de Grote Kerk is open en om 14.00 uur treedt in de kerk het Amsterdams Jeugdorkest op. In cultureel centrum deMess wordt ’s middags drie keer een cabaretprogramma opgevoerd. Er zijn rondleidingen op Bastion Oranje en op Bastion Nieuw Molen kan Vestingbrouwerij Comenius bezocht worden. 
Zie voor het complete programma de website openmonumentendagnaarden.nl

Bussum

Zoals gebruikelijk wordt het programma in Bussum verzorgd door de Historische Kring Bussum.  In het Concordiagebouw aan de Graaf Wichmanlaan 46 vinden op 14 en 15 september allerlei activiteiten plaats. 
Unieke filmbeelden, muziek, korte lezingen, ouderwetse kinderspelen, expositie met foto's van feesten, kermis, bioscoop en zwembaden. En zondagmiddag kunt u mee op een rondtoer van drie kwartier in een open cabriobus langs Bussumse ‘Plekken van Plezier'. Start vanaf gebouw Concordia: elk uur van 12.00 t/m 16.00 uur.
Verder kunt u zaterdagmiddag tussen 12.00 en 16.00 uur een bezoek brengen aan de Majella Kapel (Iepenlaan 26), de RK Mariakerk (Brinklaan 40), de Spieghelkerk (Nieuwe ’s Gravelandseweg 34) en de Algemene Begraafplaats aan de Nieuwe Hilversumseweg. 
Zie ook de website historischekringbussum.nl​​​​​​​. 

Muiden en Muiderberg

Hier verzorgt de Historische Kring Stad Muiden het programma, dat plaatsvindt op zaterdag 14 september. In Muiderberg kunt u Molen de Onrust aan de Boezemkade 1 bezoeken. 
In Muiden houdt Tuinvereniging Nooit Gedacht tussen 10.30 en 14.00 uur een oogstmarkt. Verder kunt u gratis diverse historische gebouwen van binnen bekijken: de Westbatterij (Westzeedijk), de Grote of St. Nicolaaskerk (Kerkstraat 3), de H. Nicolaaskerk (Herengracht 83) en de Kazerne (Kazernestraat 10).       

 

 

19 september: congres over inclusief ondernemen

Op donderdagavond 19 september vindt in Spant! Bussum een congres plaats voor werkgevers die zich interesseren voor inclusief ondernemen. Dat houdt onder meer in dat zij zich willen openstellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De organisatie is in handen van het Werkgevers Servicepunt Gooi en Vechtstreek. 
Er worden tips gedeeld voor het werven en opleiden van nieuw personeel. Aan de hand van een aantal aansprekende voorbeelden worden de voordelen van inclusief ondernemen belicht. 
Een aantal bijzondere sprekers en gasten betreedt het podium. Onder anderen keynote speaker Leen Zevenbergen en Peter Kuipers, directievoorzitter KRO-NCRV. Trendwatcher Adjiedj Bakas zal de Social Impact Award uitreiken. Dit is een onderscheiding voor een organisatie die zich het afgelopen jaar op bijzondere wijze heeft ingezet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Het programma 

De inloop is vanaf 17.00 uur met soep en een broodje. Het officiële deel start om 18.00 uur en duurt tot 20.30 uur. 
Het programma is als volgt opgebouwd. 
•    welkom door dagvoorzitter Frits Bussemaker
•    opening door Annette Wolthers, wethouder Hilversum (Werk & Inkomen)
•    prikkelende stellingen over nut en noodzaak van het inclusief ondernemen
•    collega-werkgevers delen best practices en geven hun visie op inclusief werkgeverschap
•    Keynote speaker Leen Zevenbergen zet de boel op scherp
•    uitreiking social impact award door trendwatcher Adjiedj Bakas
 
Na afloop is er een netwerkborrel.

Aanmelding  

De toegang is gratis, maar u moet zich wel vooraf aanmelden.  

De eerste 150 gasten ontvangen het boek “ Het is groen en groener wordt het niet” van Leen Zevenbergen.
 

 

Brandweer Gooi en Vechtstreek zoekt nieuwe vrijwilligers

Brandweer Gooi en Vechtstreek waakt over de veiligheid in de regio. Bestrijdt branden. Redt mensen in nood. En biedt hulp bij incidenten. Om dat te kunnen blijven doen, zoeken we nieuwe brandweervrijwilligers. Mensen zoals jij. Vrouwen en mannen die dit belangrijke werk willen doen naast hun dagelijkse baan.

Open oefenavonden

Ben je geïnteresseerd in het werk van de brandweervrijwilliger? Bezoek dan in september of oktober één van de oefenavonden bij jou in de buurt.
Maar let op, we waarschuwen je! Wie eenmaal kennismaakt met ons werk en de goede sfeer op de brandweerposten, raakt besmet met het brandweervirus.
​​​​​​​Dat betekent jarenlang een nieuwe passie erbij!
Lees meer>>      
Aanmelden oefenavonden  

 

Fase 3 wegwerkzaamheden Naarden

16 tot en met 20 september

Afgesloten 

rotonde Godelindeweg/Amersfoortsestraatweg
 

Omleiding

via de Brediusweg, Lambertus Hortensiuslaan en het Componistenkwartier (in beide richtingen).
Actuele informatie: gooisemeren.nl/rijksweg.  

 

Nomineer iemand voor de vrijwilligersprijzen in Gooise Meren

Kent u iemand die zich zeer intensief, vrijwillig en belangeloos heeft ingezet voor anderen, bijvoorbeeld als vrijwilliger in de sport, op school, in de buurt of bij een vereniging? En vindt u dat hij of zij waardering verdient voor deze inzet?
Nomineer dan deze persoon vóór 15 oktober 2019 voor een van de vrijwilligersprijzen van Gooise Meren. Het is ook mogelijk om een vrijwilligersorganisatie of groep vrijwilligers te nomineren.
De gemeente Gooise Meren telt vier vrijwilligersprijzen: de Kleine Johannes (naar het bekende boek van Frederik van Eeden) voor Bussumers, het Naardens Compliment, de Muider Roemer en de Muiderbergse Echo. De uitreiking van de vrijwilligersprijzen vindt plaats in januari.
Voor meer informatie over de vrijwilligersprijzen en een aanmeldingsformulier kunt u via een mail contact opnemen met kabinet@gooisemeren.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over de vrijwilligersprijzen en een aanmeldingsformulier kunt u via een mail contact opnemen met kabinet@gooisemeren.nl.

Samen Sneller Duurzaam in Trouw duurzame Top 100

In juni heeft de organisatie Samen Sneller Duurzaam de stoute schoenen aangetrokken en onze beweging opgegeven voor de Trouw Duurzame Top 100. Bijzonder aan deze editie is dat het een lijst is van onderop, van burgers die het heft in eigen handen nemen en zelf een duurzaam initiatief opzetten. Precies wat binnen de  beweging van Samen Sneller Duurzaam gebeurt. 
Vorige week ontving SSD het goede nieuws  dat ze geselecteerd zijn! Op welke plaats is nog niet bekend,   maar eigenlijk is elke plek goed. Dit is samen met alle betrokkenen bij Samen Sneller Duurzaam voor elkaar gekregen. De selectie is een aanmoediging voor alle bouwers aan de beweging; bewoners, ondernemers, gemeente en maatschappelijke instellingen. Dat is iets om trots op te zijn. In de loop van de komende weken zal duidelijk worden op welke plaats SSD geëindigd is.

Reserveer een (gratis) kaartje

De hoogste plaatsen in de Top 100 worden bekend gemaakt op 10 oktober in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Een gratis kaartje reserveer je op: https://dezwijger.nl/programma/festival-trouw-duurzame-100

De Duurzame 100 van Trouw is een jaarlijkse ranglijst die sinds 2009 bestaat. Voorheen bestond de lijst uit 100 Nederlanders die in het afgelopen jaar zijn opgevallen op het gebied van duurzaamheid. Met ingang van 2019 is het een lijst van onderop. Een deskundige jury stelt een lijst van 100 opvallende burgerinitiatieven op die het heft in eigen handen nemen en zelf een duurzaam initiatief opzetten.

 

Informatieavonden energietransitie/duurzaam wonen in Muiden, Muiderberg en Parkwijk (Naarden)

Wat betekent de aanstaande energietransitie nu precies voor huiseigenaren en bewoners in Gooise Meren? Inwoners van Muiden, Muiderberg en Parkwijk Naarden zijn uitgenodigd om daar deze maand op drie informatieavonden  kennis van te komen nemen:

•    maandag 23 september vanaf 20.00 uur in de Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15 in Naarden (voor Parkwijk Naarden)
•    dinsdag 24 september vanaf 19.45 uur bij voetbalvereniging SC Muiden op Sportpark Bredius (Voor Muiden)
•    donderdag 26 september vanaf 19.45 uur bij SC Muiderberg op Sportpark De Negen Morgen (voor Muiderberg)


​​​​​​​In Naarden is het buurtplatform Parkwijk Naarden, die samen met de gemeente Gooise Meren, het Duurzaam Bouwloket en WattNu, de energieorganisatie in Gooise Meren, de bijeenkomst organiseert. In Muiden en Muiderberg heeft de initiatiefgroep energiecoöperatie Muiden-Muiderberg, samen met de gemeente en WattNu het voortouw   genomen om inwoners te informeren. De bijeenkomsten zijn bedoeld als start van een traject waarin inwoners geholpen worden hun woning de komende jaren te verduurzamen.

Op alle drie de bijeenkomsten, die iets verschillen van opzet, schetst wethouder Barbara Boudewijnse de energieontwikkelingen in Gooise Meren. Gemeenschappelijk element is tevens de toelichting van Miel Janssen van WattNu. Dit is een coöperatie door en voor bewoners zonder winstoogmerk. Zij richt zich op drie pijlers om de energietransitie in onze gemeente te ondersteunen: energiebewustzijn, energiebesparing en energieopwekking.  Zowel in Muiden als Muiderberg worden de resultaten van een enquete bekend gemaakt die de initiatiefgroep in het voorjaar heeft uitgezet. 
 
De gemeente Gooise Meren staat achter initiatieven om bewoners te ondersteunen bij (verdere) verduurzaming van hun huis. Uiterlijk eind 2020 (??) zal de gemeente een Warmtevisie hebben opgesteld, waarin zij aangeeft op welke wijze de energietransitie vorm zal gaan krijgen in de gemeente. Hierbij wordt in grote lijnen aangegeven hoe de gemeente van het aardgas af zal gaan. Bij deze operatie is het van belang bewoners actief te betrekken. Door dergelijke buurt- en kerninitiatieven te ondersteunen worden bewoners in staat gesteld om met elkaar hun wijk of kern voor te bereiden op een duurzame toekomst, Die begint met het verlagen van het energieverbruik.

 

Repair Café Bussum 14 september

Repareren is hip & happening! Na een lange zomerstop staat het team van Repair Café Bussum te popelen om op zaterdag 14 september weer een repair-bijeenkomst te organiseren. U kunt die zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur terecht in het Denksportcentrum aam de Nieuwe Enghlaan 6 in Bussum.   

Is er iets gesneuveld in de vakantie dat prima gerepareerd kan worden? Een tentdoek of slaapzakrits bijvoorbeeld? Doe ook de 'back to school’-check op fietsen, sportkleding, rugzakken en smoothie shakers! Mocht er iets kapot zijn, gun uw spullen dan een tweede leven. 

Agenda Buurtsportcoaches september

Bewegen is gezond voor lijf en leden, of je nu jong bent of wat ouder. De buurtsportcoaches van Gooise Meren zijn in alle kernen van de gemeente actief om inwoners in beweging te krijgen. Het programma van Gooise Meren Beweegt voor de maand september is als volgt: 

Jeugd en jongeren tot 18 jaar


Pleinsport 

Muiden iedere maandag 15.00-16.00 schoolplein PC Hooftschool
Muiderberg iedere woensdag 15.00-16.00 schoolplein Vinkenbaan
Bussum iedere woensdag 14.00-15.00 schoolplein Breeduit
Bussum iedere donderdag 14.15-15.15 grasveldje SBO De Indon
Naarden iedere dinsdag 15.45-16.45 plein naast Scan


Volwassenen en seniorenWandel je fit
Bussum iedere donderdag 09.15-09.45 de Palmpit
Bussum iedere vrijdag 12.00-13.00 bibliotheek Gooi en meer
Bussum iedere vrijdag 11.00-12.00 Spieghelwijck
Naarden iedere maandag 19.00-20.00 de Veste
Naarden iedere donderdag 13.30-14.00 De Flank
Muiden iedere vrijdag 09.00-10.00 de Kazerne

 

Fietsen 

Bussum iedere vrijdag 10.30-12.30 de Palmpit
Naarden (ook scootmobiel en driewielers) iedere 1e woensdag 11.00-13.00 de Lunet 
Naarden iedere 3e woensdag 10.00-14.00 de Lunet
Muiderberg iedere 3e woensdag 12.30-15.30 Rechthuis

 

Seniorenfit

Bussum iedere donderdag 10.00-10.45 de Palmpit
Bussum iedere vrijdag 09.30-10.15 de Palmpit

Aerobics

Naarden iedere woensdag 19.00-20.00 Scan

 

Overig

Bussum Fitheidstest zaterdag 14 september
Naarden informatiebijeenkomsten valpreventie:
maandag 30 september 10.30-12.00 de Schakel
maandag 30 september 14.00-15.30 Bellefleur 

Meer en actuele informatie via onze website gooisemerenbeweegt.nl​​​​​​​

 
 

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden