Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Nieuwsbrief Gooise Meren 2 april 2020

Krijgsman Muiden binnenkort bereikbaar via nieuwe brug

Woensdag 1 april is de autobrug over de Muidertrekvaart geplaatst die straks de hoofdverbinding naar de nieuwe wijk De Krijgsman in Muiden wordt. De brug werd via het water aangevoerd vanuit Moerdijk en is in 3 delen vanaf de overslaglocatie nabij de Maxis op transport gehesen en naar de bouwlocatie vervoerd waar deze werd gemonteerd. Begin mei is de brug open voor verkeer. Naast deze brug is ook de bereikbaarheid van sportpark Bredius voor auto’s, fietsers en voetgangers onderdeel van het werk. Daar wordt de komende tijd nog verder aan gewerkt.

Het duurt nog tot eind april/ begin mei voordat de brug in gebruik kan worden genomen. Er moet eerst nog geasfalteerd worden om de aanliggende wegen op de brug aan te sluiten. Eind april worden ook de 2 draaibruggen voor voetgangers en fietsers geplaatst en wordt de tijdelijke brug over de Muidertrekvaart verwijderd. 

Ontwerp brug

De 3 bruggen die duidelijk een ‘familie’ vormen, zijn ontworpen door Syb van Breda & Co Architects. De autobrug is een 21ste-eeuwse versie van de militaire Baileybrug; een militaire brug die heel snel in en uit elkaar gehaald kan worden op plekken waar nog geen brug is. De autobrug over de Muidertrekvaart heeft een uitneembaar deel. Als dat nodig is kan dit deel er uit gehesen worden om woonschepen er incidenteel door te laten. De andere twee bruggen voor fietsers en voetgangers kunnen open als er motorboten langskomen. Sloepen kunnen er onder door varen. De bruggen passen qua uitstraling heel goed bij de monumentale Muidertrekvaart en de geschiedenis van de Kruitfabriek die hier vroeger stond. Bij de keuze voor deze bruggen in 2017 was een burgerpanel met nieuwe bewoners uit de Krijgsman en huidige bewoners van Muiden betrokken. 

Verbeteringen bereikbaarheid

Het werkgebied omvat naast de 3 bruggen ook de verbreding van de Maxisweg, de nieuwe afslag naar het sportpark Bredius en een voetpad langs het bestaande fietspad aan de Maxisweg van en naar het P+R-terrein. Daarnaast komen er verkeerslichten bij de afslag naar Bredius en naar de Krijgsman. Met deze aanpassingen is straks De Krijgsman goed bereikbaar voor inwoners. De verwachting is dat de  werkzaamheden half juni klaar zijn. In het najaar is sportpark Bredius zowel per auto, fiets en lopend vanaf de Maxisweg bereikbaar. Dan is ook de parkeerplaats klaar. De hockeyvelden op Bredius zijn vanaf september in gebruik.  

Rijksoverheid opent Noodloket ondernemers  

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het 'noodloket' Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de coronacrisis. Bedrijven kunnen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro ontvangen om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Je kunt de aanvraag indienen via   rvo.nl/tegemoetkomingcorona 
​​​​​​​

Regionaal Ondernemersloket

Alle ondernemers in de Regio Gooi en Vechtstreek kunnen met vragen over de coronamaatregelen terecht bij het  Regionaal Ondernemersloket. U kunt bij het Ondernemersloket via een intakeformulier ​​​​​​​vragen stellen. Een medewerker van het ondernemersloket neemt dan zo spoedig mogelijk contact op. 

Evenementen en herdenkingen afgelast 

In navolging op het besluit van het Kabinet om alle bijeenkomsten en evenementen tot 1 juni 2020 af te lasten, hebben de burgemeesters van regio Gooi en Vechtstreek vastgesteld dat de viering van Koningsdag en de viering 75 jaar vrijheid/Veteranendag in 2020 niet doorgaan. Voor een aantal andere festiviteiten en evenementen kiest de gemeente Gooise Meren voor een andere invulling of uitstel.

Lintjesregen gaat niet door

De traditionele lintjesregen, die aan Koningsdag vooraf gaat, komt te vervallen. De gedecoreerden worden wel op de hoogte gebracht dat zij Koninklijk onderscheiden zijn, maar een feestelijke bijeenkomst met het opspelden van de versierselen vindt in het najaar van 2020 plaats.

Activiteiten herdenkingen 4 mei gaan niet door

De activiteiten rond de herdenkingen op 4 mei 2020 komen te vervallen. Er vinden dus geen bijeenkomsten met sprekers en publiek plaats, geen stille tochten naar de diverse herdenkingsmonumenten en geen openbare kransleggingen. Dit is besloten om te voorkomen dat grote groepen mensen bijeen komen. Namens het college zal wel in alle kernen en op herdenkingsplekken gedurende de dag in beslotenheid een krans worden gelegd. Dat gebeurt niet om 20.00 uur met 2 minuten stilte. Het advies aan een ieder is om rond dat tijdstip de Nationale Herdenking op televisie te volgen.

Burgemeester ter Heegde: 'Gezondheid boven alles'

Burgemeester Han ter Heegde betreurt dat feestelijke en ook plechtige evenementen en bijeenkomsten nu zijn afgelast. 'Heel jammer, maar we kunnen helaas niet anders. Dit zijn bijzondere maatregelen in bijzondere tijden. Gezondheid gaat nu eenmaal boven alles. Koningsdag behoort tot de hoogtepunten van het jaar. Het is een volksfeest waar veel inwoners plezier aan beleven en waar door veel vrijwilligers hard aan gewerkt is. In 2021 pakken we gezamenlijk deze mooie traditie weer op en maken we er een geweldig feest van.'

Andere datum voor viering 75 jaar vrijheid/Veteranendag

Dat ook speciale festiviteiten in het kader van 75 jaar bevrijding nu getroffen worden, komt hard aan. Han ter Heegde: 'De viering 75 jaar vrijheid/Veteranendag zou in 2020 groots gevierd worden, een happening zijn voor de gehele bevolking en voor de veteranen. Ook hier zijn door de organisatoren vele uren in de voorbereiding gestoken. Voor hen en met name ook voor de veteranen is het een hard gelag. Wat mij betreft komt van uitstel geen afstel. Er is nog geen besluit genomen over een andere datum voor de viering 75 jaar vrijheid/Veteranendag, maar die gaat er zeker komen.' 1 van de opties is om de viering 75 jaar vrijheid/Veteranendag een jaar door te schuiven naar mei 2021. Die mogelijkheid is ook al geopperd door de Werkgroep Regionale Veteranendag 2020.

Burgemeester ter Heegde: 'Blijf thuis, kijk tv, mijd sociale contacten, houd afstand'

Burgemeester Ter Heegde doet een oproep aan iedereen om zich gedurende de nu ’lege’ feestdagen wel te houden aan de voorschriften die in het kader van de gezondheid zijn opgelegd. 'Ga niet zelf een feestje vieren, kom niet bij elkaar voor een oranjebitter of iets anders. Ga niet in gezelschap bloemen leggen op 4 mei. Blijf thuis, kijk naar de tv, mijd sociale contacten en houd afstand tot elkaar. Alleen samen kunnen we deze crisis de baas worden. Ik reken op u, zodat we straks met zijn allen gezond en wel de draad weer kunnen oppakken, ook waar het deze festiviteiten betreft.'

Politieposten dicht; Bureau open

Ook de politie treft maatregelen om te voorkomen dat zij onderbezet raakt. Enkele politieposten, waaronder Muiden, zijn tijdelijk gesloten. Telefonisch is de politie gewoon  24 uur per dag bereikbaar via 0900 8844 en  bij  spoed: 112. 

Het politiebureau in  Naarden  is wel  open (maandag, woensdag en vrijdag, 9.00-17.00 uur).

 

 

Corona info voor mensen met verstandelijke beperking 

​​​​​​​Steffie.nl legt moeilijke dingen over corona uit. Deze nieuwe website    https://corona.steffie.nl  is speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Ook zeer toegankelijk voor kinderen. 

 

Nieuw monument in Muiden   

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de dubbele fortwachterswoning in de Kazernestraat Muiden aangewezen als rijksmonument. Het pand dateert uit het laatste kwart van de 19e eeuw en was het onderkomen voor de gezinnen van twee beambten die het exercitieterrein en militaire gronden van de Vesting Muiden bewaakten. 

 

Peiling over stationsgebied    

We willen samen met u de kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van het stationsgebied Naarden-Bussum bekijken. Door het verdwijnen van een aantal sporen is er ruimte vrijgekomen voor wonen, werken of andere functies. Denkt u mee via de online peiling​​​​​​​?   

Beraad Gooise Meren zoekt nieuwe leden

Het Beraad Gooise Meren geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Om dit goed te kunnen doen is het Beraad op zoek naar nieuwe leden. De nieuwe leden brengen hun deskundigheid in op het gebied van jeugd, mantelzorg en ggz.

Het Beraad is een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en beleid voor mensen met een beperking . 
Het Beraad adviseert over bestaand en nieuw beleid van de gemeente maar wil ook, namens de inwoners van de gemeente, zelf beleidsideeën aandragen. Daarvoor is het van belang dat het Beraad weet wat er in Gooise Meren leeft. Het Beraad vergadert 10 woensdagochtenden per jaar. 

Bent u geïnteresseerd in deze maatschappelijk interessante vrijwilligersfunctie, mail dan naar secretarisbnb@gmail.nl​​​​​​​. Heeft u nog vragen over deze functie, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van het Beraad, Wim van Deijk, telefoon  06 12 52 29 50.


  

 

 

Adviesraad Werk en Inkomen zoekt nieuwe leden

Vindt u alles rondom de Participatiewet interessant en wilt u uw specifieke talenten graag inzetten voor mensen met een minimum inkomen? Dan is de Adviesraad Werk en Inkomen Gooise Meren (ARWI) op zoek naar u. De ARWI geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van werk en inkomen.

De ARWI zoekt leden die maatschappelijk betrokken zijn. Mensen die het belangrijk vinden om de belangen van inwoners met een laag inkomen te behartigen. 

Als lid van de ARWI bent u nieuwsgierig en analytisch. U verdiept zich graag in allerlei vraagstukken over participatie en deinst niet terug voor het lezen en beoordelen van beleidsstukken. Ook kunt u goed luisteren. U bent een doorpakker die het oordeel van de adviesraad kan vertalen in adviezen aan de gemeente. Uiteraard woont u in Gooise Meren.
De tijdsinvestering is gemiddeld zes uur per week en uw onkosten worden vergoed. 

Bent u die netwerker en teamspeler die de ARWI zoekt?  
​​​​​​​De volledige vacaturetekst en alle overige informatie vindt u op de website van de ARWI​​​​​​​.

Klankbordgroep

De ARWI zoekt ook mensen voor de klankbordgroep. Dit is een groep die regelmatig door de ARWI wordt gevraag naar hun ervaringen met rondkomen van weinig geld. U kunt zich aanmelden voor de klankbordgroep als u zelf rondkomt van weinig geld, maar ook als u iemand kent die hiermee te maken heeft. Aanmelden kan via de website​​​​​​​.  

Geef signalen door

Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht als u zich zorgen maakt over zaken die te maken hebben met het hebben van een laag inkomen. Ziet u misstanden in uw omgeving of wilt u dingen melden die voor uw gevoel niet kloppen en beter kunnen? Of vindt u dat de gemeente haar service kan verbeteren? Deze signalen kunt u ook telefonisch doorgeven (06 50 51 85 52) of viade website van de ARWI​​​​​​​ ​​​​​​​
 

 

 

 

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden