Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Nieuwsbrief Gooise Meren 12 december 2019

NEE tegen racisme

De racistische bejegening op 17 november van de voetballer Ahmad Mendes Moreira in het stadion van FC Den Bosch heeft in de afgelopen weken een kettingreactie van protesten in gang gezet. Zowel in de voetbalwereld zelf als daarbuiten. Zo ook in de gemeente Gooise Meren. In de raadszaal vormden de leden van het college en de medewerkers van de gemeente onlangs samen een kring en werd 1 minuut stilte in acht genomen. Zij aan zij, met de armen gestrekt naar voren; het indrukwekkende en samenbindende gebaar waarmee wordt gesymboliseerd dat verschillen in kleur ons niet mogen scheiden. Een krachtig NEE TEGEN RACISME.  

 

Vijf nieuwe straatnamen in Gooise meren

Op basis van het voorstel van de straatnamencommissie heeft de gemeente de namen van vijf nieuwe straten vastgesteld. Het betreft vier nog aan te leggen straten op het Stork-terrein in Naarden en een nieuwe straat tussen de Iepenlaan en de Herenstraat in Bussum.

Nieuwe straten in Naarden

De straten op het Stork-terrein, waar veertig woningen komen, worden vernoemd naar de CoBrAgroep; een in 1948 opgerichte groep van moderne schilders uit Kopenhagen (op z’n Frans: ‘Copenhague’), Brussel en Amsterdam. De nieuwe straatnamen zijn: Cobralaan, Constantlaan, Corneillelaan en Karel Appellaan.

De commissie heeft deze keuze als volgt gemotiveerd. De straten in het aangrenzende Rembrandtpark zijn vernoemd naar schilders uit de 17e eeuw. In een moderne wijk is het gepast om de straten te vernoemen naar ‘moderne’ schilders. 

Nieuwe straat in Bussum

‘Cornelis van Norrenstraat’ wordt de naam van de nieuwe straat tussen de Iepenlaan en de Herenstraat. Hier komen een aantal woonblokken. Het stukje Herenstraat waar de nummer 83, 85 en 87 zijn, blijft ongewijzigd.

Cornelis van Norren (1850-1935) was een aannemer en bouwkundige die destijds de Majellakapel bouwde en daar tientallen jaren actief was als ambtsdrager. Verder was hij lid van de Bussumse gemeenteraad, is hij wethouder geweest en locoburgemeester. Ook was hij actief in andere maatschappelijke organisaties in Bussum. Hij woonde met zijn gezin aan de Iepenlaan 19 in Bussum.

 

 

 

 

Meer kansen voor groen? Denk met ons mee

Hoe tevreden bent u over de hoeveelheid groen in onze gemeente? Ziet u kansen om het openbare groen op een andere of betere manier te benutten? Zou het groen misschien beter toegankelijk moeten zijn om een praatje te kunnen maken, te sporten of een gezamenlijke moestuin te beginnen?

We zijn benieuwd naar uw mening over het groen en vooral naar de kansen die u ziet om het groen beter of anders te gebruiken.

Wat groen kan doen 

Een groene omgeving heeft vele mooie effecten. U kent ze waarschijnlijk uit eigen ervaring:

  • minder kans op wateroverlast
  • verkoeling bij hitte
  • betere gezondheid
  • ontmoeting met buurtgenoten
  • meer biodiversiteit
  • aantrekkelijke straten en wijken

We horen graag welke kansen u ziet voor het openbaar groen in uw buurt. Vul de digitale enquête in. Dat kan tot en met maandag 23 december. Ga naar onze website gooisemeren.nl/groenkansen​​​​​​​.

Hulp bij invullen enquête

Wilt u graag aan de enquête meedoen, maar heeft u hulp nodig? Medewerkers van de gemeente helpen u graag met invullen op het gemeentehuis. U kunt langskomen op maandag 16 december en woensdag 18 december van 14.00 tot 15.30 uur

 

Energietransitie in Parkwijk Naarden in volle gang

Eind september werd met een druk bezochte bewonersavond het startsein gegeven voor het bewonersinitiatief Parkwijk Duurzaam (Ministerpark, Fortlanden, Oranje Nassaupark). Naar aanleiding van de avond is het buurtteam versterkt met vijf enthousiaste buurtbewoners. Samen zetten de teamleden hun schouders onder de energietransitie in Parkwijk.

De collectieve isolatie actie Parkwijk

Bewoners konden tot 1 december deelnemen aan een collectieve inkoopactie voor isolatiemaatregelen. Voor de eerste zestig woningen is een woningopname uitgevoerd. Al meer dan dertig huishoudens hebben opdracht gegeven voor het isoleren van hun woning. De eerste huizen zijn in de afgelopen maand reeds geïsoleerd. Het gaat vooral om spouw- en vloerisolatie.

Deze zestig woningen zijn nog maar het begin. Om meer bewoners in de gelegenheid te stellen deel te nemen, is de inkoopactie met een paar maanden verlengd. Ga voor meer informatie naar parkwijknaarden.nl/duurzaam-wonen-in-parkwijk/.

Mede door de grote opkomst tijdens de bewonersavond ziet het buurtteam dat het onderwerp leeft in de wijk. Om het belang en de voordelen van Duurzaam Wonen met buurtgenoten te bespreken, gaat het buurtteam vanaf januari de wijk in. 

Energiecoaches in de wijk

In Parkwijk zijn de afgelopen twee maanden de eerste drie energiecoaches opgeleid en gecertificeerd in samenwerking met energiecoöperatie WattNu. Bent u geïnteresseerd om uw eigen woning te verduurzamen, maar weet u niet goed wat hierin de beste stappen zijn? Vraag dan een gesprek aan met een energiecoach via de website wattnu.org. Dan komt een energiecoach bij u langs om met u mee te denken.

 

 

Uw mening over verkeer en parkeren

Heeft u de online enquête  over verkeersveiligheid en parkeren al ingevuld? 
U kunt de enquête nog invullen tot 22 december 2019.

Op de website gooisemeren.nl/goedenveiligopweg.vindt u meer informatie.

 

Betere identiteitscontrole met gezichts- en documentscanners

De gemeente Gooise Meren maakt sinds kort gebruik van gezichts- en documentscanners om de identiteit van inwoners en de echtheid van documenten beter te controleren. De scanners staan bij de balies van Burgerzaken. Met de scanners is het mogelijk om reisdocumenten, id-kaarten, verblijfsdocumenten en rijbewijzen te controleren op echtheid. Ook zijn medewerkers extra getraind en volgen opleidingen voor het herkennen van misbruik van persoonsgegevens.

Wethouder Geert-Jan Hendriks: ‘Identiteitsfraude is een van de snelst groeiende vormen van criminaliteit. Jaarlijks verstrekken we circa 10.000 identiteitsbewijzen en we toetsen dagelijks de identiteit van inwoners. Dat is een groot aantal. Als gemeente willen wij er zo veel mogelijk aan doen om identiteitsfraude te voorkomen en te voorkomen dat onze inwoners slachtoffer worden, deze extra controle helpt daarbij’.

Wat merken inwoners van de scanners?

Wanneer inwoners zich bij de gemeente moeten identificeren, scannen we de identiteitsbewijzen op echtheid. Er werd altijd al gecontroleerd, maar met de scanners is de echtheid veel nauwkeuriger te bepalen. Inwoners die zich voor het eerst in Nederland vestigen of de Nederlandse nationaliteit aanvragen en bij twijfel over een persoon (‘look-a-like’) vragen we de mensen om in de camera van de gezichtsscanner te kijken. Er wordt dan een scan van het gezicht gemaakt. Deze scan wordt vergeleken met de foto op het huidige identiteitsdocument van de inwoner. Veranderingen van uiterlijke kenmerken, zoals kapsel, bril of gezichtsbeharing, hebben geen invloed op de identificatie. Met de document- en gezichtsscanners weten we dat de persoon aan de balie en het getoonde identiteitsdocument bij elkaar horen.

Wat doet de gemeente met de gegevens?

De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens in de basisregistratie personen (BRP). Met andere overheidsinstanties worden de BRP-gegevens gedeeld. Een zorgvuldige controle van identiteitsdocumenten is hierbij belangrijk. De gegevens die de gemeente uitleest uit de document- en gezichtsscans worden veilig en versleuteld zichtbaar in een ‘scandossier’. Dit scandossier wordt niet bewaard en gedeeld met andere instanties, tenzij er een vermoeden is van fraude. In dat geval gebruikt de gemeente het scandossier als bewijsstuk bij de aangifte van identiteitsfraude. Alleen Burgerzaken kan het scandossier ontsleutelen met een speciale decryptiesleutel.  Deze manier van werken voldoet aan de AVG en de privacy van inwoners is gewaarborgd. 

Gevolgen identiteitsfraude groot

Bij verschillende situaties in het dagelijks leven is het wettelijk verplicht dat eerst de identiteit moet worden vastgesteld. Zo mag de politie om het identiteitsbewijs vragen als dat nodig is, of moeten mensen zich identificeren als ze een bankrekening openen. Bij identiteitsfraude maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Ze kopen bijvoorbeeld op naam van iemand anders spullen zonder te betalen of sluiten een lening of telefoonabonnement af op andermans naam. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn. De getroffen persoon merkt de gevolgen meestal pas als hij de rekeningen hiervan krijgt of  dat er bedragen van zijn rekeningen zijn afgeschreven.

Identiteitsfraude voorkomen

De gemeente Gooise Meren vindt het belangrijk om identiteitsfraude tegen te gaan en te voorkomen. Deze scanners helpen daarbij. Inwoners kunnen zelf ook veel doen om de kans te verkleinen om zelf slachtoffer te worden. Laat bijvoorbeeld nooit zomaar een kopie van uw identiteitsbewijs maken. Een controle van het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs is vaak al voldoende. Vraag daarom altijd waarvoor de kopie nodig is en stuur nooit een kopie van uw identiteitsbewijs mee bij een online aan- of verkoop. Als u een kopie maakt, doe dit dan veilig. Uw Burgerservicenummer, pasfoto en of handtekening zijn niet altijd nodig. Met de KopieID app van de rijksoverheid kunnen inwoners een  veilige kopie maken en de overbodige informatie wegstrepen. Op rijksoverheid.nl staat meer informatie over het voorkomen en herkennen van identiteitsfraude. De website eerlijkoverjeid.nl richt zich speciaal op jongeren over (de gevolgen van) identiteitsfraude.

 

Repair Café 14 december

Op zaterdag 14 december is er weer een Repair Café Bussum. Met de kerstdagen in aantocht heeft u misschien nog iets te repareren om deze dagen extra feestelijk te maken. Kerstlampjes, het gourmetstel of de fonduepan, noem maar op. Maar ook andere te repareren spullen zijn weer welkom: kleding, meubels, fietsen, et cetera. Reparateurs gaan samen met u in een gezellige sfeer aan de slag. Onder het motto: Weggooien? Mooi niet! 

Ditmaal is het Repair Café te gast in ontmoetingsruimte De Sloep van de Mariaparochie, naast de Koepelkerk aan de Brinklaan 40A. Tijd: van 10.00 tot 13.00 uur.

 

Gemeentehuis sluit 17 december om 14.30 uur 

Op dinsdag 17 december sluit het gemeentehuis om 14.30 uur.
​​​​​​​
Wij zijn die dag ook telefonisch bereikbaar tot 14.30 uur. 
 
 

 

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden