Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Nieuwsbrief Gooise Meren 18 juni 2020

Inwoners laten zich goed aanspreken door boa’s

In heel Nederland houden buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) toezicht op de naleving van de coronaregels in de openbare ruimte. In het bijzonder gaat het om de regel dat we anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar in acht moeten nemen. Indien nodig, spreken boa’s mensen (jongeren en ouderen) op hun gedrag aan. Over het algemeen laten mensen in Gooise Meren zich heel goed aanspreken. Dat verdient een compliment! Vervelende confrontaties tussen inwoners en boa’s doen zich hier gelukkig zelden voor. Vrijwel iedereen begrijpt dat de boa’s handelen in het belang van alle inwoners en dat we alleen samen corona onder controle krijgen.   
 

Tussenbalans collegeperiode

Het college van Burgemeester en wethouders is goed op weg en ligt op koers. Het college blijft met inwoners, verenigingen en ondernemers goed in gesprek over het ontwikkelen van beleid en de uitvoering van projecten. Ook de dienstverlening aan de inwoners gaat gewoon door. Burgemeester en wethouders praten u vanaf deze week bij in een aantal korte video's  
Bekijk de video van burgemeester Han ter Heegde>>
Bekijk de video van wethouder Alexander Luijten>> 

Webinar Westbatterij Muiden

Op dinsdagavond 30 juni presenteert het projectteam De Krijgsman Muiden het aangepaste inrichtingsplan voor het Westbatterijpark. Het gebied is nu onbegaanbaar maar wordt straks een prachtig park met verschillende recreatiemogelijkheden voor jong en oud. Start webinar 20.00 uur.  Lees mee>>       
>> aanmelden    >> dekrijgsmanmuiden.nl 

 

Bijeenkomst Muiden Zuidwest

Op donderdag 2 juli is er een informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen in Muiden Zuidwest  Er is een ontwerp bestemmingsplan gemaakt voor de nieuwe locatie van de brandweer naast P1. Op de plek van de huidige kazerne komt een nieuw kantoor en wordt het omliggende gebied anders ingericht.   

Lees meer>>  

Aanmelden 
Plaats: brandweerkazerne, Weesperweg.
Tijd: van 19.30 uur tot 21.30 uur.  

Tot en met 2 juli: Reageren op mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan ‘Goed en veilig op weg gaat over thema's als veiligheid en leefbaarheid; bereikbaarheid; doorstroming; sociale samenhang en gezondheid; duurzaamheid en innovatie; parkeren. Tot en met 2 juli kunt u nog één keer met ons meedenken en op het plan reageren.  
 ‘Goed en veilig op weg’ bestaat uit twee onderdelen:  

  • een visie op mobiliteit en parkeren voor de komende 20 jaar
  • het uitvoeringsprogramma voor de komende 4 jaar, met een doorkijk naar 2040. Hierin worden diverse nog te nemen maatregelen genoemd. Laat via de enquête weten welke maatregelen u het belangrijkst vindt.

 

Reinigen kolken

Vanaf 17 juni rijdt er 3 weken een vrachtwagen van het bedrijf Elkro door heel Gooise Meren om in straten met bloesembomen de putten (kolken) leeg te zuigen. Woont u in een straat met bloesembomen? Let er de komende weken dan op dat u uw auto niet precies op een put parkeert. 

Herontwikkeling Hocras

Direct omwonenden en belanghebbenden zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst op maandag 29 juni over de herontwikkeling van het Hocras terrein in Bussum. In verband met de coronamaatregelen is er plaats voor 30 personen. U kunt ook online deelnemen en via de chat vragen. Aanmelden en meer informatie>> 

Opruimactie buurtplatform Keverdijk

Op zaterdag 20 juni is er weer een opschoondag in de wijk tuindorp Keverdijk te Naarden. Bewoners gaan samen een kleine twee uur zwerfvuil ruimen. Start: om 10.00 uur voor de deur van De Schakel, Meehelpen? mail naar secretariaat@buurtplatformnaarden.nl.

 

 

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden