Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Nieuwsbrief Gooise Meren 2 juli 2020

Superman wijst de weg in winkelgebied Bussum

Superman helpt het winkelend publiek in Bussum om op straat koers te houden en elkaar voldoende ruimte te geven, Op zoek naar een speelse en luchtige manier om de regel van 1,5 meter afstand onder de aandacht te houden, kwamen de Ondernemersvereniging Gooise Meren en Centrummanagement Bussum in contact met de Bussumse kunstenaar Reinier van Bochove. Die kwam met het idee om op straat Superman af te beelden in graffiti-vorm. 
In totaal zijn er het winkelgebied zo’n twintig Supermannen te zien.

Tussenbalans collegeperiode

Het college van Burgemeester en wethouders maakt na 2 jaar de tussenbalans op. In een aantal korte video's praten zij u bij over de afgelopen 2 jaar én over de komende 2 jaren.

Bekijk de video van Geert-Jan Hendriks  over de renovatie van scholen, onderwijs en kinderopvang, wijkwethouderschap, dienstverlening en de gemeentelijke financiën

Bekijk de video van Nico Schimmel over wonen, sociale woningbouw, mobiliteit, de facelift van de Vlietlaan, het centrum van Bussum en de inrichting van het plein bij het gemeentehuis. 

 

Startsein bouw Keverdijk

Met een ferme klap op de rode knop gaf wethouder Nico Schimmel gisteren het officiële startsein voor de bouw van het Multifunctioneel Centrum in de Keverdijk, Naarden. Na jaren van voorbereiding en overleg gaat de realisatie van het centrumplan Keverdijk nu echt starten. 

Op de plek van het oude Scan‐gebouw komt een nieuw centrum met tal van gebruikers en medische voorzieningen, zoals een huisarts, tandarts, fysiotherapie en een apotheek.
Ook is er plek voor de bouw van 57 sociale huurwoningen en een moskee.

 

Digitaal contactsysteem hulpverleners

Gemeenten en hulpverleners in de Gooi en Vechtstreek hebben afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat de samenwerking rondom de hulpverlening aan een kind verbetert. Daarvoor wordt de Verwijsindex gebruikt. In de Verwijsindex kan worden gemeld van wie een kind hulp of ondersteuning krijgt.

Hulpverleners, leerkrachten en consulenten kunnen aangeven dat ze bij een kind betrokken zijn.  Meer informatie >> verwijsindexgv.nl.

SchulpHulpMaatje zoekt nieuwe vrijwilligers

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens financiële problemen. Door de coronacrisis wordt die problematiek alleen maar groter. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Hilversum/Gooise Meren helpen om de problemen op te lossen. Zij zoeken nieuwe vrijwilligers. Een SchuldHulpMaatje helpt om alle inkomsten en uitgaven op een rij te zetten.

Spreekt dit mooie vrijwilligerswerk u aan? Neem dan contact op met  Jaap Diepeveen (06 53 35 02 11) of Jan van der Ploeg (06 51 20 19 36). Of meld u aan via schuldhulpmaatje.nl/locaties/

 

Terugblik online webinar Westbatterijpark Muiden

Op dinsdag 30 juni presenteerde het projectteam de Krijgsman het aangepaste definitief ontwerp voor het Westbatterijpark in een online presentatie (webinar).
U kunt het webinar hier terugzien  Op de website  vindt u de presentatie en het overzicht van de vragen die tijdens het webinar zijn gesteld. 

U kunt via het reactieformulier nog tot en met 7 juli op het plan reageren. 

 

Sportmix voor de jeugd deze zomer

In Muiden, Muiderberg, Naarden en Bussum organiseert Gooise Meren Beweegt deze zomer leuke sportactiviteiten. Kinderen van 6 tot 12 jaar en jongeren van 12 tot 18 jaar zijn deze zomer van harte welkom om gezellig mee te doen.
Meld je nu aan via gooisemerenbeweegt.nl 

 

Iedereen doet mee

Deze week publiceert de gemeente Gooise Meren in het Bussums- Muider- en NaarderNieuws een Themapagina 'Iedereen doet mee'  De coronacrisis heeft veel impact op het leven van mensen met een beperking of chronische ziekte. In deze special vindt u veel informatie en tips over meedoen in deze tijd.

Corona op een makkelijke manier uitgelegd

Steffie.nl is een website waar moeilijke dingen op een makkelijke manier worden uitgelegd. Op deze website wordt uitgelegd wat het coronavirus is en wat je kunt doen.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden