Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Nieuwsbrief Gooise Meren 9 april 2020

Steun onze ondernemers

Net als andere inwoners hebben ondernemers begrip voor de maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus. Maar begrip neemt natuurlijk niet de pijn weg van de ernstige gevolgen voor hun onderneming. De overheid onderkent dat en heeft al diverse maatregelen genomen om ondernemers en zzp’ers door deze moeilijke periode heen te helpen. 

In samenwerking met de andere gemeenten in onze  regio hebben we de uitvoering van tal van maatregelen ter hand genomen. Vorige week is  daaraan een nieuwe voorziening toegevoegd: het Regionaal Ondernemersloket. Ondernemers kunnen via een intakeformulier hun vragen stellen. Een medewerker neemt dan zo spoedig  mogelijk contact op. U kunt de informatie vinden op onze website gooisemeren.nl/ondernemen/hulp-en-advies-voor-ondernemers. Daar vindt u ook een compleet overzicht van alle steunmaatregelen die via de gemeente lopen. 

In heel Nederland maken ook lokale winkeliers een zware tijd door. Veel winkels mogen open blijven, maar hebben nu toch te maken met een sterk teruglopende vraag. Nog meer dan anders kiezen veel van hun klanten voor het bestellen van producten bij de grote landelijke webshops. Dat is begrijpelijk, maar tegelijkertijd ook jammer en onnodig. Ook in Gooise Meren doen lokale winkeliers van alles om hun klanten veilig te laten winkelen. Dat varieert van maatregelen en regels in de winkel zelf tot aangepaste openingstijden en services, zoals bezorgen, private shopping en virtual shopping.

Wethouder economie Alexander Luijten: “Wij hebben in Gooise Meren een kwalitatief goed en gevarieerd winkelaanbod van veelal lokale ondernemers. Lokale winkels dragen sterk bij aan de leefbaarheid, de levendigheid en de gezellige sfeer in de vier kernen. Ik denk dat de meeste inwoners dat ook zo voelen. Laten we hier juist in deze dagen wat meer bij stilstaan. Zo kunnen we er samen aan bijdragen dat onze winkeliers deze tijd goed doorkomen en dat over enige tijd onze kernen weer even levendig en gezellig zijn als vóór deze crisis.”

Coronahulp op Gooisemerenvoorelkaar.nl 

In deze coronacrisis hebben oudere en kwetsbare mensen het zwaar. Maar ook mensen die werken in de zorg, bij de politie, in de supermarkten en andere vitale beroepen. Zij kunnen wel wat extra hulp gebruiken. Op gooisemerenvoorelkaar.nl komt alle vraag en aanbod op één plek bij elkaar. Zo maken we de kans het grootst dat coronahulp gevonden wordt. Want dat is nodig! Jij doet toch ook mee? 
Gooisemerenvoorelkaar.nl is een aanvulling op de hulp via de Vrijwilligerscentrale en de Vrijwillige Thuishulp van Versa.  

Zorg voor elkaar

Deze week publiceert de gemeente Gooise Meren in het Bussums- Muider- en NaarderNieuws een special 'Zorg voor elkaar'. In deze special vindt u veel informatie en tips over hoe we in deze Corona tijd goed voor elkaar kunnen zorgen.  
Bekijk de de special  'Zorg voor elkaar'.​​​​​​​

 

Noodopvang kinderen

Er is nog steeds noodopvang voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen. Zo kunnen deze ouders blijven werken. Voor kinderen tussen 0 en 4 jaar en voor buitenschoolse opvang wordt de noodopvang georganiseerd door de kinderopvangorganisaties. Voor kinderen die naar school gaan verzorgt het onderwijs de noodopvang onder schooltijd.

Lees meer>>

Heeft u vragen over de noodopvang of wilt u gebruik maken van noodopvang en bent u niet ingeschreven bij een kinderopvangorganisatie? Bel dan met Regionaal Meldpunt Kinder- en Schoolopvang Cruciale Beroepen: 035 692 62 02.

Bewoners verfraaien hun buurt

De lente is een mooie tijd om het groen in de tuin aan te vullen. In de openbare ruimte doet de gemeente dat. Steeds vaker samen met en op initiatief van bewoners uit de buurt. Eind maart bijvoorbeeld samen met bewoners van Barbaragaarde en op 1 april met bewoners van de Papaverstraat. Beide straten liggen in Bussum.

Door de coronasituatie ging het samen planten door gemeente en bewoners wel heel anders dan anders. Op beide plekken was het aantal deelnemers heel beperkt en werd er onderling minimaal een paar meter afstand gehouden. En de gezellige nazit na afloop ontbrak ook. Dat deed gelukkig niets af aan ieders tevredenheid over het resultaat.
Bij Barbaragaarde ging het om een groenstrook langs de heide aan de zuidkant van Bussum. De nieuwe beplanting zorgt voor een fraaier beeld en draagt ook nog eens bij aan meer biodiversiteit. En daar profiteren vogels en insecten van.       
In de Papaverstraat is beplanting aangebracht in de oude grasstroken. Een mooi bewonersinitiatief om de straat mooier en hopelijk vrij van hondenpoep te maken. 

De bewoners van Barbaragaarde en de Papaverstraat gaan de stroken zelf onderhouden. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het grotere geheel. 

Heeft u ook een idee om samen met andere bewoners iets in uw buurt te verbeteren? Stuur dan een mail naar de gemeente: initiatieven@gooisemeren.nl. We bekijken dan samen met u hoe we uw initiatief kunnen ondersteunen.

Aanvragen Koninklijke Onderscheidingen 2021 

De Koninklijke Lintjes van 2020 zijn nog niet eens uitgereikt, maar de procedure voor de onderscheidingen van 2021 gaat alweer beginnen!  Wilt u voor iemand die in Bussum, Muiden, Muiderberg of Naarden woont een lintje aanvragen? Mail dan uiterlijk eind april naar kabinet@gooisemeren.nl .

meer informatie>>

Enquête vuurwerkverbod

Hoe denkt u over een vuurwerkverbod?

We horen het u denken: vuurwerk? Ja, dat klopt. Want ook al zitten we middenin de coronacrisis en hopen we met z’n allen op een zomer zonder al te strenge maatregelen, straks is het ‘gewoon’ weer Oud en Nieuw en hebben we het over vuurwerk.
Hoe denkt u over vuurwerk? Ervaart u overlast? Vindt u dat de gemeente Gooise Meren een algeheel vuurwerkverbod in moet stellen? Of vindt u de maatregelen van het kabinet, een verbod op knalvuurwerk en sierpijlen, voldoende?

Geef uw mening

U kunt nu uw mening geven door mee te doen aan de enquête over vuurwerk. Als u al lid bent van het panel van Gooise Meren Spreekt, dan krijgt u de link naar de enquête in uw mailbox. Bent u nog geen lid, maar wilt u wel meedoen? Aanmelden kan via de knop ‘Inschrijven’ op   gooisemerenspreekt.nl.   U ontvangt dan binnen enkele dagen per mail een uitnodiging om de enquête in te vullen.
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Meedoen aan Gooise Meren Spreekt

Als lid van Gooise Meren Spreekt heeft u direct invloed op de kwaliteit van uw leefomgeving, de gemeentelijke dienstverlening, beleid en projecten. Panelleden krijgen circa vier keer per jaar een uitnodiging om deel te namen aan een onderzoek. Iedereen vanaf 16 jaar die in Gooise Meren woont, werkt of onderneemt kan deelnemen. Deelname is gratis. Ga naar   gooisemerenspreekt.nl  en kies ‘Inschrijven’. U kunt ook offline meedoen. In dat geval krijgt u de vragenlijst van het onderzoek per post toegestuurd en kunt u de ingevulde enquête kosteloos terugsturen.
Het inwonerspanel wordt beheerd door onderzoek- & adviesbureau Moventem. Uw reactie wordt dan ook strikt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.

Vuilophaal rond Pasen

Op Goede Vrijdag 10 april wordt het huishoudelijk afval opgehaald zoals u gewend bent. De vuilophaal van maandag Tweede Paasdag 13 april verschuift naar dinsdag 14 april.  

Zie ook   https://www.gad.nl/​​​​​​​

 

Sluiting gemeentehuis rond Pasen

In verband met Pasen is het gemeentehuis op vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) en maandag 13 april (Tweede Paasdag) gesloten. Op deze dagen is de gemeente ook telefonisch niet bereikbaar.
 

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden